København helt i top med betalingsafgifter

Indtægter fra parkering en guldgruppe for København

De samlede parkeringsindtægter i 2021 fra bilister beløb sig til 994.788.475 kroner (1 mia.), og indtægterne er nu tilbage på niveau fra tiden før Covid. Se tallene nedenfor.

København topper listen, med en indtægt på 630 mi. og står for 2/3 af indtægterne med stor afstand ned til listens nummer to. Hvis en kommune tjener mere end 320 kroner pr. indbygger på betalingsparkering, skal alle beløb (bøder m.mere) derover afleveres til staten, pg København modregnes for et beløb på 280 millioner kroner. 

Parkeringsbilletter, beboerlicenser og andre p-afgifter skæppede under Covid stadig godt i landets kommunekasser, hvor de samlede p-indtægter i 2019 landede på 885.589.483 kr. Det var 86 millioner kroner færre end i 2018, hvor de samlede indtægter lå på godt 971 mio.

Det viste FDMs årlige undersøgelse af de kommunale p-indtægter. Af de 885 millioner kommer de 670 millioner kroner fra betalingsparkering, og beboerlicenser, mens de 215 millioner kommer fra p-afgifter bøder. Beløbet er det laveste siden 2017, men det er stadig 81 millioner kroner højere, end hvad kommunerne fik ind fra parkering i 2016.