Det ny Søkvæsthus på Christianshavn

I dag er hovedbygningen er indrettet med hotellejligheder, sidefløjen med et hotel i kælderen, og havehuset med boliger.

Hovedbygningen langs kanalen blev opført tilbage i 1754. Oprindelig blev bygningen brugt som opfostringshus for drenge, men i 1776, blev navnet ændret til det legendariske navn Søkvæsthuset. I dag har den skiftet navn fra Søkvæsthuset til Kanalhuset, og er blevet indrettet med lejligheder.

I en lang periode blev Søkvæsthuset anvendt som hospital for den danske flåde, for til sidst at tjene som domicilejendom for Farvandsvæsenet. Sidefløjen i Bådsmandsstrædee, som er fra 1780, blev i 1984 overdraget til Orlogsmuseet.

Søkvæsthuet består af i alt fem ejendomme. Hovedhuset, sidefløjen og havehuset, som blev genopbygget i 1832 efter en brand, en portnerbolig på 98 kvm, en gartnerbolig på 196 m2 samt nogle mindre garagebygninger. Det har et samlet areal på 8826 m2, hvor de 6241 m2 er til erhverv. Hovedbygningen er tegnet af arkitekt Johan Christian Conradi er på 3528 m2, og sidefløjen som rummede Orlogsmuseet er på 2.339 m2

Baggrund for kommuneplantillægget er et ønske fra grundejer om at indrette hotel, boliger og serviceerhverv i bygningerne. Søkvæsthuset ønskes anvendt til hotel.. Orlogsmuseet ønskes anvendt til serviceerhverv, og Havehuset til boliger,

Kanalhuset

Søkvæsthuset er i 2021 indrettet med en Bar & Restaurant samt 14 hotellejligheder, mens sidefløjen er indrettet med 12 hotelværelser i kælderen. Havehuset genopbygget i 1838 og beboet af Heiberg formodes at være et privat domicil, mens den resterende plads er til serviceerhverv.

I 1984 blev fløjen i Bådsmandstræde stillet til rådighed for Orlogsmuseet, som efter en gennemgribende istandsættelse åbnede den 4. oktober 1989. I 2004 blev museet lagt sammen med Tøjhusmuseet, men de to museer opererede uændret på deres respektive adresser. Statens Forsvarshistoriske Museum, som det nu blev kaldt, blev nedlagt i 2014. og de to museer blev lagt ind under Nationalmuseet. Orlogsmuseet i Søkvæsthuset lukkede den 1. januar 2016, og samlingerne blev i første omgang flyttet til Tøjhusmuseet Det hele skulle nu være samlet på Søfartsmuseet i Helsingør-

Søkvæsthuset
Historisk beretning af Orlogskaptajn Anker Nissen ved Uni-Safe’s julefrokost 1999 i Søofficers-Foreningen

Læs mere på Christianshavnernet. Søkvæsthuset

Fælledby ejer af Lærkesletten stævnet.

By & Havn og Københavns kommune tilsidesætter rettens afgørelse.

Amager Fælleds Venner, også kendt som Fælledby, truer By & Havn (Københavns Kommune) med en stævning, og EL kræver miljøministeren i samråd. Hvis dette er lovligt skal loven laves En juraekspert vurderer, at kommunen står med en dårlig sag.TV 2 Lorry.

Det er aldrig set før

Borgmester vil have undersøgt om Teknik & Miljøforvaltningens afgørelse om, at fortsætte med byggeriet på trods af klagenævnets afgørelse er lovlig. Eksperter oplyser, at hvis Københavns Kommune er bygherre, så kan der ikke gribes ind, Omvendt hvis det er By & Havn, som er ejet af Københavns Kommune, så kan der gribes. .

Læs om Amager Fælled her.

EU har sat By & Havn under pres

Lynetteholmens tilblivelse er en konsekvens af Københavns brug af salami-slicing i byplanlægningen. En metode, hvis lovlighed nu skal undersøges i EU.

Lynetteholmen er vedtaget af politikerne. Den endelige udformning af projektet er dog stadig uafklaret.

Vi har set, hvilke konsekvenser de værste oversvømmelser i nyere tid har haft i områderne omkring Bonn, Køln og Düsseldorf, med hundredevis af døde, samtidig med TRM’s illustrationer for kystsikringen af Lynetteholmen fremstilles som et Shangri La..

Men nu indrages EU, da EU-Kommissionen skal undersøge lovligheden i salami-slicing metoden. Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, Dolors Monserrat, har bedt EU-Kommissionen om at foretage en indledende undersøgelse af, om EU-lovgivning er blevet brudt. Det skriver Klimabevægelsen i en pressemeddelelse.

Raison : Et overgreb på demokratiet

https://www.raeson.dk/2021/soeren-have-projektet-om-lynetteholmen-er-et-overgreb-paa-demokratiet/

Forhistorien

Nordhaleøen skifter navn til Lynetteholmen. En ny kunstig Ø døbt Lynetteholmen skal etableres i forlængelse af Refshaleøen. Tanken er, at den skal bebygges med 2½-3 mio. etagemeter bolig- og erhverv. Det forventes at Lynetteholmen fuldt udbygget kan rumme 35.000 beboere og 35.000 arbejdspladser. Etablering af en metro og en ny ringvej indgår i projektet, som efter bedste københavnermodel er opdelt i mindre planløsninger som derefter vedtages efter SALAMI METODEN. En model for byplanlægning som har været anvendt af København i årtier. Først laves en lokalplan, som vedtages, og derefter puttes et par etager ekstra på, som det er sket i Ørestad.

Klimabevægelsen mener derfor, at projektet er ulovligt, da det bevidst er opdelt i mindre projekter, så vi ikke kender klima- og miljøpåvirkningen for det færdige projekt. Dette trick kaldes også for salamimetoden. En metode, som før er underkendt af EU-Domstolen, fordi den ikke er forenelig med VVM-direktivet.

Klimabevægelsen ønsker en klima- og miljøredegørelse for hele projektet sådan som EU-retten kræver det. Det vil sige en VVM-redegørelse for både anlæggelse og drift, byggeri, metro og ringvej af selve Lynetteholmen. Først derefter kan politikere og borgere tage den endelige beslutning og vurdere projektet på oplyst grundlag.

Kongeskibet Sophia Amalia fra 1650

Nyholm med Quintus batterierne, en byrumsperle på Holmen.

Søværnet forlader i 2024 Nyholm for altid, og øens fremtid er stadig uvis. Sixtus-gruppen, der arbejder på at gøre Nyholm til et maritimt oplevelsescenter, ønsker at krigsskibet døbt Sophia Amalia, med 108 kanoner mod briternes max på 102, genopføres og indsættes i fast sejlrute mellem Langelinie og Kronborg.

Wikipidea : “I 1685 byggede man ud fra Christianshavn et forsvarsanlæg bestående af en vold med syv bastioner. Bastionerne eksisterer endnu, og i et par af dem kan man stadig se de oprindelige krudtmagasiner i Carls Bastion og Wilhems Bastion (disse krudtmagasiner er Holmensområdets ældste bygninger, hhv. fra 1688 og 1690). Den nordligste bastion var Charlotte Amalies Bastion, og nord for denne blev der etableret to kanonbatterier,

Batteriet Quintus og Batteriet Neptunus. Det sidste navn stammede fra det sænkede skib, som var grundlaget for batteriet. Dette batteri blev senere omdøbt til Christiani Sixti Batteri, i dag kendt som Batteriet Sixtus eller bare Sixtus. Man fortsatte med at sænke udrangerede orlogsskibe i området, og mellem disse fyldte man op med mudder fra havnen samt afgravet affald fra Københavns gader. I visse gader i byen lå affaldet i et flere meter tykt lag, så der var en del at tage af. På denne måde opstod den ø, som fik navnet Nyholm.”

Flere af de omtalte fredninger er afbilledet her.

Mere om Bastionerne på Christianshavnernet

Hvad menes med dynamiske indlæg

Christianshavn er københavner historie og samtidig en af byens mest populære beliggende bydele ud til havnen i det indre København. I dag er Holmen en del af bydelen i det som i Københavns kommune er distrikt 1.

Historie er statisk information, mens dens aktuelle udvikling er dynamisk. Derfor bliver indlæg som handler om den nutidige udvikling enten suppleret med ny indlæg, eller de gamle bliver opdaterede, i enkelte tilfælde ændret eller erstattet. Det er det vi kalder dynamiske indlæg.

Christianshavnernets historie i fuld længde kan læses her.

Christianshavnernet standsede de daglige opdateringer da vi satte 2016 udgaven på pause. Da domænet rasmuss.dk blev ledigt blev udgivelserne genoptaget i en ny form, og da besøgstallet gennem årene er forblevet på et højt niveau. Layouter på rasmuss.dk er nyt, men konceptet som blev introduceret i 2004, Christianshavn en bydel i forandring, er det samme.

Badeforbud gældende i Kbh. Havn

Ny toner om badning i Havnen. Men en christianshavnerskipper gør opmærksom på at hans skonnert ikke kan navigere ind og ud mellem de badende, hvis badeforbuddene i havnen ophæves. Han udtaler, at forslaget er heftig vanvid.

I København har man ikke langt til en strand, og i sommerperioden kan bade i en lang række af havnebade. Amager Strandpark tilbyder 4,6 kilometers sandstrand, og havnebadet på Islands Brygge kan prale med dets fem forskellige bassiner. Se Badeoversigten

Men der er udstedt badeforbud i den øvrige del af Københavns havn, og det koster en bøde på 1.000 kroner, hvis man bader udenfor de afmærkede Havnebade:

Kuglegården solgt. Skal være hotel

Ejendommen døbt Kuglegården, på Arsenaløen, er på 25.640 m2. Den blev opført i 1742 for Sø-arsenalet til opbevaring af flådens artilleri. Forsvarskommandoen solgte tilbage i 2016 Kuglegården til Mogens de Linde for 253 mio. kr.

I februar 2020 har byggeselskabet Mogens de Linde indgået en aftale med den svenske hotelkæde Nobis Hospitality, at gruppen skal åbne et 15.000 kvm stort femstjernet hotel, som forventes at åbne i vinteren 2023.

Nobis Hotel Copenhagen driver i forvejen hotel i Niels Brocks Gade på Vesterbro, om,

Kuglegården blev tegnet af den kendte arkitekt Philip de Lange, og har været i Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste eje siden 1742. Som led i udflytningen fra Holmen satte Forsvaret i 2014 området til salg. Ejendommen blev solgt i 2016..

Igen et drab på Christiania

Christianias officielle adresse er Bådsmandsstræde, men indgangen til Pusher Street ligger i Prinsessegade ret overfor Christianshavns skole.

Det er stadig uafklaret, hvad der egentlig er foregået på Christiania foran denne indgang til Pusher Street den 3. juli, hvor 2 personer blev ramt af skud. Den ene person, en ung mand på 22 år, er død, mens den anden fortsat lever. Det er uden tvivl en hændelse knyttet til hashmarkedet, men hvordan og hvorfor blev der skudt? Politiet er uden spor og efterlyser knallert. Andre hændelser.

Et koldblodigt mord med konsekvenser!

Christianitter har efterfølgende krævet, at hashmarkedet lukker : Det har vist sig umuligt for aktørerne på markedet at følge reglerne, og for nogle uger siden kulminerede det i et koldblodigt mord. Derfor siger vi stop nu’, heddet det i Ugespejlet med en henvisning til det uopklarede skuddrab på en 22-årig christianit natten til 4. juli.