Lynetteholm. En fadæse til milliarder!

Slam betyder, at Østersøen i fremtiden bliver en sø uden liv.

Billedet : Lynetteholm 1 etape.

Den svenske stat har før ytrer bange anelser for havmiljøet, og har fremsat en ny kritik, men Transportministeren siger, at løbet er kørt, alle regler er overholdt.

By & Havns nye slamdepot på Refhaleøen.

Bemærk det stærkt udvidede modtageanlæg for pramme med havneslam. Molen er 4 gange længere end det oprindelige modtageanlæg, som kan ses i midten af billedet.

Anne Skovbro, By & Havn, er glad for slamdepotet, og viser det gerne frem. Hun kalder det så en “Fase 1 perimeter”, for at skjule det egentlige formål, som er oplæg af forurenet havneslam.

Miljøstyrelsen fraråder, at offentligheden har adgang til slamdepoter. Ingen af depoterne er bygget til permanent opbevaring af forurenet havneslam, og ingen af depoterne er tætte. Kilde Stop Lynetteholm på Face Book.

Havforsker Morten Holtegaard’s artikel til Videnskab.dk.

Lynetteholm News. – På trods af de mange fejl og uforklarlige ting har tredjeparten i sin rapport overraskende konkluderet, at Øresundsmodellen er »realistisk«. Hvad der menes med »realistisk«, har tredjeparten dog ikke oplyst, skriver Morten Holtegaard Nielsen.

Ingeniørens artikler om Lynetteholm siden 2021. Flere er bag betalingsmur.

Efter vedtagelsen, at opgravet slam skal genbruges på stedet, nedsatte politikerne en uafhængig ekspertgruppe. Resultatet af gruppens arbejde er et forslag som indebærer, at den yderste tredjedel af Lynetteholm skrottes, da den blokerer for gennemstrømning, af den for miljøet livsvigtige saltvand, som kommer fra Nordsøen. Kosmopol den 9. marts 2023. – Høringssvar Østre Ringvej

Skal Refshaleøen være nyt boligområde

Refshaleøen huser for tiden Ukrainske flygtninge, og er i Københavns kommuneplan et perspektivområde, hvilket betyder, at der ikke er aktuelle planer om en bydel. Men med Lynetteholm og projekterne M5 og en Østlig Ringvej indikeres, at en ny bydel er på vej.  (Billedet er et bud på fremtidens M5)

Hvordan kan Refshaleøen udvikles? Her ses KP 19

Det kan man høre mere om den 2. marts på en konference “Nordhavn – udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen“.

Byens ejendomme skriver :

 I dag er Refshaleøen med sine mange midlertidige aktiviteter en af landets mest populære destinationer (Reffen & Lynetten lystbådehavn) . Men hvad skal der ske med kreativiteten og med værftets kulturhistorie, hvis Refshaleøen snart skal udvikles til blivende by?

Hør mere på konferencen :

Nordhavn – udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen som afholdes den 2. marts 2022, hvor Jes Transbøl, administrerende direktør for Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, er blandt oplægsholderne.

Chr. lokaludvalgs høringssvar til TRM

Transportministeriet har sendt den strategiske miljøvurdering af udvikling af Østhavnen i høring med en frist den 9. januar 2023. Christianshavns Lokaludvalg takker for muligheden for at give sine synspunkter til kende og fremsender hermed sit høringssvar.

 • Indledende bemærkninger – side 1
 • Planen.
 • Den strategiske miljøvurderings hovedresultater.
 • Lokaludvalgets bemærkninger.
 1. Der bør snarest rådes bod på fraværet af en analyse af en stormflodsport
 2. Tiltag til at reducere trafikken i centrum og på Christianshavn må besluttes.
 3. Sivetrafik via ØRs lynetteholmtilslutning til og fra centrum må undgås.
 4. Beboerne i Østhavnen må have bedre alternativer til bilen.
 5. Østhavnen skal være åben, blå og med plads til rekreative arealer
 6. Almene boliger må prioriteres højt i udviklingen af Østhavnen
 7. Ulemperne for byens beboere burde have været værdisat
 8. Nulscenariet kunne være formuleret mere positivt
 9. Jordtransporten gennem byen skal nedbringes.
 10. Staten må bidrage til østhavnsudbygningens finansiering

Lokaludvalgets konklusioner ……. side 9

Den kommunale parodi Bliv Hørt

Voldsom borgerkritik af kystsikringsprojektet Lynetteholm har fået den kunstige Ø’s bygherre, By & Havn, til at oprette en følgegruppe på 66 særlig udvalgte borgere, og gruppen var sat i stævne for første gang onsdag aften.

By & Havn, ejet 95% af København kommune, forsikrer, at de lytter til følgegruppens kritik, og indsigelser bringes videre til politikerne. Selskabet adlyder kun, så den må formodes at blive en gentagelse af den kommunale parodi Portalen Bliv Hørt.

Vi ved fra Bliv Hørt i Københavns kommune, at indsigelser læses, men de bliver sjældent hørt. Reelt er de spild af tid. Kun hvis det fremlagte projekt kan forbedres, så høres efter. Bliv Hørt processen er sagt med andre ord en form for skindemokrati.

By & Havn har travlt med at præcisere, at det endnu ikke er besluttet, om der på Ø’en skal være boliger og erhverv med infrastruktur og metro, som der er lagt op til. Det sker – måske – i en senere fase..