Alment boligbyggeri på Staden aflyst

Jf. teksten på billedet, så har Christiania siden købt området, men Christiania siger, at de vil sælge. Politiken skriver, at Christiania nu overvejer at frasælge de områder som er udpeget til det almene boligbyggeri. Så konklusionen må være, at byggerierne aflyses.

Røde Sols Plads & Bådsmandsstræde er udset til de områder som skal bebygges de med 15.000 m2 almene boliger, hvor mindst 7.500 m2 skal stå færdigt i 2027. Yderligere 3.500 m2 skal stå færdigt i 2029., og de resterende 4.000 m2 senest i 2031. Aftalen med Stat & Kommune er beskrevet i Berlingske.

Røde Sols Plads kan ikke uden videre frasælges, da området ifølge aftale kun er en del af Christiania, hvis Christiania integrerer Palmehaven. I aftalen med SES indgået i 2007står, at Christiania får råderetten på den betingelse, at området integreres. Så ved frasalg falder aftalen til jorden.

Palmehaven

Palmehaven

Området ud til Prinsessegade er kendt som Palmehaven, og Palmehaven havde Vej & Park planer om (senere Bygge- og Teknikforvaltningen, i dag Teknik & Miljø i Kbhs. Kommune), at omdanne til en rundkørsel, en bus vendeplads, men tanken blev ved tanken. Palmehaven er først senere døbt Røde Sols Plads, som var og er forblevet et fristed for bydelens mere “skæve eksistenser”.

Røde Sols Plads

Christiania har jf. Politiken oplyst, at de vil isolere det almene byggeri fra det øvrige Christiania, og de ville heller ikke integrere de ny beboere, som aftalt. Derfor kom udmeldingen om at opføre plankeværk.

Røde Sols Plads er sammen med andre arealer forurenet, hvilket kunne spænde ben for planerne, og derved inddirekte bringe andre områder i spil til bebyggelse, Derfor ændredes beslutningen om plankeværk til frasalg. men christianitterne har hele vejen været lorne ved de almene boliger. Også lokaludvalget tog afstand på mødet 23. februar 2022.

Trekantsgrunden & Multihal

Oprindelig var området slet ikke en del af Christiania. Det henlå i 30 år som ingen mands land ret overfor Trekantsgrunden. Med tiden er det imidlertid blevet umuligt at skelne dem fra hinanden. Palmehaven er i dag smeltet sammen med det øvrige Christiania, men det er ikke den eneste grund som er forurenet,

På Trekantsgrunden på Refshalevej nedbrændte en ubrugt og tom magasin bygning til grunden, og Bodenhoff & Krudthuset opstod som midlertidige institutioner.. Grunden blev efterfølgende af SES konstateret forurenet, og i 2015 blev den bebygget med en futuristisk Børneby. Bebygget, men vist aldrig renset, og mon ikke det gælder for store dele af hele det gamle kaserne område!

Børnebyen & Trekantsgrunden med fotos

Overfor Trekantsgrunden er den ny Multihal bygget.

Vold og voldtægt i Hovedstaden

Siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal for vold i 1990, så slog 2022 alle tidligere rekorder.  I alt 31.374 anmeldte voldssager. I region Hovedstaden alene blev der anmeldt 10.440 voldsforbrydelser. Også det højeste antal nogensinde. Stalking er udbredt og langtfra alle sager fører til anmeldelse. Man regner med talle er omkring 100.000.

Fakta om voldtægt – Det Kriminal præventive råd skriver.

Politiet modtog i 2020 1.825 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg . Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Om antallet af domme i voldtægtssager skriver DR med udgangen af 2022, at 143 er blevet dømt.

Krænkelsessager & MeToo

En krænkelses sag har ramt den på Christianshavn gennem mange år både kendte og ansete præst og S regionspolitiker Flemming Pless ansat i Christianskirken i Strandsgade. Han harsom en konsekvens anmodet om sin afsked netop som Kirkeministeriets stod foran en offentliggørelse af Ministeriets afgørelse. Flemming Pless (S) har søgt sin afsked og fratræder som præst i Christianskirken efter anklager om seksuelle krænkelser.

Frihedsbrevet afslører Flemming Pless som seriekrænker.

Hvilke krænkelser. Han fratræder som en konsekvens af flere kvinder, mindst 5 kvinder, har anklaget ham for seksuelle krænkelser. Ifølge artikler i Kristlig Dagblad har Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen haft travlt med ikke at gøre noget ved sagen, men syltet den, og ofrene føler sig ladt i stikken.

Men sagen er ikke unik.

Men vi har også set krænkelser i kirkernes menighedsråd, hvor menighedsråd har moppet de ansatte, for ikke at nævne en række af Metoo sager som har været fremme i de sidste par år. Aktuelt har Berlingske en sag om en præst i den katolske kirke i København på privat besøg og til fest på Niels Steensens Gymnasie, og hvem husker ikke sagen med politikeren Jeppe Kofoeds og hans overgreb på en mindreårig, eller S-borgmester Franck Jensens, som i fuldskab slikkede kvindelige medarbejdere i øret, som medførte han måtte fratræde sin post som Overborgmester i København.

På gymnasier ranglistes pigerne af drengene.

På Christianshavns Gymnasium kan studiestart også være forbundet med krænkelser. De sker ofte i fuldskab, og i reglen under afholdelse af skolens ritualer under introfester ved studiestart. Vi har ofte hørt om Puttefester, så for fremtiden tilrådes det skoler & gymnasier, at alkoholindtagelse enten reduceres eller helt forbydes.

Ny boliger skal bag plankeværk

I dagens aviser kan man læse, at christianitterne på deres indledende fællesmøder om de almene boliger overvejer at lade dem afskærme af plankeværk, så beboerne ikke kan indgå eller deltage i Fristadens fællesaktiviteter.

Husker du dengang de sagde “Det er ikke vores problem”

Man kan sige, at det er ikke første gang plankeværk er på Christianias dagsordenen, for det har været i livlig brug gennem tiden. I 9 uger i 2020, og Cykelruten var udsat for blokeringer, så Fristaden har også været turen igennem før, og Christiania har også god erfaring med at afskærme sig selv bag plankeværk.

Christiania overvejer at placere almene boliger bag plankeværk”

Plankeværk ved en af indgangene i Prinsessegade.

Uddrag af artiklen i Berlingske.

Det 15.000 kvadratmeter store alment boligbyggeri, christianitterne sidste år gav grønt lys til måtte bygges på Christiania, kan nu komme til blive placeret bag et plankeværk. På et fællesmøde søndag skal de nemlig diskutere, om de vil oprette deres eget boligselskab til det nye byggeri, og dermed integrere de nye boliger fuldt i fristaden, eller om de vil gå den helt anden vej med en såkaldt plankeværksmodel og sælge det stykke jord, boligerne skal bygges på.

Læs artiklen bag betalingsmur i Politiken her.

Cykelrute skal have københavner niveau

TMF forlænger aftalen med Fonden Fristaden Christiania. Partnerskabsaftalens ubrugte midler på 19,6 mio. kroner skal bruges på:

“at forvaltningen opfordres til at de ubrugte midler anvendes til at opgradere cykelstien igennem Christiania til ”københavnerniveau”, så kampesten fjernes fra cykelstien, samt at lys opgraderes til samme niveau som kommunale cykelstier.” Forslaget vedtaget

Se TMF Mødereferatet og bilag i sin helhed.

Partnerskabet mellem Fonden Fristaden Christiania og Københavns Kommune udløber den 3. februar 2023. Parterne har evalueret samarbejdet, og Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at forlænge Partnerskabet med henblik på at gennemføre syv konkrete projekter, der kan gennemføres for de resterende midler af partnerskabets samlede budget. Disse er samlet i Partnerskabsaftale II, som er en toårig aftale, der udløber ved udgangen af 2024. Det indstilles dog, at Partnerskabets koordinationsgruppe får mulighed for at forlænge implementeringsfasen for delprojekt omkring tilskud til energirenoveringer med op til et år, til udgangen af 2025. 

Evaluering og Partnerskabsaftale II

Hvilken fremtid for Axeltorv

Overfor Tivoli ligger Axel Towers. Fem runde tårne i forskellige størrelser med en lille byhave i midten har afløst stormagasinet ANVA.

Cirkusbygningen er nabo, og var tidligere brugt til. cirkusforestillinger af bl.a. Cirkus Benneweis. Overfor ligger Palads med ryggen op ti jernbanen & Vesterport St.. Den har haft en omskiftelig tilværelse som musiksted, bowling hal og biograf.

Det er Nordisk Film, som ejer Palads, men biograferne løber ikke længere rundt økonomisk, kun nedrivning er en option, og nybyggeri en nødvendighed.