By & Havn vil have et giftdepot på Refshaleøen?

Et giftdepot skal presse renseanlægget Lynetten væk fra Refshaleøen

By & Havns planer om et (permanet?) depot, på 4,2 hektar til 100.000 tons stærkt forurenet havneslam på Refshaleøen, er en central en del af Transportministeriet og By & Havns plane om politisk at presse kommunerne i BIOFOS til at beslutte at nedlægge renseanlægget Lynetten, helst inden 2025 [1] – og dermed åbne op for byudviklingen ikke kun på den oprensede Lynette-grund (som By & Havn tilbyder at købe til markedspris), men på hele Refshaleøen (~1,1 mio. m2) og på Lynetteholm (~2,8 mio. m2), efterhånden som halvøen efter planen (Lov om anlæg af Lynetteholm) bliver fyldt op med overskudsjord over de næste 40-50 år.

  • Citat: Per Henriksen indlæg på Face Book i Stop Lynetteholmen
  • Fra Nordhaleø til Lynetteholm.

En afgørende forudsætning for hvor stort byudviklingspotentialet er på Refshaleøen og Lynetteholm er, kan renseanlægget flyttes. De krav som i dag gælder for bolig- og erhvervsbyggeri begrænses af lugtgener, og lugtgener eksisterer i betydeligt omfang fra Lynetten, som renser spildevand fra Københavns husstande. På spørgsmål stillet til Transportministeren, er svaret for så vidt angår renseanlægget:

»En flytning af renseanlægget Lynetten er ikke en absolut nødvendig forudsætning eller konsekvens hverken i forhold til etableringen af Lynetteholm eller en eventuel senere byudvikling. Det er alene op til ejerne af BIOFOS A/S at bestemme, om renseanlægget skal blive liggende eller flytte.«

Men en flytning er forudsat i den økonomiske plan, til fx Holmene som først skal anlægges.. Regeringen har den 28. juni 2021 meddelt, at den træffer en beslutning om Projekt Holmene i første halvår 2022! De 15 kommuner, som er ejere af BIOFOS, har da heller ikke truffet beslutning om at flytte renseanlægget, da det i givet fald også vil betyde en højere vandafgift? Næppe populært i disse inflationstider .

Berlingske skriver : Man skal ikke flytte rensningsanlægget Lynetten, lyder det fra ingeniørfirma bag ny rapport. Det tilføjer endnu en kattepine til Københavns nye halvø.