Demokrati på halv kraft

Som borger oplever vi i dag et dybt splittet samfund. Forholdet til naboen og til verden omkring os er blevet ustabil. Af samme grund det blevet vanskeligere at navigere og finde sig til rette, da vi rundt om i landet har vidt forskellige tilgange til udviklingen, til religion, og til demokratiforståelse. Vi kommer fra vidt forskellige opvækstmiljøer med forskellige værdier, som har sat den oprindeligt mere homogene sammenhængskraft i befolkningen ud af kraft. Det samme gør sig gældende når vi taler om vort forhold til udlandet, hvor vi ser vidt forskelligt på vort medlemsskab af EU, på Brexit, på USA vs KINA, og måske også vort medlemsskab af NATO. Vi har i denne rodebutik derfor valgt at sætte kommentarer og analyser på pause.

Offentlige myndigheder blandt klodens største miljøsvin

Og svineriet fortsætter. Kloak-kapaciteten kan ikke klare store regnskyld, og millioner af liter spildevand ledes ud i Øresund gennem overløb. Havnebadene er lukket ned med rødt flag.

TV2 Lorry oplyser, at 290 millioner liter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller søndag og fem dage frem skulle udledes direkte i Øresund. En handling som sker udenom myndighederne. Den udledning er blevet en øjenåbner for udledningen af spildevand i Øresund og i Danmark, og det har vist sig at Øresundsudledningen kun er en dråbe i havet. Miljøminister Lea Wermelin S under kritik.

Udledningen i København er nu udskudt efter Københavns Kommune og Gentofte Kommune oprindeligt havde givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor måtte udlede de store mængder spildevand i foråret, spildevand der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen.
 

Årsagen til den store udledning er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen, i Nordhavn. Nærmere bestemt et nyt domicil med parkeringskælder for AP Pension og Nykredit på Sundkrogsgade. Herunder ligger en vital hovedspildevandsledning kaldet ”Lynetteledningen”, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra både Frederiksberg, Gentofte og København. Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal Lynetteledningen fastgøres, ligesom det skal undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der skal bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

Og derfor skulle de store mængder spildevand, der kun har været igennem et filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledes direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved. Nu viser det sig at Gentofte har udledt 10 mia. tons spildevand ved Bellevue, men i hele Danmark udleder myndighederne spildevand i både å’er, søer og havvandet.

Kina igen igen

Canadierne synes at være parate til at udlevere den gennem de sidste 2 år tilbageholdte kvindelige topchef, og datter af grundlæggeren i HUAWI, til USA. Afgørelsen falder til efteråret.

Kina truer med at sanktionere Amerikanske virksomheder, hvis ikke restriktionerne målrettet Huawei stopper

Det er blandt andet Boeing og Apple der kan stå for skud, hvis Kina bestemmer sig for at sætte hårdt mod hårdt. De to virksomheder har Kina direkte nævnt kunne være kandidater til en liste over “upålidelige virksomheder”, som angiveligt skulle gøre livet ganske surt for virksomhederne på denne liste. I praksis truer Kina med at stoppe med indkøb fra blandt andet Boeing, Qualcomm, Cisco og Apple – samtidig med at virksomhederne kan blive udsat for bureaukratiske granskninger.

Reaktionen kommer som direkte respons på USA’s skærpede tone overfor kinesiske Huawei, hvor det netop er blevet gjort umuligt at sælge chips til Huawei, hvis disse chips er produceret med amerikansk teknologi

Nyt fra Medieverdenen

Radio Loud har i 2 uger i træk ingen lyttere i målgruppen.

TV 2 er finansieret af abonnementsbetalinger, og reklame indtægter. Dette er for at sikre hele befolkningen får adgang til TV2’s væsentlige samfundsinformation og debat, men spørgsmålet som rejses i Mediawatch Af Erik Nordahl Svensen, Vand soient pol. og Frans Mortensen, Professor Emeritus i Medievidenskab er, om TV2’s hovedkanal sikrer adgang?

I optakten til de mediepolitiske forhandlinger, som regeringen forventes at indkalde til i år, trænger i sær to spørgsmål sig på for de to herrer i forhandlingerne. Citat fra artiklen :

Spørgsmål 1. TV 2’s hovedkanal, lever den op til sin public service-forpligtelse, når hver femte seer ikke har adgang? TV 2’s penetration er faldet støt. Den officielle penetration oplyser TV 2 selv som 78,5 pct. TV 2 mener, at tallet er misvisende, fordi TV 2 Play har rundet 600.000 abonnenter. TV 2 oplyser dog ikke, hvor mange af de 600.000, der kun modtager TV 2 via streamingtjenesten, og som altså ikke samtidig har en traditionel forbindelse, der indgår i de 78,5 pct. De fleste Play-kunder har desuden ikke adgang til at se live, som f.eks. partilederdebatten. Vi kan derfor ikke kan få netto-penetrationen oplyst. Mon kulturministeren kender tallet? Og hvordan kan staten vurdere, om TV 2 lever op til sin public service-forpligtelse, hvis man ikke kender tallet?

Spørgsmål 2. Hvad er grundlaget for TV 2’s fortsatte opkrævning af brugerbetaling? Folketinget godkendte i 2011, at TV 2 måtte opkræve abonnement på baggrund af en økonomi, der var så dårlig, at reklamerne ikke kunne bære kanalen alene. Ingen af de politiske partier ønskede brugerbetaling, men alternativet var at yde tilskud fra licensen, og det ønskede flertallet ikke, hvorfor der blev indført abonnement.

MediaWatch har forelagt TV 2 kritikken vedr. TV 2’s delregnskab for public service-virksomheden. Læs mere på Mediawatch.

Set på Twitter

Signeret “Malertøs” Signe Molde

Fremtidens hjemmearbejde
After two weeks of working from her Brooklyn apartment, a 25-year-old e-commerce worker received a staffwide email from her company: Employees were to install software called Hubstaff immediately on their personal computers so it could track their mouse movements and keyboard strokes, and record the webpages they visited. Pocket

Den danske model

Under virksomhedernes nedlukninger under Covid-19 krisen har 3F indgået en ny type aftaler på arbejdsmarkedet. Hvis et firma skal fyre som følge af Corona, så skal de personer, som ikke er medlem af 3F, fyres først. Så, den danske model er ikke opskriften for de personer på arbejdsmarkedet som ikke er organiseret, og har aldrig været det.

I Danmark bliver løn og arbejdsforhold aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. DA eller Dansk Arbejdsgiverforening indgår aftaler nedfældet i overenskomster, som gælder i 4 år af gangen for medlemmerne af DA og FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tidligere kendt som LO. Det kaldes for den Danske Model, som kom til verden i 1899. Skal Staten ind over aftalerne tales om trepartsforhandlinger.

En model som var god i efterkrigstidens industrisamfund, men som i dag må betragtes som forældet. Aftaler indgået mellem nogle få aktører skal ikke, og kan ikke tegne virkeligheden på hele samfundets vegne, som er langt mere komplekst, og for de fleste borgere er aftaler, de ikke er del af, uretfærdige.

Denne redaktion har længe ment, at den danske model i det digitaliserede samfund er for smal og ensidig, da de to interesseorganisationer kun varetager egne interesser primært baseret på traditionel industriproduktion. Dette er med til at skævvride det moderne arbejdsmarked. Rigtig mange borgere er nemlig ikke medlem af hverken DA eller FH, og de bliver med den hurtige udvikling på arbejdsmarkedet færre og færre.

Coronakrisen har åbenbaret denne skævhed for det politiske system. Det, at samfundet i nutiden er langt mere komplekst indrettet, er med nedlukningen kommet for dagens lys i forbindelse med hjælpepakkerne. Regeringen har ikke har kunnet forlade sig på DA & FH alene, hvor kulturlivet som aktør kun er et eksempel på denne diskrepans.

Forløbet omkring hjælpepakkerne tilblivelse, og hjælpepakkernes mangler, er glimrende beskrevet i denne artikel bragt af Altinget, som påpeger, at der findes stadig folk derude som ikke er omfattet af de kendte arbejdsmarkedsmekanismer, og som ikke får hjælp.

Flere og flere borgere vælger den traditionelle lønmodtagerrolle fra. Nogle fordi de ikke har andre muligheder, andre fordi mange fagområder efterspørger andre end de kendte kompetencer, som i dag hurtigt bliver forældede. Kompetence i dag gælder for mange områder kun i ganske få år. Det betyder på den ene side, at flere og flere bliver hægtet af udviklingen, og ender som daglejere, eller på den anden side, at folk vælger selv mere frihed på bekostning af et slidsomt arbejdsliv. Flere vikarer, flexjobbere, selvstændige eller deltidsbeskæftigede, som af samme grund ikke omfattet af fagforeningers tilkæmpede rettigheder. Måske er det ikke altid af lyst, for børn, sygdom og andre forhold kan også spille ind. Men de er mange, og de har ikke et talerør som kan stå op i mod syndikalisterne.

Færre er omfattet af funktionærloven, eller af arbejdsmarkedsoverenskomster i de traditionelle håndværkerfag. Fortidens privilegier er derfor blevet en kostbar klods om benet på udviklingen, og måske fremtidens største fjende. Desværre søger DI – Dansk Industri i disse Corona tider, at drage fordel heraf i en tid hvor selv menneskerettighederne fra 1948 er til debat. Vi må hverken for DA eller FH diskutere eller røre ved den danske model, som er en kostbar sikkerhed for de få.

Fortsættes

Fjernet fra Instagram

@Dkpolmenes politiske satire er for meget, men for hvem?

I samme åndedrag må det erkendes, at S-Justitsminister Nick Hækkerup fortsat knægter ytringsfriheden ved at nægte en genåbning af forhandlingerne af den stærkt kritiserede Offentlighedslov, som blev indført af S-Justitsminister Morten Bødskov i 2010. Loven skal sikre, at medierne ikke får indsigt i de politiske beslutningsprocesser.

Modtagere af mediestøtte

Et nyt medieforlig skulle i princippet forhandles, men er udskudt på grund af Corona. Et vigtigt krav herfra til det ny forlig er, at DR på tv-siden fremover leverer en mere dybdegående, kritisk og objektiv nyhedsformidling suppleret med en samfundsdebat bedre end den vi kender i dag. Ikke alle har hverken lyst eller råd til avisernes nyheder og abonnementspriser. Samtidig har Corona på Twitter tydeliggjort pressens omklamring af egne synspunkter, hvor nyhederne stikker i forskellige ideologiske retninger.

Primære modtagere af mediestøtte 2020

Berlingske Media: BT 17,5 mio. – Berlingske 17,5 mio. – Weekendavisen 9,3 mio. kroner. I alt 44,3 mio.

Børsen 16,9 mio. kroner

JP/Politikens hus : EB 17,5 mio – Politiken 17,5 mio – JP 17,5 mio. – Finans 3,4 mio. kroner. I alt 54,9 mio.

Mediawatch ejet af JP/Politiken 7,4 mio. kroner

Information 25,5 mio. kroner

Jysk Fynske (10 aviser inkl. nyindkøbte Helsingør Dagblad). I alt 70,6 mio. kroner

Nordjyske Medier 17,5 mio. kroner.

Sjællandske Medier – 3 aviser modtager samlet 24,6 mio. kroner

Tidspunktet for medieforhandlingerne kendes ikke endnu, men arbejdsforhold og kædeansvar skal if. medieordførerne indgå i de kommende forhandlinger. Anvendelse af eksterne producenters leverancer til TV 2 er i søgelyset.