Lokalnyheder under økonomisk pres

Ørestad Avis er i dag bag betalingsmur og Nordhavns avis går på Face Book. København Liv Weekend lukker.

Amagerbladet & Cityavisen er opslugt af København LIV, og lagt bag betalingsmur. Den 1. april stopper Jysk Fynske Medier udgivelsen af yderligere en række af koncernens lokalaviser, for at samle dem KøbenhavnLIV. Bryggebladet har valgt at indsamle penge blandt læserne.

De aviser om stopper, er KøbenhavnLiv weekend, NordvestLIV, NørrebroLIV, SydhavnenLIV og VesterbroLIV, mens aviserne FrederiksbergLIV, AmagerLIV og ValbyLIV fortsætter. ØsterbroLIV og VanløseLIV fortsætter også, men med den lille ændring, at de fremover kommer til at hedde henholdsvis KøbenhavnLIV Østerbro og KøbenhavnLIV Vanløse.

Det forlyder Kulturministeren vil give en hjælpende hånd på 43. mio. kroner til de trængte ugeaviser. Hvilke kendes endnu ikke.

Sidste nyt fra Indre By

Sankt Annæ Plads ligger i hjertet af København for enden af Lille Strandstræde tæt på Nyhavn, og tæt på Amaliehaven og Toldboden. Pladsen huskes for det legendariske DFDS hovedsæde, den tunge lastbiltrafik til og fra Oslofærgen, og i de senere år for det nyopførte Skuespilhus.

Se udsigten fra Christiansholm – Papirøens arkitektur med fotos.

Oslobåden blev i 2002 af DFDS flyttet til Søndre Frihavn., og det navnkundige DFDS hovedsæde har i dag udsigt til Ofelia Beach, til Christiansholm & Operaen. DFDS palæet overgik i 2015 til et selskab ejet af udlandsdansker Bo Ladegaard Bendtsen, og siden har ejendommen været udlejet til IT virksomheder. I 2023 får ejendommen igen en ny lejer.

Toldbodgade

Teknik & Miljøudvalget er samtidig klar med et forslag om at ensrette Toldbodgade som følge af overbelastning :

 • Toldbodgade påtænkes ensrettet i sydgående retning fra Amaliegade til Nyhavnsbroen. I den forbindelse anlægges cykelstier med kantsten i begge sider af gaden for at indskrænke kørebanen.
 • Almindelig bilparkering nedlægges. Ambassadepladser og handicappladser flyttes og der oprettes nye båse til varelevering og erhvervsparkering.
 • Turistbusser henvises til tidsbegrænset parkering i sommerhalvåret på Esplanaden og Grønningen.
 • Det nuværende stoppested for ’Hop-af/hop-på’-busser udfor Admiral Hotel nedlægges.
 • Movias buslinje 26 opretholder sin rute i sydgående retning. I nordgående retning omlægges ruten, og de to stoppesteder ”Tordenskjoldsgade” og ”Nyhavnsbroen” nedlægges. I nordgående retning anbefaler Movia, at bussen fremover vil køre ad Holmens Kanal via Kongens Nytorv, Bredgade og Sankt Annæ Plads frem til Kvæsthusbroen. Der vil blive mulighed for at stige af og på bussen ved Kongens Nytorv Station

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, som har afsat 23 mio. i budget 2022.

Lokaludvalget gør indsigelse: Det foreslås, at lokaludvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen indeholder følgende pointer:

 1. Toldbodgade-projektet bør ikke gennemføres, fordi det ikke tilgodeser beboerne i området.
 2. Kommunen bør undersøge, hvordan man med andre mindre gennemgribende tiltag kan opnå det samme, som man vil opnå med Toldbodgade-projektet.
 3. Der bør udarbejdes en samlet trafik- og parkeringsplan for Indre By. Den fragmenterede trafikplanlægning, som Indre By er udsat for i øjeblikket, betyder, at trafikken og parkeringen flyttes ikke-planlagt rundt i bydelen til ulempe for beboerne og det lokale erhvervsliv.
 4. Ensretning af Toldbodgade og nedlæggelse af parkeringspladser vil belaste Frederiksstaden og Nyboder yderligere.
 5. Inddragelsen af parkeringspladser på Esplanaden, der bl.a. benyttes af beboere i området, så der kan være turistbusparkering, er ikke acceptabelt. Parkeringspladser for beboere bør prioriteres over turistbusparkering.
 6. Der bør ikke ændres på antallet af parkeringspladser i nærområdet, som er til rådighed for beboere med beboerlicens. Inden anlægsarbejderne måtte gå i gang, bør kommunen derfor købe parkeringspladser i parkeringsanlægget under Ofelia Plads, som stilles til rådighed for beboere i området, der har beboerlicens.
 7. Der mangler en begrundelse for, hvorfor forvaltningen vil udvide det i forvejen brede fortov i Toldbodgade ved Amaliehaven.
 8. Hop-af/hop-på-busserne der kommer fra syd ad Holbergsgade, vil, hvis ensretningen af Toldbodgade mod syd gennemføres, skulle køre til venstre ad gaden Nyhavn til Kongens Nytorv. Dette er en dårlig løsning og derfor et argument for at nedlægge stoppestedet for ’Hop-af/hop-på’-busser i Holbergsgade. Stoppestedet bør nedlægges under alle omstændigheder, da ’Hop-af/hop-på’-bussernes kørsel i og ophold ved stoppestedet er en unødvendig gene for beboerne i kvarteret.
 9. Lokaludvalget og borgerne burde have været hørt om “Handlingsplan for Transport af Turister”, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i 2021. Handlingsplanen udgør grundlaget for anlægsprojektet for Toldbodgade.

Punkterne skulle alle være godkendt, og et Høringssvar udarbejdes. Sidste nyt fra Mærsk’s ny plads Amaliegade er, tilladelsen skulle være givet, så pladsen bliver til virkelighed.

Indre Bys Høringssvar i 2022

Det fordums Hovedbibliotek i City på Kultorvet står i dag færdigrenoveret, og er stort set udlejet som kontorhus. Samtidig forlyder det, at Prøvestenen på Amager er nervøs for byggeriet på Lynetteholm.

Her nogle historiske billeder fra Havnefronten. Fra Kvæsthusbroen og Amaliehaven – det tidligere Larsens Plads til A.P Møllers hovedsæde, som løber parallelt med Toldbodgade

Hvilken fremtid for Axeltorv

Overfor Tivoli ligger Axel Towers. Fem runde tårne i forskellige størrelser med en lille byhave i midten har afløst stormagasinet ANVA.

Cirkusbygningen er nabo til Axel Towers. Tidligere brugt til cirkus af bl.a. Cirkus Benneweis.

Ret overfor ligger Palads med ryggen op ti jernbanen & Vesterport St.. Den har haft en omskiftelig tilværelse som musiksted, bowling hal og biograf.

Det er Nordisk Film, som ejer Palads, men biograferne løber ikke længere rundt økonomisk, kun nedrivning er en option, og nybyggeri en nødvendighed.

Metropolzonen får 600 færre p-pladser

Så er det en realitet. BR har vedtaget forslaget om at fjerne 600 parkeringspladser fra 1050 til 480 i Københavns Indre By. Metropolzonen skal  løbet af 2023 indrettes med bredere fortove, cykelstier og træer. Der er tilknyttet 1.600 beboerlicenser til de 580 resterende pladser.

Kommunerne er under kritik, men lige meget hjælper det. København malker ufortrødent byens bilejere med p-bøder og beboerlicenser, i 2022 med en stigning på +3,2% På årsbasis udgør indtægterne 650.000.000 kroner.

På Frederiksberg er indtægterne faldet tilsvarende.

Havnebad på Fisketorvet skal renoveres

Forslaget til 45 – 50 mio. kroner af byens ældste havnebad omtales af Berlingske

Besøgstal for havnebadene i 2022

 • 19-01-2023
 • Havnebadet Fisketorvet. I alt 46.301
 • Havnebadet Havnebadet Islands Brygge. I alt197.116
 • Sluseholmen . I alt 40.902
 • Havnebadene er uden toiletforhold. På Islans Brygge henvises til Kulturhuset.

Havnebadene I Københavns Havn i Badezoneoversigten

Forslag om at ophæve badezonerne i Københavns Havn

Landstrøm til krydstogtskibe på pause

By & Havn i ny skandale sag. De kan mod forventning ikke levere landstrømsanlæg som skulle nedbringe forureningen på Langelinie og Oceankajen. Det skyldes, at de koster mere end det dobbelte af det budgetterede.

Et kydstogtskib udleder hvad der svarer til 5.000 biler. Videnskab.

By & Havn anfører følgende begrundelse:

Landstrømsanlæg til krydstogtskibe i Københavns Havn etableres i et samarbejde mellem Københavns Kommune, By & Havn og Copenhagen Malmø Port (CMP), hvor By & Havn er bygherre på anlægget.

By & Havn har haft en samlet entreprise for et anlæg med i alt fem tilslutningspunkter i udbud – to tilslutninger på Langelinie og tre på krydstogtterminalen på Oceankaj i Ydre Nordhavn. Langeliniekajen

Der er kommet to tilbud, som begge overstiger budgettet med mere end 100 %. Derfor har By & Havn meddelt de to bydere, at udbuddet annulleres. Den højere pris skyldes bl.a. den generelle prisudvikling og kompleksiteten af udbuddet.

Havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus, fortæller, at By & Havn sammen med partnerne CMP og Københavns Kommune er enige om, at der skal gennemføres et nyt udbud.

Anløb i København (opdateret 10. april 2023)

Krydstogtskibenes anløb i Københavns Havn har på grund af Covd været i tilbagegang siden 2019, og i kommunalvalgkampen 20222 havde EL borgmester Line Barfoed et forbud mod krydstogtskibe på valgplakaten. Det er blev ikke til noget. Så forureningen fortsætter ufortrødent.

10. april 2023 : København havde i 2019 besøg af i alt 348 skibe, som havde 940.000 gæster med til den danske hovedstad. I 2023 kan København se frem til kun 289 anløb, en nedgang på 59 i forhold til 2019. Og nedgangen i anløb næste år betyder 375.000 færre krydstogtturister end i 2019.

Et 2020 uden anløb, og et 2021 med 10% af de forventede anløb. Estimatet for 2022 var 340 anløb i København i 2022, men er i marts 2023 stadig ikke oplyst.

For en rum tid er det slut med rejser til Sankt Petersborg, og krigen i Ukraine rammer turn-arounds turismen hårdt. I skrivende stund forventes 122 turn-arounds i 2023, en voldsom tilbagegang i forhold til 2019.

Søfart : København havde i 2019 besøg af i alt 348 skibe, som havde 940.000 gæster med til den danske hovedstad. I 2023 kan København se frem til kun 289 anløb, en nedgang på 59 i forhold til 2019. Og nedgangen i anløb næste år betyder 375.000 færre krydstogtturister end i 2019. Omsætningen i København anslås til 1,1 mia.

I august 2022 kunne det konstateres, at anløb af krydstogtskibe var faldet som en direkte følge af krigen i Ukraine. De kunne med krigen ikke længere anløbe Sankt Petersborg, som har været den primære destination for de fleste. Et par dage før kommunalvalget fremsatte Enhedslisten samtidig et forslag om at helt forbyde krydstogtskibe i København.

Vi mener, at det er nødvendigt helt at omlægge turismen til at blive mere bæredygtig. Derfor skal vi forsøge at tiltrække turister, der er i byen i længere tid ad gangen, og som ikke bare skal forbi Den Lille Havfrue, fortalte hun til debatten i TV 2 Lorry, og uddybede:

– Vi står i en klimakrise, som Christiansborg ikke ser ud til at kunne læse, og derfor er vi nødt til selv at gøre noget i København.

I forbindelse med kommunalvalget har Enhedslisten offentliggjort en klimaplan med forslag om, at byens borgere enten tilbydes 3 års gratis offentlig transport, eller de skal tildeles en elcykel såfremt de dropper bilen. Dertil kommer flere fartbegrænsninger for biler rundt om i byen.

Events, Kunst og Kultur i City.

Festivaler, kunst & kultur i 2023. Kulturmonitor

Jonas Vingegaard er med sejren på Champs Elysées årets vingesus. Tour de France på dansk grund blev en succes for Touren og for Danmark, men det ændrer ikke på, at der i København afholdes mange events året rundt, marathon, bilvæddeløb med flere. Senest har kommunen annonceret, at et nyt årligt cykelrace i København vil se dagens lys.

Cykelløbet Tour de France havde i 2022 start i København. Over 3 dage fra den 1. til den 3. juli blev løbet kørt i Danmark, og blandt andet var broen over Storebælt på et tidspunkt lukket i flere timer. Det var en succes, men de mange events er til stor fortrydelse for mange af byens borgere i det indre København.

Langelinie står foran en fornyelse

Den 3. 10 slutter krydstogtsæsonen og det betyder der igangsættes et renoveringsarbejde af kajen. Arbejdet udføres i 2 faser, og varer 2024 med, men så skulle den nedslidte kaj også fremstå som ny.

SSF0122092015201

Passagerskibe ved Langelinie, 1970

Renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende delarbejder:  

 • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring 
 • Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre på en knap 1 km kajstrækning 
 • Etablering af nye opgraderede pullerter 
 • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på den nye spunsvæg. 
 • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg ved genbrug af eksisterende sten fra den gamle kaj. 
 • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv. 
 • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen 
 • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb) 
SSF0122092015200

Turister ved Den Lille Havfrue, syd for Langeliniekaj, 1960’erne. 

Fakta om renoveringsarbejdet

 • Renoveringsarbejdet er opdelt i to etaper (nord og syd), hvor hver etape cirka svarer til halvdelen at Langeliniekaj. 
 • Etape 1 udføres fra den 3. oktober 2022 til 1. oktober 2023 startende på den nordlige del af Langeliniekaj, hvor der fra mandag den 10. oktober og foreløbigt frem til slutningen af januar 2023 udføres særligt støjende arbejder på hverdage mellem klokken 08.00 – 17.00. 
 • Etape 2 udføres fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2024 på den sydlige del af Langeliniekaj. 
 • Det er “Bygge- og anlægsforskriften i København”, som angiver reglerne for støjende arbejde i kommunen. 
 • Byggepladsen kommer til at ligge på den yderste del af Langeliniekaj. 
 • I anlægsperioden af den nordlige etape vil det ikke være muligt at komme til Langelinie via offentlig transport ligesom turistbusser i perioden heller ikke har adgang til Langeliniekaj. Offentlig transport kører til og med Indiakaj. 
 • Under etape 1 reduceres P-plads Langelinie Nord med 16 parkeringspladser, som følge af renoveringsarbejdet. For parkering henvises til P-plads Langelinie Syd eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé. 
 • Under etape 2 vil p-pladserne Langelinie Syd ikke være tilgængelige. For parkering henvises til P-plads Langelinie Nord eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé.

Kilde og fotos: By & Havn

By & Havn på Nordre Toldbod

Langelinie og Frihavnens historie fortælles på byoghavn.dk/udstilling