Forureningens omfang er stadig ukendt

I disse PFAS tider : Forureningen af Christiania, Voldene og Refshalevej er stadig ukendt. Se Pressemeddelelsen fra SES

Er en almen bolig en billig bolig

Regeringen har indgået en aftale med S, SF. EL, DF & KF om at bygge almene boliger i de større danske byer. Aftalen indebærer, at der på Christiania skal der opføres “minimum 15.000 m2” almene boliger.

Men er almene boliger det samme som billige boliger.

Ordbogen. Almennyttigt byggeri er et socialt boligbyggeri. Det er lejeboliger som er opført med offentlig støtte af et godkendt almennyttigt boligselskab til borgere som har det svært.

Den almene boligbebyggelse i Strandgade som vender ud mod Christianshavns Kanal.

Men en almen bolig betyder ikke nødvendigvis den er billig. Udtrykket en billig bolig er Ritt Bjerregårds opfindelse, og hendes ide til et projekt som kuldsejlede.

Hvordan defineres en bolig som billig

Boligens stand, dens udstyr, beliggenhed, eller er den bare relativ billig i forhold andre?

Aftalen regeringen har indgået betyder, at der i en ny Fond forventes afsat 10 mia. kr. som skal sikre byggeri af billige boliger. De skal bygges i hele landet , i både store som i små byer, for at sikre blandede boligområder, udtaler bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S). Men billig hvordan er ikke defineret anderledes end den forventes at blive billig i kroner og ører.

KAB bygge almene boliger på Stejlepladsen. Se byggeplanerne her. Bliver de billige? Men det må forventes flere projekter kobles på. I København består boligmassen af mindst 20% alment boligbyggeri, som ikke kan betegnes som specielt billige.

Huslejerne i City tangerer ofte det private boligbyggeri i et niveau på fra 12.000 – 20.000 kroner om måneden.

I Ørestad er indført en skrabet model, en almen bolig uden køkken og skillevægge, som efterfølgende skal installerede for lejerens regning. Fællesarealerne er også beboernes ansvar, altså ingen vicevært, gårdmand eller gartner er inkluderet.

I Nordhavn skal beboerne yderligere svare en afgift til den københavnske metro, hvilket man kan forestille sig også bliver tilfældet på de ny boliger på Stejlepladsen med adgang til Sydhavnsbenet.

Så på trods af sammenfald, så hænger svaret i luften.

Eklatant S nedtur ved kommunalvalget

Sophie Hæstrup fik en vælgerlussing med en tilbagegang på 10%, så S tilslutning blandt københavnerne nu ligger på omkring 17%. Tilbage står at mindre end 60% af de stemmeberettigede stemmer.

EL blev valgets vinder og det største parti i Borgerrepræsentationen. Sophie Hæstrup blev med de blå stemmer overborgmester. Hvis du følger dette link, så kan du se hvilke partier og personer som fik valg til de øvrige borgmesterposter.

Kan Sophie Hæstrup & S genvinde magten

Dårlige meningsmålinger for Socialdemokratiet indikerer, at de vil gå bemærkelsesværdigt tilbage med Sophie Hæstrup som kandidat.

Sophie Hæstrup har som forkvinde i region Hovedstaden kostet skatteborgerne milliarder af kroner på sundhedsplatformen, og forsøger åbenbart at gentage succesen i København.

Det skaber spændinger om udfaldet, men da de borgerlige partier på forhånd synes at have opgivet at kunne danne et blåt flertal, så kan det ende med at København alligevel vil få en Sophie Hæstrup fra S som borgmester.

En socialdemokratisk overborgmester på borgerlige stemmer, som gennemfører sin politik med venstrefløjen må siges at være et paradoks.

Har staten ført københavns borgere bag lyset?

Meget tyder på, at TRM og Transportminister Benny Engelbrecht (S) med metoden døbt salamiplanlægning har ført byen og borgerne i København bag lyset.

Den 4. juni vedtog Folketinget at anlægge Lynetteholmen som en rå Ø uden bebyggelse. De forventede 35.000 boliger, metro og ringvej er muligheder, og før de kan planlægges, så kræver det en VVM vurdering. En egentlig vedtagelse er skubbet ud i fremtiden.

På trods af manglende SMV og VVM redegørelser, så har Staten alligevel 3 uger efter vedtagelsen, vedtaget anlægsudgifter på 12,7 milliarder kroner til infrastruktur. Til både metro og til ringvej, som skal finansieres, som vi kender det fra metroprojekterne, ved salg af byggegrunde på den rå Ø, Lynetteholmen.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og SMV står for Strategisk Miljø Vurdering, men tilbage står, at ingen aner hvilke miljøkonsekvenser det har for blandt andet dyre- og planteliv og luftkvalitet, hvis den rå Ø som planlagt bliver udbygget.

Du kan læse meget meget mere om sagen på BT her. B.T. har bedt om et interview med transportminister Benny Engelbrecht om stævningen, hvilket han har afvist at stille op til.