Sundhedsreform og demokratisk kontrol

November 2019 : S-regeringen bør delvist genbruge Løkke-regeringens forslag om 21 sundhedsfælleskaber. Det foreslår KL i et udspil til en ny sundhedsreform, hvor borgmestre og regionformænd leder i fællesskab. Danske Regioner hilser forslaget velkomment, men er bekymret for centrale detaljer. Læs artiklen på Altinget

Det spørgsmål er blevet et tema op til valget. Sundhedssystemet kan ikke håndtere fremtidens udfordringer, og regionerne har for såvidt selv ført beviset herfor. Fire forskellige it-systemer har kostet milliarder af spildte skattekroner. De spiller ikke sammen, og Hovedstadens it-system, som sikkert er det bedst fremtidssikrede, betragtes af flere som helt ubrugeligt. Dertil kommer, at kostbare indkøb af medicin heller ikke er systematiseret, hvilket gør den endnu dyrere. Kommunikationen mellem et operationsforløb og afslutning på de regionale sygehuse og den kommunale genoptræning langtfra er optimal, og ofte besværlig for patienterne. En sundhedsreform er på trapperne, men skal sundhed i Danmark fortsat styres af regionale fritidspolitikere uden faglig indsigt, eller af professionelle aktører? Er det centralisering eller er det almindelig sund fornuft at lægge driften i hænderne på professionelle?

Så Ja, demografien med flere ældre tilsiger, at en reform er nødvendig, og der er flere gode hensigter i den som er fremlagt, men den indeholder ikke en demokratisk kontrol. Regionerne sikrer ikke demokratisk kontrol, for ingen aner reelt hvem de er, så det er svært at blive hørt. Portalen Bliv Hørt i København er det bedste bevis på, at indsigelser overhøres af politikerne. Det er et problem, og for tiden oplever vi, at den demokratisk kontrol udvandes flere og flere steder af politiske aftaler. Det sker bredt politisk, og er uanstændigt.

I flæng kan nævnes Offentlighedsloven fra 2013, Tibetkommissionen, og Tibetsagen. Det gælder også fremsættelsen af et borgerlig – liberalt krav til DRs programflade, som fremover skal tage udvidede hensyn til kultur, ånd og tro på bekostning af den troværdige og mest uafhængige journalistik, som DR trods alt leverer. Samtidig skal der gennemføres store besparelser med det – spinkle – politiske håb, at de private ideologisk orienterede medier styrkes. I dag er alle dagbladene nødlidende, kan ikke levere politiske budskaber uden skattepenge, måske lige bortset fra Vejret, som alle er enige om. Sidst men ikke mindst kan nævnes en ny debat om fratagelsen af dansk statsborgerskab, som giver genlyd i omverdenen.

Kniven er også er ført overfor 24/7, som nu forventes at lukke, og som borgere kan vi kun se på. Liberal Alliance har et langt synderegister, en minister, som ikke mere vil være minister, og en Thyra Franck som er forsvundet. Mette Bock er også kritiseret for hendes manglende forståelse for armslængdeprincippet i Teateraftalen. Bare for at nævne nogle eksempler på hvordan demokratisk kontrol administreres af den politiske elite.

Forslaget til en ny sundhedsreform med en ny sundhedsstyrelser er også uden en troværdig kontrol, en model, som til forveksling ligner den model som SKAT har anvendt, hvor det hele sejler. Ingen kan gøres ansvarlig, mens cheferne gnider sig i hænderne, i det private som i det offentlige, hvor de scorer millioner i bonusser på lemfældig forvaltning. Demokratiet udvandes og aftalerne udstiller hvorfor banditter i habitter har det så nemt, men der findes rigtig mange som tænker som banditter også blandt politikerne.

Paradigmeskift

Nordisk mytologi. Balders Død, malet af C.W. Eckersberg i 1817. Balder havde den egenskab, at han kunne se ind i fremtiden.

Oplysningstiden er en periode i Europas historie som blev anført af René Descartes og Thomas Hobbes‘s tanker i 1600 tallet, og senere af de britiske empirister John Locke, David Hume og franske Voltaire m.fl. Filosofi og naturvidenskab førte til ny viden om verden, og der blev sat spørgsmålstegn ved kirkens indflydelse, dens tro og den enevældige kongemagt. Den franske revolution i 1789 afsluttede på sin vis perioden, hvor de efterfølgende år i Frankrig blev turbulente. I Danmark blev Oplysningstiden efterfulgt af Guldalderen også kaldt for Romantikken, hvor grundloven fra 1849 kom til. Danmark var også ramt af krige: Slaget på Rheden i 1801, Københavns bombardement i 1807pengeombytningen i 1813, tabet af Norge til Sverige 1814, og 3 års krigen i 1848 til 1850

Byretten i København

Verden blev født på ny i Oplysningstiden. Demokrati og Restsamfund var søsat. Kald det et paradigmeskift, men et nyt er på vej. Fremtiden kan ikke aflæses i en krystalkugle, og det er forskellen på før og nu. I Oplysningstiden fik vi hjælp af den politiske filosofi. I dag møder alle fremtiden uforberedt. Dertil kommer, at nutidens generationer ikke kender til krigenes Europa, da der gennem de sidste 70 år ikke har været krig. Tiderne skifter, og den manglende forståelse af EUs betydning i de ny generationer, som en aktør for et fredens Europa, afspejler sig måske af samme grund i de frustrationer som synes at gøre sig gældende som drivkraft blandt samfundets oversete “den glemte befolkning” som søger flugt i individualismen og en forstærket isolation og nationalisme. Debatten om ulighed, hvor de fleste på topposter i samfundet hensynsløst beriger sig selv, puster til ilden, og efterlader endnu en gruppe tilbage i et håbløst tomrum.

Pensionsreform. Balladen startede i 2010

Et tema op til valget er indførelsen af en differentieret pensionsalder. I de gule vestes land går debatten på bevarelsen af en differentieret versus en universel pensionsalder. Den nuværende differentierede ordning betragtes som utidssvarende, som uretfærdig og dyr.

Detektor er gået bag om tallene i den danske debat. Se også EB. Efter Finansministeriet udmeldning om nedslidning udarbejdet i en anden sammenhæng finder kommentatorer at Mette Frederiksen er desperat. Hun afmeldte besøg hos Lippert, TV 2News, hvor Dan Jørgensen forsøgte sit bedste, men uden held...

I Frankrig tilbage i 2010 medførte forslag til ændringer til måned lange og voldsomme optøjer som blev understøttet af PS med Martine Aubry, og venstrefløjen med Melanchon i spidsen. De gik hånd i hånd med flere af de franske fagforeninger. Venstrefløjen er i 2018 om ikke udslettet politisk, så stærkt reduceret.

Des manifestants attaquent un fourgon de la gendarmerie et essaient de faire sortir le conducteur. Des Gilets Jaunes le 16.03.

Den 16. marts 2019 har volden i Paris nået nye højder. 1500 ud af omkring 10.000 fremmødte udøvede hærværk, flere brandstiftelser: En bank, restauranter, 5 kiosker og biler. Mange sårede og en kvinde med sin baby boende ovenpå Fouguet var tæt på at brænde inde. Mindst 50 butikker på Champs Elysees blev totalt smadret, og samlet har mere end 100 erhverv været udsat for hærværk og røverier. En nødvendighed? Det mener flere talspersoner blandt de gule veste. Udgifterne er vurderet til 180 mio. € eller +1,3 mia. dkr. Et beløb som er hævet til 200 mio. €. I Danmark ulmer utilfredshed og ulighedensdebatten, men arrogante politikerne ignorerer problemstillingen, at de kan gøres ansvarlige, og retter skytset mod borgerne. Meld dig ind i et parti, hvis du er utilfreds. EB giver udtryk for den stik modsatte opfattelse og kræver et politisk paradigmeskift. Se debatten på DR den 14. marts .

Fuld pension i Frankrig kræver, at man har været på arbejdsmarkedet i mindst 172 kvartaler svarende til 43 år, men flere faggrupper, især de offentligt ansatte som brandfolk, togførere og skolelærere m.fl, har historiske privilegier, og kan gå på pension fra 55 år. Andre med skiftende jobs og periodevis fravær gennem livet kommer i klemme. I 2010 blev pensionsalderen hævet fra 60 til 62 år, men fuld pension “regime general” modtager man først når man fylder 67 år.

Pensionsalderen i Danmark reguleres hvert 5 år. I Danmark pensioneres personer født efter den 1. januar 1979 først når de bliver 72 år, eller 7 år senere end den vi kender på 65 år.

Seniorer i Frankrig. De unge stemmer, men ikke i samme grad som de ældre, hvor rigtig mange pensionister synes at stemme på Macron. De har været meget synlige i Le Grand Debat, og mange seniorer har som følge af bevægelsens voldelige elementer, ofte des casseurs fra udlandet, forladt demonstrationerne. Pensionsreformen er udskudt til efter valget til EU parlementet.