Planer for udbygning af Kuglegården

Kuglegården fra 1748 på Arsenaløen blev solgt af Forsvaret i 2016 til Mogens de Linde. Tanken var at indrette et hotel i bygningerne. Kuglegården i dag Beslutningen ses her.

Nu er de ny planer for området, som ligger op til Papirøen.

Kuglegården skal udbygges med 5 Proviantskure med saddeltag, som skal ligge ud mod Trangraven (se foto), og modsat Trangravshuse, som skal opføres i samme byggestil som Masteskurene på den modsatte side af Proviantmagasingraven. Planerne er offentliggjort i en Pressemeddelelse.

Ny park på Dokøen får underjordisk parkering

Nyt parkprojekt ser dagens lys på Dokøen med Operaen

Projektet har hentet inspiration i både Frederiksberg Have og Botanisk Have, og skal repræsentere årstiderne, som er tænkt med i beplantningen. Nøgleordet har været diversitet. Parken er døbt Opera Parken og har som omdrejningspunkt en café, som skal afspejle seks temaer: En engelske have, en hvid nordisk skov, en rød nordamerikansk skov, en egeskov, og sluttelig en kirsebærlund med et tropisk væksthus i parkens midte. 

Forslaget om en park indgik som projekt i 2017, hvor det erstattede den i kommuneplanentiltænkte anvendelse, og er nu på vej til at blive til virkelighed. Holmen

Hvem kan stå for dette

Apropos snakken om hjælp til husleje i 2022, så er de 342 m2 til leje for 45.000 kroner om måneden på Galionsvej udlejet, men udlejer har flere boliger af samme slags.

Saugværkets oversigtskort ses beliggenheden.

Bolignyt

Indre Bys lokaludvalgs Høringssvar

Boligsiden skriver:

I Københavns absolutte topliga af eftertragtede beliggenheder finder vi Holmen. Landets førende arkitekter har til alle tider stået bag Holmens byggerier, og mange af dem er i dag fredede nationalskatte. Langs med Takkeloftsgraven, der ligger øst for Operaen er de gamle ikoniske magasinbygninger påhver 140 meter beliggende, midt imellem Frederiksholm og Dokøen. Dette mesterlige bygningsværk blev tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-66). De oprindelige bygninger fra 1772 blev opført i to etager, men i 1860 blev der bygget til, og i dag er de endeligt ombyggede til mondæne rækkehuse i fire plan. Alt udført i eksklusive materialer og i inderlig respekt for Philip de Langes oprindelige arkitektoniske udtryk. Dette rækkehus indeholder 427 m2 fuldendt liebhaveri, der uden modstykke placerer sig blandt Hovedstadens mest attraktive boliger. Moderne funktionalitet er smukt integreret i de formfuldendte historiske rammer, og der hersker ingen tvivl om, at man i enhver bevægelse har æret stedets unikke karakter. Boligen er sublimt beliggende med vestvendt have, en tilknyttet bådplads og udsigt over den foranliggende havnekaj, Københavns Kanal med dens skønne liv af forbipasserende både og Frederiksstaden, som bagvedliggende kulisse. Der medfølger én privat parkeringsplads. Cykel-/gang-bro til Nyhavn forventes færdig ultimo 2013. Bådplads kan lejes for kr. 1.200 pr. måned.

Fredningen af Nyholm og Søminen udvides.

Fremtiden for Nyholm er stadig uafklaret, men nu bliver de eksisterende fredninger udvidet. Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse, og det vil være begrænset, hvor mange nye bygninger, der vil kunne blive opført inden for de fredede omgivelser på Nyholm, såfremt fortællingen området fortsat skal kunne forstås og opleves.

Store dele af Nyholm på Holmen er fredet. Det gælder blandt andet Vestre og Østre Takkelagehus fra 1729, Mastekranen, der blev bygget fra 1748 til 1751, og Schrødersee’s monument på Batteriet Sixtus, som blev opstillet i 1804.

Fredningen udvides med Vagt- og Vaskebygningen på Elefanten, der blev bygget i 1938 af arkitekt Jens Klok, og med Hovedvagtens nære omgivelser.

Også Eskadrevej 3-7, hvor man finder Torpedobådskamrene og Torpedomagasinet, og hvor nord- og østlængen blev bygget i 1910 ved arkitekt Olaf Schmidth, mens sydlængen blev bygget i 1931 under arkitekt Chr. Olrik er med. Derudover er Torpedoværkstedet fra 1938-54 af Jens Klok med tilhørende beskyttelsesrum med i fredningen i udvidelsen.

Ved udgangen af 2020 afholdt Slots- og Kulturstyrelsen en høring om den eksisterende fredning. Høringen blev forlænget frem til den 28. oktober 2021., og ved udløb udløb havde Slots- og Kulturstyrelsen modtaget 11 høringssvar, som er lagt til grund for udvidelsen.

Læs mere på SLKS – Se også fotos fra Nyholm

Kongeskibet Sophia Amalia fra 1650

Nyholm med Quintus batterierne, en byrumsperle på Holmen.

Søværnet forlader i 2024 Nyholm for altid, og øens fremtid er stadig uvis. Sixtus-gruppen, der arbejder på at gøre Nyholm til et maritimt oplevelsescenter, ønsker at krigsskibet døbt Sophia Amalia, med 108 kanoner mod briternes max på 102, genopføres og indsættes i fast sejlrute mellem Langelinie og Kronborg.

Wikipidea : “I 1685 byggede man ud fra Christianshavn et forsvarsanlæg bestående af en vold med syv bastioner. Bastionerne eksisterer endnu, og i et par af dem kan man stadig se de oprindelige krudtmagasiner i Carls Bastion og Wilhems Bastion (disse krudtmagasiner er Holmensområdets ældste bygninger, hhv. fra 1688 og 1690). Den nordligste bastion var Charlotte Amalies Bastion, og nord for denne blev der etableret to kanonbatterier,

Batteriet Quintus og Batteriet Neptunus. Det sidste navn stammede fra det sænkede skib, som var grundlaget for batteriet. Dette batteri blev senere omdøbt til Christiani Sixti Batteri, i dag kendt som Batteriet Sixtus eller bare Sixtus. Man fortsatte med at sænke udrangerede orlogsskibe i området, og mellem disse fyldte man op med mudder fra havnen samt afgravet affald fra Københavns gader. I visse gader i byen lå affaldet i et flere meter tykt lag, så der var en del at tage af. På denne måde opstod den ø, som fik navnet Nyholm.”

Flere af de omtalte fredninger er afbilledet her.

Mere om Bastionerne på Christianshavnernet

Kuglegården har fået en ny ejer og skal være hotel

Ejendommen døbt Kuglegården på Arsenaløen, og er på 25.640 m2. Den blev opført i 1742 for Sø-arsenalet til opbevaring af flådens artilleri. Forsvaret solgte Kuglegården i 2016 til Mogens de Linde for 253 mio. kr.

I februar 2020 har byggeselskabet Mogens de Linde indgået en aftale med den svenske hotelkæde Nobis Hospitality, at gruppen skal åbne et 15.000 kvm stort femstjernet hotel, som forventes at åbne i vinteren 2023.

Nobis Hotel Copenhagen driver i forvejen hotel i Niels Brocks Gade på Vesterbro, om,

Kuglegården blev tegnet af den kendte arkitekt Philip de Lange, og har været i Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste eje siden 1742. Som led i udflytningen fra Holmen satte Forsvaret i 2014 området til salg. Ejendommen blev solgt i 2016..