Mediechefernes debat

  • Nyhedsformidlingen i Danmark
  • Duel og debatter på TV
  • Mediecheferne om sig selv
  • Troværdighed

Medierne og Nyhedsformidlingen

Det er endnu uklart om vi som borgere bliver tvunget til at betale for at få nyheder. Det seneste medieforlig kræver, at DR [som alle skal betale til] skal skære i sendefladen, og begrænse sin nyhedsaktivitet på tv-skærmen og på nettet. DR skal bruge flere kræfter på kultur, Ånd & Tro. Politikerne ønsker vi skal ændre adfærd og betale mere til de danske medier. Danske Medier er en paraplyorganisation for den skrevne presse, som omtales nedenfor. De er uafhængige og ideologiske, men afhængige mediestøtte, og de kræver betaling for deres ideologiske synspunkter. Måske bortset fra 24/7, men det kommer vi til. Det er langt fra alle som i dag har hverken tillid, lyst eller råd til at støtte den form for subjektiv nyhedsformidling. 

Mediedebatter i TV.

Pressens mediechefer, repræsentanterne for den fjerde statsmagt og demokratiets vogtere, diskuterer hver uge med hinanden på Tv-skærmen i Presselogen. De har betydelig magt og indflydelse på meningsdannelsen i samfundet, for vi har stort set kun TV nyhederne, og Aviserne at holde os til. Noget nyt er de sociale medier som omtales senere. De udvælger nyhederne, de vinkler dem, og de vinkler dem forskelligt, især samfundsudviklingen og de politiske nyheder. Børsen skriver med udgangspunkt i Danmarks statistik i april 2019, at handelsoverskuddet falder. Avisen.dk skriver ud fra samme statistik, at det stiger. En modtager foretrækker ofte det talerør, som bekræfter en selv, så populært sagt undlader vi ofte, at udfordre os selv, men fortrækker de trygge rammer med ligesindede. Som beboerne i en ghetto. Bevares, alle medierne oplyser bredt, men har forskellige indgange til nyhedsstoffet, og i denne sag ved at sammenligne tallene med udgangspunkt i to forskellige perioder. I den skrevne presse, i dagbladene, er vinklingen næsten altid holdningspræget og ideologisk bestemt, hvor Tv-kanalerne DR & TV 2 informerer mere objektivt. Sammen med Magasinpressen skiller tabloidpressen sig ud, ved at bruge mere sensationsprægede overskrifter, som ofte dækker over artikler uden et væsentligt indhold.

Mediecheferne om sig selv

I Presselogen er panelet sammensat af dagbladenes chefredaktører, og TV stationernes nyhedschefer. De debatterede for nylig den meget omdiskuterede duel mellem Lars Lykke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) på DR, og emnet pension er et godt eksempel på chefernes forskellige opfattelser. Politikens redaktør fandt, at DR gik for hårdt til Mette Frederiksens, og hendes forslag om tidlig pension til nedslidte. Mens DR selv, EB og Børsen mente, at det netop er pressens opgave, at få svar på indholdet, når nu hun fremsætter en sådan vision. Pressen skal ikke bare skrive at en vision eksisterer, uden dens indhold konkretiseres. For det er temmelig ukonkret. Men det spørgsmål nægtede Mette Frederiksen gentagne gange at besvare, for det var teknik, og det var ikke op til hende at udrede. Så spørgsmålet er, om det ikke bare er tom snak før et valg. Det mener mange vist. Nedslidning skal først forhandles med arbejdsmarkedet parter, som tager imod med kyshånd. Visionen i sig selv var klar, de nedslidte skal pensioneres 3 år før, men ærlig talt, er det ikke bare en gang sniksnak? Danske medier kører for tiden en kampagne døbt flere sider, som omtales under pressen og dens troværdighed. Den kommer vi til. Media Watchbragte den 1. april en artikel, hvor Mogens Jensen udtaler sig både positivt og kritisk om Presselogen, men ingen kan vel være i tvivl om mediechefernes politiske ståsted.

Nu vi er ved visioner, så skriver EB i en leder om emnet :

TAG BLOT transport-forliget mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti: En aldeles visionsløs aftale, der går ud på at udsulte den offentlige trafik og i stedet bruge nye milliarder på at plastre endnu mere natur til med broer og asfalt – som umiddelbart fjerner køerne, men på sigt resulterer i nye endeløse rækker af biler og lastvogne.

ET SPORSKIFTE i trafik-politikken er påtrængende, hvis Danmark ikke skal ende som én stor, støjende motorvej med lidt krøllet natur i rabatten.

Mediernes troværdighed

For tiden debatteres i flere medier, i hvilket omfang medierne er troværdige? Om medierne lever op til den etik og moral vi kan forvente af dem, og kan vi stole på deres nyhedsformidling? Men er det Pressen som søsætter ideer? I den danske arbejdsmarkedsmodel er det ikke fagforeningerne eller DA som er iværksættere, og i Pressen er det heller ikke journalisterne som bringer ny ideer frem. De rapporterer nyheder, måske lige radio 24/7 undtaget, og taleradio er pludselig blevet et hedt debatemne. Ofte jonglerer de med lytterne og seerne, men er folk ude i virkeligheden ikke mindst lige så kloge på samfundet som journalister. Vi oplever bare forskelligt, og vi har ikke de samme muligheder for at blive hørt, som de statsstøttede medier har, og derfor hele om Statens rolle, og mediernes troværdighed. De mange tweets som bringes er vel et udtryk for et ønske om, at inddrage flere, men virker det?

Fortsættes i Mediechefernes debat II

Skriv et svar