Almene boliger opprioriteres i Nordhavn

40% alment boligbyggeri i Københavns Nordhavn. By & Havns bestyrelse har i November 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i den kommende udvidelse af Nordhavn. Det er blevet muligt efter Københavns Kommune og regeringen tidligere på året indgik en ny boligaftale, som giver mulighed for at arbejde for 40 procent alment boligbyggeri.

Nordhavn skal udvikles som en bæredygtig bydel, men By & Havn finder, at der er mangel p-pladser til de mange ny boliger, hvilket så vidt vides er afvist af kommunen.

Flere almene boliger I København var tilbage i kommunalvalgkampen 2021 et varmt tema

EL foreslog i valgkampen, at 75% af fremtidens nybyggeri i København skal være billige. Et spørgsmål er imidlertid om der kan sættes = mellem almene boliger og billige boliger?

Samtidig forlyder det, at dyre byggeomkostninger gør det svært at skabe en økonomi i det almene byggeri.

Papirøen

Christiansholm har tidligere være anvendt af Forsvaret, som brugte Papirøen som oplagringsplads. Læs herom på Christianshavernet.dk.

Dagbladene tog over og brugte den til avispapir. Efter dagbladene var flyttet, husede Papirøen Copenhagen Street Food, som nu er placeret på Refshaleøen. Men inden længe står de 85 planlagte almene boliger i det eksklusive nybyggeri med milliondyre boliger klar til at blive taget i brug.

”København må aldrig blive en VIP-by. Derfor er det fuldstændigt afgørende, at vi får bygget flere almene boliger, som københavnere med helt almindelige indkomster har råd til. Papirøen bliver et attraktivt sted at bo, og der skal selvfølgelig også være plads til byens børnefamilier og studerende. Jeg er rigtig glad for, at vi har sikret, at hver fjerde bolig i det nye kvarter bliver almen – og jeg glæder mig til at se den lille bydel blomstre op i hjertet af København,” sagt af forhenværende overborgmester Frank Jensen (S).

De nye almene boliger skal bidrage til at sikre flere og billigere boliger i København. De nye boliger består af tre bygninger i syv etager med en blanding af ungdomsboliger og fami­lieboliger, og en stor del af boligerne indgår i et bofællesskab. De er opført med respekt for fortiden af Cobe, som har søgt inspiration i de gamle lagerhaller, og de historiske pakhuse på Holmen og Christianshavn.

Fakta om byggeriet

  • Ungdomsboligerne får en gennemsnitlig størrelse på 42 kvadratmeter og en gennemsnitlig husleje på cirka 4.000 kroner om måneden. Familieboligerne bliver gennemsnitlig 93 kvadratmeter store og får en gennemsnitlig husleje på cirka 10.000 kroner om måneden.
  • Af de i alt 63 familieboliger indgår 53 i bofællesskaber, seks er små familieboliger til boligsocial anvisning og fire er almindelige familieboliger. 
  • Alle de almene boliger har adgang til en stor fælles taghave, og derudover etableres der fællesrum på alle etager.
  • De 85 almene boliger blandes med private boliger i et samlet byggeri på Papirøen, så byggeriet lever op til kommunens krav om, at 25 procent af alle nye boliger ui byen skal være almene.
  • Det er Cobe Arkitekter, der står for projektet med AKB/KAB som bygherre.

Fakta om almene boliger i København

  • 20 pct. af Københavns boliger er i dag almene. Målet er, at hver fjerde nybyggede bolig skal være almen. Nyere almene boliger har husleje, der gennemsnitligt er ca. 24 pct. billigere end tilsvarende privat lejebyggeri.
  • I perioden 2011-2019 er der opført 3.675 nye almene boliger i København – og der er mange på vej de kommende år. Samlet har kommunen siden 2011 sat over 1,4 milliarder kroner af til grundkapital til almene boliger.

Fakta om ungdomsboliger i København

  • En nybygget almen ungdomsbolig på 35 m2 koster i gennemsnit 4.000 kr. pr. måned, mens en nybygget privat ungdomsbolig koster ca. 5.000 kr. I gennemsnit koster en almen ungdomsbolig på 35 m2 i København ca. 3.000 kr. pr. måned (ældre almene boliger er typisk billigere end nyopførte).
  • De sidste fire år er der bygget cirka 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år.

By & Havn betaler gammel gæld ved at stifte ny gæld

By & Havn har med inflationen og rentestigninger på selskabets gæld fået betydelige ekstra udgifter, og den daglige drift dækker ikke udgifterne. Se kvartalsrapporten.

Altinget skrev den 11. november, at det af et notat udarbejdet af Københavns kommune fremgår, at By & Havns renteudgifter allerede i 2021 oversteg selskabets indtægter, som nu forventes at øge gælden yderligere med anslået op mod 500 mio. kroner om året.

By & Havn skal finansiere metro og infrastruktur ved indtægter fra salg af byggegrunde i Københavns havn. Drift & vedligeholdelsesfri er en metro ikke, og Amagermetroen står snart for tur. Brug #metro 

Strammere regler for udlejning af ens bolig

Christianshavn rummer mange små 2 værelses boliger, som i dag ofte anvendes af ejerne til korttidsudlejning. I sær udlejning via Airbnb portalen er populært. E/F Aladdin er en af byens største ejerforeninger med overvægt af 2 værelses boliger.

Et nyt regelsæt for korttidsudlejning, forslået af EU, synes nu at være på vej. EU forslår, at selskaber, som driver korttidsudlejning, fremover skal dele flere data med de nationale myndigheder. Det gælder blandt andet oplysninger om antallet af brugere, og om antallet af brugernes antal overnatninger.

Tidligere nyheder bragt som hverdagsnyt

Christiania

En 15-årig dreng blev mandag aften den 24.10 anholdt på Christiania, idet han agerede vagt for den organiserede hashhandel i og omkring Pusher Street.

En 57-årig mand er mandag den 24.10 blevet stukket med en spids genstand, men ikke en kniv, oplyser Københavns Politi til TV 2. En anden 51-årig mand er anholdt og sigtet.

Kunst & Kultur nyheder.

Generelle nyheder

Handel på nettet kræver du har en smartphone.

Denne side besøges 50/50 af computere og mobiltelefoner. Det har dog ændret sig siden 25. august, så i oktober er det 62/47 + tablets.

https://politiken.dk/indland/art8982538/MitID-kaos-Borgere-uden-telefon-bliver-forhindret-i-at-handle-på-nettet-i-månedsvis

På en mobiltelefon kommer sidens widgets op forneden efter indlæg med twitter nederst. For at se tags og kategorier på mobil, så skal du scrolle ned.

Brug af Google Analytics forbydes

Den 11. oktober.

Et amerikansk dekret skal lovliggøre dataoverførsel mellem EU og USA, og dermed lovliggøre en europæisk brug af analytics på amerikanske servere. En løsning synes dermed at være i sigte.

Den 21. september.

Datatilsynet har afgjort, at Googles Analytics, en web-sidestatistik, ikke må bruges i Danmark, da oplysningerne havner på servere i USA. Læs historien på Finans.

Metrobenet M5 en kostbar affære

Prognosen for passagertal i Amager metroen, M1 + M2 samt M3 Cityringen, som blev lagt til grund for byggeriet.

Aftalen indgået i 2005 om Metro Cityringen er beskrevet her.

Forhistorien med link til sider om metro

Iflg. M.dk trafik var passagertallet i 2021 75,4 mio. passagerer, så der er stadig et stykke op til de 80 mio. som skulle være nået i 2015. Samtidig opstod der i allerede tilbage i 2017 de første kapacitetsproblemer i myldretiderne.

Det skete samtidig med at optællingsmetoden blev ændret, som efter 2017 medtager passagerskift i statistikken. M4 til Nordhavn tæller også med i opgørelsen fra 2021, mens M4 til Sydhavnen først åbner i 2024, hvilket uden tvivl vil få passagertallet i vejret.

I 2016 havde metroen 60,9 mio. passagerer mod forventet 78 mio. i 2011, men selskabet oplyste de havde tilstrækkeligt med indtægter til den daglige drift. Men de nævnte ikke noget om hensættelser til den vedligeholdelse, og en udskiftning af materiel, som ligger venter i løbet af få år.

De kraftige stigninger i passagertallet i 2015 & 2016 skyldtes primært øget trafik til og fra Lufthavnen. I 2017 blev passagerertallet for første gang opgjort efter den ny metode til 63,5  mio., en stigning, men er nu inklusive påstigninger ved passagerskift.

M5 er et ben på M3 Cityringen. Flere uafklarede spørgsmål melder sig i kølvandet på det fremsatte forslag.

Det ene forslag opererer med 4 stationer, og en linjeføring fra Østerport station via Refshaleøen til 2 stationer, syd & nord på Lynetteholmen, Denne løsning skal efter planen åbne i takt med udviklingen. Læs også på Lorry

Det andet forslag, estimeret til 13,7 mia. kroner, opererer med 9 stationer Linjeføringen er fra Østerport station til Hovedbanen via Refshaleøen , og skift på Lergravsparken og DR byen, og med et ben fra Refshaleøen til Lynetteholmen Syd & Nord. Denne linje skal aflaste de øvrige linjer, og forventes at kunne stå klar i 2035. Følg med på siden Lynetteholm hvor problematikken er på dagsordenen.

To forslag til M5’s linjeføring

Begge M5 forslag er sendt i Høring. Høringsperioden startede den 5. september og løber 8 uger frem til den 31. oktober.

Efter Høringen er afsluttet vil forvaltningen under Københavns Overborgmester udarbejde en rapport, som bliver forelagt politikerne i BR. Om de og vi er blevet klogere til den tid får vi afvente og se..

Metro til Hvidovre hospital og Bispebjerg hospital vil koste mindst 30 milliarder kroner i anlægsomkostninger, skriver ingeniøren.

Infrastrukturplan 2035 opererer med 3 forslag til metrolinjer. Link på siden Lynetteholm.