Politiets krav afvist af Byretten

Mens regeringen planlægger almene boliger, så langer Christianitter i kilovis af hash over disken, skriver Berlingske. Og for første gang er anklagemyndigheden i tre sager gået efter at forbyde christianitter at opholde sig der hvor de arbejder som hashsælgere, men også bor. men det lykkedes så ikke.

De 3 anklagede er oppe i årene og skulle under Corona nedlukningen af Pusher Street have solgt hash fra et skur ved en af bagindgangene, men ikke i nogen af de tre sager vurderede byretten, at christianitternes tilknytning til den organiserede hashhandel blev tilstrækkeligt bevist.

Sagen blev afgjort med en helt konkret begrundelse, manglende beviser, siger Jørn Vestergaard. Og videre, Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, » Det er sådan set underforstået i dommen, at det ville have været muligt at idømme et opholdsforbud, hvis beviserne havde været stærke nok.« Beviser på, at de 3 mænd vitterligt står bag den organiserede handel.

Et opholdsforbud betyder at en person som forfølger eller chikanerer, ikke må opholde sig eller færdes i et bestemt område. Lov om opholdsforbud. Og politiet havde som en nyt værktøj fremsat krav om opholdsforbud, men det blev altså afvist.

Ikonisk byhus i Overgaden til 48 mio.

Ikonisk Christianshavner byhus, fantastisk beliggende direkte til og med udsigt over Christianshavns Kanal til Vor Frelser Kirkes tårn midt i det idylliske Christianshavner miljø, inderhavnsbroen med hurtig forbindelse til City og med et utal af spisesteder, cafeer og barer i gå afstand.

Ejendommen er opført i 1908, med facaden som et integreret led i gadens husrækker. Ejendommen fremstår yderst velholdt med pudset vinrød facade, hvidmalede sprodsede vinduer og manzardtag med røde tegl. 

Hvis man ankommer til ejendommen ad søvejen kan man lægge båden til ved ejendommens ca. 10 meter lange private bolværk og blot krydse den charmerende karakteristiske brostensbelagte Overgaden Neden Vandet.

Se den hos mægler Jan Fog.

Fredet men med en usikker fremtid

Nyholm’s fremtid er stadig uafklaret, men nu bliver fredningerne udvidet. Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse, og det vil være begrænset, hvor mange nye bygninger, som kan opføres.

Fortællingen om området skal fortsat kunne forstås og opleves. Mærsk har været inde som mulig køber undervejs, men nu vil Forsvaret måske slet ikke sælge allligevel.

Allerede nu er store dele af Nyholm på Holmen fredet. Det gælder Vestre og Østre Takkelagehuse fra 1729, Mastekranen fra 1748 til 1751, og Schrødersee’s monument på Batteriet Sixtus, som blev opstillet i 1804.

Fredningen udvides med Vagt- og Vaskebygningen på Elefanten, der blev bygget i 1938 af arkitekt Jens Klok, og med Hovedvagtens nære omgivelser.

Også Eskadrevej 3-7, hvor man finder Torpedobådskamrene og Torpedomagasinet, og hvor nord- og østlængen blev bygget i 1910 ved arkitekt Olaf Schmidth, mens sydlængen blev bygget i 1931 under arkitekt Chr. Olrik er med. Derudover er Torpedoværkstedet fra 1938-54 af Jens Klok med tilhørende beskyttelsesrum med i fredningen i udvidelsen.

Ved udgangen af 2020 afholdt Slots- og Kulturstyrelsen en høring om den eksisterende fredning. Høringen blev forlænget frem til den 28. oktober 2021., og ved udløb udløb havde Slots- og Kulturstyrelsen modtaget 11 høringssvar, som er lagt til grund for udvidelsen.

Læs mere på SLKS – Se også fotos fra Nyholm

Bo-Vita anker dom til Landsretten

Bo-Vita blev underkendt. I Byretten og i Østre Landsret.

Havnefrontens kaj er ikke privat men offentlig. De regler gælder også for beboerne i den almene bebyggelse i Strandgade, Det Hvide Snit, som har barrikaderet adgang til kajen. Hundeluftere og høj musik generer beboerne, som derfor har opsat stålhegn, låger og andre afspærringer. De skal fjernes, men det lader vente på sig. Om det sker inden udløb af tidsfristen den 15. maj får vi se, for Bo-Vita, det tidligere Lejerbo som på Christianshavn administrerer ejendomme på Bodenhoffs-, Islands Plads og Wilders Plads, siger de vil fortsætte kampen.

Det Hvide Snit’s kaj set fra Havnegade har været afspærret i april 2023 underkendtaf Østre Landsret.

Den almene afdeling Lejerbo afdeling det Hvide Snit, i dag Bo-Vita, har i en længere årerække afspærret den fri adgang til havnekajen i Strandgade på Christianshavn.

Kajen har alle dage været til fri afbenyttelse, og de tabte naturligt sagen om afspærringen af arealet i Byretten, men har af uransagelige grunde anket dommen til Landsretten.

Nu er der opstået tvivl om advokatregningen. Skal lejerne i alle afdelinger betale for retssagen, eller er det kun lejerne i det Hvide Snit?

Skal udgiften dækkes over huslejen, eller har afdelingen en forsikring som vil acceptere at dække sagsomkostningerne? Det er, som det er for vane i almene boligselskaber,, boligorganisationen som bestemmer på lejernes vegne og regning. Læs mere på BT.

Almene boliger på Christianshavn. Fra Kommuneplanen:

Lokalplanområdet ligger i Christianshavns skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 12 %. Det betyder, at det i henhold til kommuneplanens retningslinjer er et område, hvor den almene boligandel med fordel kan øges. Da der kun etableres ca. 5.400 m2 nyt boligbyggeri – svarende til et muligt krav på 1.350 m2 almene boliger – stilles der dog ikke krav om almene boliger, da en almen afdeling ikke vil have tilstrækkelig størrelse til at være økonomisk bæredygtig.

Moms på smartphones ikke nok

Skal du anskaffe dig en smartphone, en ny computer eller en tablet, som beskattes som alle andre varer med 25% i moms, så skal du vide at

Den 21. december 2022 blev en nye blankmedielov vedtaget, som træder i kraft den 1. januar 2022, og det betyder

at smartphones, computere og tablets pålægges en yderligere afgift på 45 kr.

Men også harddiske er omfattet. Ny enheder pålægges en afgift som en konsekvens af den såkaldte blankmedieordning, der skal kompensere kunstnerne for piratkopiering.

Blankmedieordningen har omfattet blanke cd’er, dvd’er, usb-nøgler og andre selvstændige lagringsmedier, men udvides med 45 kr. på smartphones, computere og tablets. Harddiske som rummer mindre 128 gigabyte får en afgift på 4 kroner, større harddiske 16 kroner.