Demokrati på halv kraft

Som borger oplever vi i dag et dybt splittet samfund. Forholdet til naboen og til verden omkring os er blevet ustabil. Af samme grund det blevet vanskeligere at navigere og finde sig til rette, da vi rundt om i landet har vidt forskellige tilgange til udviklingen, til religion, og til demokratiforståelse. Vi kommer fra vidt forskellige opvækstmiljøer med forskellige værdier, som har sat den oprindeligt mere homogene sammenhængskraft i befolkningen ud af kraft. Det samme gør sig gældende når vi taler om vort forhold til udlandet, hvor vi ser vidt forskelligt på vort medlemsskab af EU, på Brexit, på USA vs KINA, og måske også vort medlemsskab af NATO. Vi har i denne rodebutik derfor valgt at sætte kommentarer og analyser på pause.