Offentlige myndigheder blandt klodens største miljøsvin

Og svineriet fortsætter. Kloak-kapaciteten kan ikke klare store regnskyld, og millioner af liter spildevand ledes ud i Øresund gennem overløb. Havnebadene er lukket ned med rødt flag.

TV2 Lorry oplyser, at 290 millioner liter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller søndag og fem dage frem skulle udledes direkte i Øresund. En handling som sker udenom myndighederne. Den udledning er blevet en øjenåbner for udledningen af spildevand i Øresund og i Danmark, og det har vist sig at Øresundsudledningen kun er en dråbe i havet. Miljøminister Lea Wermelin S under kritik.

Udledningen i København er nu udskudt efter Københavns Kommune og Gentofte Kommune oprindeligt havde givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor måtte udlede de store mængder spildevand i foråret, spildevand der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen.
 

Årsagen til den store udledning er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen, i Nordhavn. Nærmere bestemt et nyt domicil med parkeringskælder for AP Pension og Nykredit på Sundkrogsgade. Herunder ligger en vital hovedspildevandsledning kaldet ”Lynetteledningen”, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra både Frederiksberg, Gentofte og København. Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal Lynetteledningen fastgøres, ligesom det skal undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der skal bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

Og derfor skulle de store mængder spildevand, der kun har været igennem et filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledes direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved. Nu viser det sig at Gentofte har udledt 10 mia. tons spildevand ved Bellevue, men i hele Danmark udleder myndighederne spildevand i både å’er, søer og havvandet.