Beliggenhed på Holmen er kostbar

Apropos snakken om hjælp til husleje i 2022, så er de 342 m2 til leje for 45.000 kroner om måneden på Galionsvej udlejet, men udlejer har flere boliger af samme slags.

Bolignyt

Indre Bys lokaludvalgs Høringssvar

Boligsiden skriver:

I Københavns absolutte topliga af eftertragtede beliggenheder finder vi Holmen. Landets førende arkitekter har til alle tider stået bag Holmens byggerier, og mange af dem er i dag fredede nationalskatte. Langs med Takkeloftsgraven, der ligger øst for Operaen er de gamle ikoniske magasinbygninger påhver 140 meter beliggende, midt imellem Frederiksholm og Dokøen. Dette mesterlige bygningsværk blev tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-66). De oprindelige bygninger fra 1772 blev opført i to etager, men i 1860 blev der bygget til, og i dag er de endeligt ombyggede til mondæne rækkehuse i fire plan. Alt udført i eksklusive materialer og i inderlig respekt for Philip de Langes oprindelige arkitektoniske udtryk. Dette rækkehus indeholder 427 m2 fuldendt liebhaveri, der uden modstykke placerer sig blandt Hovedstadens mest attraktive boliger. Moderne funktionalitet er smukt integreret i de formfuldendte historiske rammer, og der hersker ingen tvivl om, at man i enhver bevægelse har æret stedets unikke karakter. Boligen er sublimt beliggende med vestvendt have, en tilknyttet bådplads og udsigt over den foranliggende havnekaj, Københavns Kanal med dens skønne liv af forbipasserende både og Frederiksstaden, som bagvedliggende kulisse. Der medfølger én privat parkeringsplads. Cykel-/gang-bro til Nyhavn forventes færdig ultimo 2013. Bådplads kan lejes for kr. 1.200 pr. måned.

600 p-pladser sløjfes i Indre By

Københavns trafikborgmester i 2015, Morten Kabell (EL), havde for snart 10 år siden mange planer for biler og bilejere i København. Højere afgifter på beboerlicenser, udvidet areal for betalingesparkering og nedlæggelse af p-pladser .

Nu bliver forslaget om at nedlægge p-pladser i Indre By til virkelighed. I budgetaftalen indgået for 2023 sløjfes 600 af de 1050 eksisterende p.pladser tilgængelige i gadeplan. Børsen kalder det tyveri.

Ny regler i 2018. Fest i Nyhavn & Parkeringsstrategi gennem tiden.

Indre By’s 1600 beboerlicenser skal fremover slås om de resterende 450 bil p-pladser, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen til TV 2 Lorry. Se kort. Kommunens peger på P-huset under Israels Plads som en løsning, men en løsning som er mere end tvivlsom.

Metrobenet M5 en kostbar affære

Prognosen for passagertal i Amager metroen, M1 + M2 samt M3 Cityringen (sundhedsfarlig), som blev lagt til grund for metrobyggeriet. Den er udbygget med ben til Nordhavnen og Sydhavnen, og en ny linje M5 med 4 eller 9 stationer er i forslag. Se nedenfor.

Mærsk vil hæftes på M5 benet med stop i Tolbodgade & turistattraktionen Operaen. Det indikerer et høringssvar. Metroselskabet  holder sit fokus på Lynetteholm, og forslaget indeholder ikke en station, hverken på Esplanaden eller Operaen. Hverken Rigshospitalet, hvor den nærmeste station er Trianglen. Frederikseberg- ell. Bisbebjerg hospital fik metro (ekstra 30 mia Ing.) 750 m er lang gå-afstand, hvilket er afstanden fra Marmorkirken til Mærsk, og red. er enig i synspunktet, da det nemt tager 20 min. at gå 500 meter fra Aladdin til Christianshavns Torv. Forslaget giver derfor god mening. Mere om M5 og li nedenfor.

Aftalen indgået i 2005 om Metro Cityringen er beskrevet her.

Forhistorien med link til sider om metro

Iflg. M.dk trafik var passagertallet i 2021 75,4 mio. passagerer, så der er stadig et stykke op til de 80 mio. som skulle være nået i 2015. Samtidig opstod der i allerede tilbage i 2017 de første kapacitetsproblemer i myldretiderne.

Det skete samtidig med at optællingsmetoden blev ændret, som efter 2017 medtager passagerskift i statistikken. M4 til Nordhavn tæller også med i opgørelsen fra 2021, mens M4 til Sydhavnen først åbner i 2024, hvilket uden tvivl vil få passagertallet i vejret.

I 2016 havde metroen 60,9 mio. passagerer mod forventet 78 mio. i 2011, men selskabet oplyste de havde tilstrækkeligt med indtægter til den daglige drift. Men de nævnte ikke noget om hensættelser til den vedligeholdelse, og en udskiftning af materiel, som ligger venter i løbet af få år.

De kraftige stigninger i passagertallet i 2015 & 2016 skyldtes primært øget trafik til og fra Lufthavnen. I 2017 blev passagerertallet for første gang opgjort efter den ny metode til 63,5  mio., en stigning, men er nu inklusive påstigninger ved passagerskift.

M5 forslag

M5 er et ben på M3 Cityringen., som starter på Østerport Station. Flere uafklarede spørgsmål melder sig i kølvandet på de fremsatte forslag.

Det ene forslag opererer med 4 stationer, og en linjeføring fra Østerport til Refshaleøen og videre til 2 stationer, syd & nord på Lynetteholm, Denne løsning skal efter planen åbne i takt med udviklingen. De to første kan stå klare i 2035, de to sidste i 2045. Anslået pris 5,5 mia.

Det andet forslag er estimeret til 13,7 mia. kroner. Linjeføringen er fra Østerport station til Hovedbanen og videre via Amagerbrogade til Refshaleøen & Lynetteholm. Skift på Lergravsparken og DR byen. Denne linje skal aflaste de øvrige linjer, og forventes at kunne stå klar i 2035. De 9 stationer vil være København H, Bernstoffsgade, Bryggebroen, DR Byen, Amagerbrogade Nord, Lergravsparken, Prags Boulevard, Refshaleøen, Lynetteholm S og Lynetteholm N.

Metroen M5 anlægges i etaper, den første fra Hovedbanen til Refshaleøen, og de følgende i takt med byudviklingen. Metroen kører i tunnel mellem København H og Prags Boulevard, hvor den fortsætter som en højbane over Margretheholm og Lynetten til Refshaleøen og Lynetteholm. En boret tunnel løsning overvejes. Rejsetider fra Refshaleøen til Hovedbanen er beregnet til 10 minutter, til Østerport (med skift til M3) til 19 minutter, og til Københavns Lufthavn (med skift til M2) til 15 minutter.

Dyr løsning for teknikcenter
M5 kræver et teknik- og vedligeholdelsescenter, et CMC anlæg. Den lilla linieføring kan få direkte adgang på Prøvestenen. Den orange linieføring på Lynetteholm eller Prøvestenen. Det afhænger af planlægningen af Lynetteholm, og indtægter fra grundsalg. Det kan måske blive billigere med et CMC centeret på Prøvestenen, som frigør arealer på Lynetteholm til boligbyggeri. Men det kræver, at der bygges et ‘teknikspor’ mellem Lynetteholm og Prøvestenen, og økonomien i de to løsninger er ukendt.

To forslag til M5’s linjeføring

Begge M5 forslag er sendt i Høring. Høringsperioden startede den 5. september og løber 8 uger frem til den 31. oktober.

Efter Høringen er afsluttet vil forvaltningen under Københavns Overborgmester udarbejde en rapport, som bliver forelagt politikerne i BR. Om de og vi er blevet klogere til den tid får vi afvente og se..

Metro til Hvidovre hospital og Bispebjerg hospital vil koste mindst 30 milliarder kroner i anlægsomkostninger, skriver ingeniøren.

Infrastrukturplan 2035 opererer med 3 forslag til metrolinjer. Link på siden Lynetteholm.

Ny bydelsplan på vej i 2023.

Link til fakta om bydelen, og bydelsplanen 2017.

I Lokaludvalgets næste bydelsplan vil det fredede område Nyholm’s fremtid formodentlig få et særligt afsnit.

Men flere områder er i spil. Det gælder Ørkenfortet, i dag omdannet til hotel, samt den trafikale situation i Torvegade. Det gælder for Torvets fremtid., hvor støj og klima allerede indgår i planen fra 2017.

Og det gælder for Papirøens liv, som nu synes at være endelig på plads, for Dokøen’s fremtid med Operapark og for Refshaleøen, som vil blive suppleret med den kunstige Ø Lynetteholm og de fremsatte forslag om mere metro.

Find dit kvarter

Hash og almene boliger i symbiose?

Hashsælgerne i Pusher Street sælger selvfølgelig hash, men de sælger også joints, og har sikkert mere på hylderne, men på flere parametre end hash adskiller Fristadens beboere sig fra det øvrige Christianshavn, og kan kaldes for et eksperiment. Christianshavns beboere kan derfor betragtes som en broget flok mere end de er udtryk for diversitet, da eksistensvilkår og værdier i bydelen er vidt forskellige.

I et fællesskab har alle fælles værdier, men er det tilfældet med Christiania, som i har 2022 cirka 1.000 fastboende i alle aldersklasser, som alle går ind for Fri Hash, men har en vidt forskellig livsstil. Et fællesskab er rodfæstet i ritualer og traditioner, og man sige konsensus er en form for ritual, men de er ikke enige. Til gengæld er de enige om ikke at betale husleje, men betaler en brugsleje til fælles aktiviteter.

Bydelens øvrige kvadranter tæller omkring 12.000 beboere, og de 4 kvadranter er indbyrdes præget af vidt forskelllige boligformer. Der findes flere almene boligselskaber, der findes andelsboliger, og der er ejerboliger i mange udgaver og prisklasser. Fra mio. dyre 2 vær. på 44m2 i Aladdin, til de mest eksklusive boliger på landsplan.

Den almene bebyggelse “Det hvide snit” som har anket en sag om adgangsforhold til kajen.

Hovedparten af de 12.000 borgere er bosat i den samme kvadrant som Christiania, samt på Christiansbro, en sydlig kvadrant, hvor Ørkenfortet, Christianskirken og Skat holder til. Denne kvadrant i Syd er primært beboet af et mere velhavende klientel, sammen med en del erhverv i Langebrogade, end det er tilfældet i hovedparten af de ældre arbejderboliger i Aladdinkvarteret. Boligerne ud til kanalen undtaget. De 2 resterende kvadranter har mere sparsomme indbyggertal.

Det skal derfor blive spændende at se, hvordan denne brogede sammensætning af diversitet kommer til udtryk i den ny Bydelsplan 2023, som er under udarbejdelse.

Gammel Dok i dag

Strandgade ligger på den pæne side af kanalen og er præget af Købmandsgårde. Den huser Udenrigsministeriet og tidligere DAC, som i 2018 er flyttet til BLOX på Christians Brygge. Miljøministeriet har uændret lokaler i Strandgade med mange erhverv.

Den oprindelige beboersammensætning på Christianshavn er tilført nyt blod efter Holmen er gjort tilgængelig og renoveret, primært med meget dyre andels- og ejerboliger samt en del kulturelle instutioner. Se hvilke på #Events

Kommunens løfter til Christianias hash

Sophie Hæstrup Andersen, overborgmester i København: Vi vil gerne lytte til, hvad christianitterne har af drømme og forhåbninger, inden vi påbegynder arbejdet med boligbyggeriet. Det er mit mål, at Christiania forbliver et unikt sted, som kan frisætte mennesker.

I maj 2023 har hun fremsat endnu et løfte. Såfremt christianitterne selv ønsker det, vil hun ændre lokalplanen, så det bliver muligt helt at lukke Pusher Street, hvor vold og kriminalitet har nået et niveau som ikke kan accepteres af den omgivne samfund.

En udtalelses som faldt natten til mandag efter at der var stemt Ja til aftalen om alment boligbyggeri i 2029 og resten i 2031 på Christiania, og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) fortsatte:

Det er vigtigt, at man kan normalisere området, samtidig med at man bevare det her unikke stykke Danmarkshistorie.

Men kan vi stole på hendes løfter?

Dertil kommer, at fleste vil nok mene, at Christianshavn i langt højere grad end Fristaden er et stykke Danmarkshistorie, så mon ikke lokaludvalget i indstillingerne i den kommende bydelsplan 2023 på christianshavnernes vegne vil inddrage hendes “Statement” .

For hun kan næppe tænke på hashsalget, salg af joints og stoffer samt den medfølgende kriminalitet som i Christianias korte levetid har haft gode vækst vilkår, som en vigtigere del af “Danmarkshistorien” end Christian den IV’s Christianshavn som inkluderer Holmen.

Enhedslistens borgmestre erklærer sig inhabile

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod og socialborgmester Karina Vestergaard Madsen har for tæt en relation til Christianias mangeårige advokat Knud Foldschack, der også sidder i Fonden Christianias bestyrelse. og kan derfor ikke deltage i byggeplanerne.

Jeg har valgt at sige, at jeg skal have afklaret reglerne for habilitet, fordi jeg har arbejdet som advokat for Christiania, inden jeg blev borgmester, og fordi min datter nu arbejder som advokat for Christiania sammen med Knud Foldschack, siger Line Barfod til Politiken.

Også Karina Vestergaard Madsens datter arbejder hos Foldschack, som vist mener man skal gradbøje loven om almene boliger for at imødekomme christianitternes ønske om indflydelse på anvisningsretten.

Kan vi stole på Anne Sophie Hæstrup Andersen?

Overborgmesteren for København har netop svigtet et af hendes helt centrale valgløfter i valgkampen 2021, og måske til glæde for christianshavnere med bil, for der er i forvejen udstedt flere beboerlicenser til bydelens biler end der er plads til.

Hendes glasklare udmelding, at hun ville skrotte 42.000 p-pladser i gadeplan, for at gøre de københavnske gader mere rummelige, er pludselig blevet et urealistisk forslag, og det er derfor nu trukket tilbage.

Apropos så har det Bilfri Christiania brugt Refshalevej til gratis parkering, og vejen har i årevis været klistret til med biler.

De 42.000 pladser, eller 1/3 af de eksisterende pladser i byen, skulle placeres i P-huse, en meget kostbar og nu pludselig en åbenlys urealistisk løsning. Så spørgsmålet er, om hendes løfte til Christiania også er urealistisk. Er det kun er varm luft og image pleje eller skal de have medbestemmelse på Boligselskabernes disponeringsret?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/s-kovending-faar-kritik-fra-alle-kanter-falliterklaering/9406925

Og det er ikke første gang hun løber fra et valgløfte. Også et løfte som skulle gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad er sat på pause. Et prestigeprojekt som har fået overskrifter i aviser kloden rundt, som er præsenteret af Sophie Hæstorp Andersen sammen med Line Barfod fra EL, et projekt brugt som et politisk slagnummer siden 2009.

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/overborgmester-dropper-sit-helt-store-valgloefte-det-faar-kritik-fra-baade-hoejre-og-venstre

Forbrændingsanstalten Amager Bakke kan mod de to borgmestres forventning ikke få statsstøtte, og dermed må projektet udskydes., skulle være forklaringen.