Københavns Events, Kunst og Kultur.

#Hverdagsnyt

Kunst & Kultur

Jonas Vingegaard er med sejren på Champs Elysées årets vingesus. Tour de France på dansk grund blev en succes for Touren og for Danmark, men det ændrer ikke på, at der afholdes mange events året rundt, marathon, bilvæddeløb med mere, og de fleste er til stor gene for byens borgere.

Cykelløbet Tour de France havde i 2022 start i København. Over 3 dage fra den 1. til den 3. juli blev løbet kørt i Danmark, og blandt andet var broen over Storebælt på et tidspunkt lukket i flere timer. Det var en succes, men de mange events er til stor fortrydelse for byens borgere.

Fristaden, en del af Christianshavns Vold.

Københavns Kommune administrerer Christianshavns Vold fra Kalvebod Bastion ved Langebro til Bådsmandsstræde. Staten ejer fra Ulrichs Bastion til Quintus bastion på Nyholm. Stadsgraven eller voldgraven udgør 19 ha.

De 12 bastioner, som alle vender udmod voldgraven er en del af Københavns forsvarsværk. Staten har solgt flere bastioner, og nu også solgt til Christiania, som med aftalen om almene boliger er blevet ejere af den del af anlægget som har været besat af Fristaden. Hele voldanlægget er dog fortsat fredet. Christianshavns Vold

#Hverdags nyt

Christiania billeder

Langelinie står foran en fornyelse

Den 3. 10 slutter krydstogtsæsonen og det betyder der igangsættes et renoveringsarbejde af kajen. Arbejdet udføres i 2 faser, og varer 2024 med, men så skulle den nedslidte kaj også fremstå som ny.

SSF0122092015201

Passagerskibe ved Langelinie, 1970

Langelinie og krydstogtskibe

Renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende delarbejder:  

 • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring 
 • Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre på en knap 1 km kajstrækning 
 • Etablering af nye opgraderede pullerter 
 • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på den nye spunsvæg. 
 • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg ved genbrug af eksisterende sten fra den gamle kaj. 
 • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv. 
 • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen 
 • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb) 
SSF0122092015200

Turister ved Den Lille Havfrue, syd for Langeliniekaj, 1960’erne. 

Fakta om renoveringsarbejdet

 • Renoveringsarbejdet er opdelt i to etaper (nord og syd), hvor hver etape cirka svarer til halvdelen at Langeliniekaj. 
 • Etape 1 udføres fra den 3. oktober 2022 til 1. oktober 2023 startende på den nordlige del af Langeliniekaj, hvor der fra mandag den 10. oktober og foreløbigt frem til slutningen af januar 2023 udføres særligt støjende arbejder på hverdage mellem klokken 08.00 – 17.00. 
 • Etape 2 udføres fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2024 på den sydlige del af Langeliniekaj. 
 • Det er “Bygge- og anlægsforskriften i København”, som angiver reglerne for støjende arbejde i kommunen. 
 • Byggepladsen kommer til at ligge på den yderste del af Langeliniekaj. 
 • I anlægsperioden af den nordlige etape vil det ikke være muligt at komme til Langelinie via offentlig transport ligesom turistbusser i perioden heller ikke har adgang til Langeliniekaj. Offentlig transport kører til og med Indiakaj. 
 • Under etape 1 reduceres P-plads Langelinie Nord med 16 parkeringspladser, som følge af renoveringsarbejdet. For parkering henvises til P-plads Langelinie Syd eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé. 
 • Under etape 2 vil p-pladserne Langelinie Syd ikke være tilgængelige. For parkering henvises til P-plads Langelinie Nord eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé.

Kilde og fotos: By & Havn

By & Havn på Nordre Toldbod

Langelinie og Frihavnens historie fortælles på byoghavn.dk/udstilling

Hvem kan stå for dette

Apropos snakken om hjælp til husleje i 2022, så er de 342 m2 til leje for 45.000 kroner om måneden på Galionsvej udlejet, men udlejer har flere boliger af samme slags.

Saugværkets oversigtskort ses beliggenheden.

Bolignyt

Indre Bys lokaludvalgs Høringssvar

Boligsiden skriver:

I Københavns absolutte topliga af eftertragtede beliggenheder finder vi Holmen. Landets førende arkitekter har til alle tider stået bag Holmens byggerier, og mange af dem er i dag fredede nationalskatte. Langs med Takkeloftsgraven, der ligger øst for Operaen er de gamle ikoniske magasinbygninger påhver 140 meter beliggende, midt imellem Frederiksholm og Dokøen. Dette mesterlige bygningsværk blev tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-66). De oprindelige bygninger fra 1772 blev opført i to etager, men i 1860 blev der bygget til, og i dag er de endeligt ombyggede til mondæne rækkehuse i fire plan. Alt udført i eksklusive materialer og i inderlig respekt for Philip de Langes oprindelige arkitektoniske udtryk. Dette rækkehus indeholder 427 m2 fuldendt liebhaveri, der uden modstykke placerer sig blandt Hovedstadens mest attraktive boliger. Moderne funktionalitet er smukt integreret i de formfuldendte historiske rammer, og der hersker ingen tvivl om, at man i enhver bevægelse har æret stedets unikke karakter. Boligen er sublimt beliggende med vestvendt have, en tilknyttet bådplads og udsigt over den foranliggende havnekaj, Københavns Kanal med dens skønne liv af forbipasserende både og Frederiksstaden, som bagvedliggende kulisse. Der medfølger én privat parkeringsplads. Cykel-/gang-bro til Nyhavn forventes færdig ultimo 2013. Bådplads kan lejes for kr. 1.200 pr. måned.

Indre By har 1050 p-pladser som reduceres til 450

Ny regler i 2018

Det Københavns trafikborgmester Morten Kabell (EL) ønskede sig tilbage i 2015 bliver i 2023 realiseret. Budgetaftalen for København i 2023 sløjfer nemlig med et snuptag 600 p-pladser af 1050 tilgængelige i gadeplan.

Fest i Nyhavn & Parkeringsstrategi gennem tiden.

Tilbage i gadeplan resterer i 2023 til bydelens 1600 beboerlicenser 450 pladser, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen til TV 2 Lorry. Løsningen med 580 p-pladser faldende til 480 i P-huset under Israels Plads er tvivlsom.

Metrobenet M5 en kostbar affære

Prognosen for passagertal i Amager metroen, M1 + M2 samt M3 Cityringen, som blev lagt til grund for byggeriet.

Aftalen indgået i 2005 om Metro Cityringen er beskrevet her.

Forhistorien med link til sider om metro

Iflg. M.dk trafik var passagertallet i 2021 75,4 mio. passagerer, så der er stadig et stykke op til de 80 mio. som skulle være nået i 2015. Samtidig opstod der i allerede tilbage i 2017 de første kapacitetsproblemer i myldretiderne.

Det skete samtidig med at optællingsmetoden blev ændret, som efter 2017 medtager passagerskift i statistikken. M4 til Nordhavn tæller også med i opgørelsen fra 2021, mens M4 til Sydhavnen først åbner i 2024, hvilket uden tvivl vil få passagertallet i vejret.

I 2016 havde metroen 60,9 mio. passagerer mod forventet 78 mio. i 2011, men selskabet oplyste de havde tilstrækkeligt med indtægter til den daglige drift. Men de nævnte ikke noget om hensættelser til den vedligeholdelse, og en udskiftning af materiel, som ligger venter i løbet af få år.

De kraftige stigninger i passagertallet i 2015 & 2016 skyldtes primært øget trafik til og fra Lufthavnen. I 2017 blev passagerertallet for første gang opgjort efter den ny metode til 63,5  mio., en stigning, men er nu inklusive påstigninger ved passagerskift.

M5 er et ben på M3 Cityringen. Flere uafklarede spørgsmål melder sig i kølvandet på det fremsatte forslag.

Det ene forslag opererer med 4 stationer, og en linjeføring fra Østerport station via Refshaleøen til 2 stationer, syd & nord på Lynetteholmen, Denne løsning skal efter planen åbne i takt med udviklingen. Læs også på Lorry

Det andet forslag, estimeret til 13,7 mia. kroner, opererer med 9 stationer Linjeføringen er fra Østerport station til Hovedbanen via Refshaleøen , og skift på Lergravsparken og DR byen, og med et ben fra Refshaleøen til Lynetteholmen Syd & Nord. Denne linje skal aflaste de øvrige linjer, og forventes at kunne stå klar i 2035. Følg med på siden Lynetteholm hvor problematikken er på dagsordenen.

To forslag til M5’s linjeføring

Begge M5 forslag er sendt i Høring. Høringsperioden startede den 5. september og løber 8 uger frem til den 31. oktober.

Efter Høringen er afsluttet vil forvaltningen under Københavns Overborgmester udarbejde en rapport, som bliver forelagt politikerne i BR. Om de og vi er blevet klogere til den tid får vi afvente og se..

Metro til Hvidovre hospital og Bispebjerg hospital vil koste mindst 30 milliarder kroner i anlægsomkostninger, skriver ingeniøren.

Infrastrukturplan 2035 opererer med 3 forslag til metrolinjer. Link på siden Lynetteholm.

Christianshavn skal have en bydelsplan i 2023.

Du kan læse om Christianshavns lokaludvalg og om bydelsplanen 2023 på Forside linket til Christianshavns demokrati. Herunder links til fakta om bydelen og bydelsplanen som den så ud i 2017.

I den næste bydelsplan vil det fredede område Nyholm’s fremtid formodentlig få et særligt afsnit. Men flere områder er i spil. Det gælder for Ørkenfortet, som er omdannet til hotel samt den trafikale situation i Torvegade. Det gælder for Torvets fremtid., hvor støj og klima allerede indgår i planen fra 2017. Det gælder for Papirøens liv, som nu synes at være endelig på plads, for Dokøen og for Refshaleøen, som vil blive suppleret med den kunstige Ø Lynetteholm og de fremsatte forslag om mere metro.

Find dit kvarter