Bedre busbetjening på Christianshavn ønskes.

BR satser på at bygge 100.000 ny boliger på kun 40 m2,. I dag er byen er for lille til flere indbyggere. Kommuneplanen forudsiger udviklingen i 2019.

Byens trængselsproblemer

Kommunen skriver: I København arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik, der skal sikre byens passagerer en hurtig og effektiv rejse.

København vokser. I 2031 forventes der at være omkring 100.000 flere københavnere end i 2019. Det øger trængslen på vejene, og det sætter kapaciteten i den kollektive trafik under pres. 

Derfor arbejder vi på at forbedre den kollektive trafik og gøre den attraktiv for flere. Det gør vi ved at højne serviceniveauet, reducere rejsetiden og sikre bedre tilgængelighed og gode sammenhænge mellem de forskellige transportformer både til, fra og i København. 

Over de kommende år vil du derfor kunne opleve en række tiltag og forbedringer i den kollektive trafik og i bybilledet. De skal sikre, at trafikken kan afvikles mere glidende. 

Nye tiltag i den kollektive trafik

Den 29. september 2019 åbnede byens nye metrolinje, Cityringen, med 17 nye metrostationer. Den har givet københavnere i de tætteste bydele mindre end 10 minutters gang til nærmeste metro- eller togstation.

Gåafstande i parisermetroen

Flere steder er gåafstande i metroen på mere end 500 meter, og på Christianshavn, som ikke er for gangbesværede, har f.eks. Aladdins 2.500 beboere omkring 20 minutter i gåafstand. Den lokale busbetjening i området er i dag indstillet. Red.

Metroen har bundet byen sammen på en helt ny måde. Derudover åbnede metroen til Nordhavn den 28. marts 2020 med to nye stationer. Det bragte det samlede antal metrostationer op på 39. I 2024 åbner udvidelsen af metroen til Sydhavn og Ny Ellebjerg med fem nye stationer. 

Fremkommeligheden for busserne forbedres på en række særligt udsatte strækninger i byen. (Men er blevet forringet på Christianshavn) Og mulighederne for at etablere en letbaneforbindelse eller BRT (bus rapid transit, red.) på Frederikssundsvej skal undersøges. Samtidig er undersøgelsen af metrobetjening af Lynetteholmen i gang. (Omtale, brug #metro)

Målet er at gøre den kollektive trafik attraktiv for flere og sikre en effektiv infrastruktur, så vi hver især kan transportere os nemt og hurtigt, hvorhen vi gerne vil. Det er nemlig et mål i Kommuneplan 2019, at 75 procent af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv trafik. 

Her kan du læse om en række af de projekter, vi arbejder på, eller for nyligt har afsluttet. Projekterne skal forbedre den kollektive transport og infrastrukturen i København.

 • Igangværende projekter
 • Sydhavnsmetro på vej
 • Nordhavnstunnelen
 • Letbane eller BRT fra Gladsaxe til Nørrebro Station via Frederikssundsvej
 • Mål for gang til Kommuneplan 2019
 • Forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholmen
 • Tilpasning af metro i Ydre Nordhavn
 • Trafikanalyse af bypark ved Vesterbro Passage
 • Gennemførte projekter
 • Cityringen
 • Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2)
 • Den Kvikke Vej
 • Busprojekt på Frederikssundsvej
 • Flintholm Station
 • Busældrepakken
 • Busfremkommelighed på Enghavevej/Blegdamsvej 3A
 • +Way på 5C
 • Tilpasning af busnet til Cityringen
 • Nørrebro St. busgade
 • Evaluering af Nyt Bynet
 • Mangler (red.)
 • Bedre busbetjening af Christianshavn med mange ældre borgere.

Fristadens beboere får tæv af rockerne

Det skriver Berlingske: Rockerklubberne og banderne har delt hashmarkedet mellem sig, viser en kortlægning af Pusher Street, hvor miljøet kun er blevet endnu mere hårdt det seneste år. Teenagere sælger hash i boderne, og beboere får tæsk. I oktober blev en 23-årig mand likvideret. »Nogen har sluppet håndbremsen,« lyder det fra Københavns Politi.

Konsensusdemokratiet har tidligere afvist at lukke hashmarkedet

Almene boliger opprioriteres i Nordhavn

40% alment boligbyggeri i Københavns Nordhavn. By & Havns bestyrelse har i November 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i den kommende udvidelse af Nordhavn. Det er blevet muligt efter Københavns Kommune og regeringen tidligere på året indgik en ny boligaftale, som giver mulighed for at arbejde for 40 procent alment boligbyggeri.

Kommuneplan 2019

Nordhavn skal udvikles som en bæredygtig bydel, men By & Havn finder, at der er mangel p-pladser til de mange ny boliger, hvilket så vidt vides er afvises af kommunen.

Almene boliger I København var i kommunalvalgkampen 2021 et varmt tema

EL foreslog i valgkampen, at 75% af fremtidens nybyggeri i København skal være billige. Et spørgsmål er imidlertid om der kan sættes = mellem almene boliger og billige boliger?

Samtidig forlyder det, at dyre byggeomkostninger gør det svært at skabe en økonomi i det almene byggeri.

Papirøen

Christiansholm har tidligere være anvendt af Forsvaret, som brugte Papirøen som oplagringsplads. Læs herom på Christianshavernet.dk.

Dagbladene tog over og brugte den til avispapir. Efter dagbladene var flyttet, husede Papirøen Copenhagen Street Food, som nu er placeret på Refshaleøen. Men inden længe står de 85 planlagte almene boliger i det eksklusive nybyggeri med milliondyre boliger klar til at blive taget i brug.

”København må aldrig blive en VIP-by. Derfor er det fuldstændigt afgørende, at vi får bygget flere almene boliger, som københavnere med helt almindelige indkomster har råd til. Papirøen bliver et attraktivt sted at bo, og der skal selvfølgelig også være plads til byens børnefamilier og studerende. Jeg er rigtig glad for, at vi har sikret, at hver fjerde bolig i det nye kvarter bliver almen – og jeg glæder mig til at se den lille bydel blomstre op i hjertet af København,” sagt af forhenværende overborgmester Frank Jensen (S).

De nye almene boliger skal bidrage til at sikre flere og billigere boliger i København. De nye boliger består af tre bygninger i syv etager med en blanding af ungdomsboliger og fami­lieboliger, og en stor del af boligerne indgår i et bofællesskab. De er opført med respekt for fortiden af Cobe, som har søgt inspiration i de gamle lagerhaller, og de historiske pakhuse på Holmen og Christianshavn.

Fakta om byggeriet

 • Ungdomsboligerne får en gennemsnitlig størrelse på 42 kvadratmeter og en gennemsnitlig husleje på cirka 4.000 kroner om måneden. Familieboligerne bliver gennemsnitlig 93 kvadratmeter store og får en gennemsnitlig husleje på cirka 10.000 kroner om måneden.
 • Af de i alt 63 familieboliger indgår 53 i bofællesskaber, seks er små familieboliger til boligsocial anvisning og fire er almindelige familieboliger. 
 • Alle de almene boliger har adgang til en stor fælles taghave, og derudover etableres der fællesrum på alle etager.
 • De 85 almene boliger blandes med private boliger i et samlet byggeri på Papirøen, så byggeriet lever op til kommunens krav om, at 25 procent af alle nye boliger ui byen skal være almene.
 • Det er Cobe Arkitekter, der står for projektet med AKB/KAB som bygherre.

Fakta om almene boliger i København

 • 20 pct. af Københavns boliger er i dag almene. Målet er, at hver fjerde nybyggede bolig skal være almen. Nyere almene boliger har husleje, der gennemsnitligt er ca. 24 pct. billigere end tilsvarende privat lejebyggeri.
 • I perioden 2011-2019 er der opført 3.675 nye almene boliger i København – og der er mange på vej de kommende år. Samlet har kommunen siden 2011 sat over 1,4 milliarder kroner af til grundkapital til almene boliger.

Fakta om ungdomsboliger i København

 • En nybygget almen ungdomsbolig på 35 m2 koster i gennemsnit 4.000 kr. pr. måned, mens en nybygget privat ungdomsbolig koster ca. 5.000 kr. I gennemsnit koster en almen ungdomsbolig på 35 m2 i København ca. 3.000 kr. pr. måned (ældre almene boliger er typisk billigere end nyopførte).
 • De sidste fire år er der bygget cirka 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år.

Broen til Wilders Plads er spærret

Vejen til Wilders Plads, Krøyers Plads og Nordatlantens brygge går gennem Strandgade, og over broen til Wilders Plads, som nu er afspærret for trafik på mere end 8 tons.

Området er i 2022 præget af boliger, eksklusive boliger, erhverv og sejlskibe i kanalen. Nordatlantens Brygge på Grønlandske Handels Plads er et nordisk kulturcenter.

Havnebad på Fisketorvet skal renoveres

Forslaget til 45 – 50 mio. kroner af byens ældste havnebad omtales af Berlingske

Besøgstal for havnebadene i 2022

 • 19-01-2023
 • Havnebadet Fisketorvet. I alt 46.301
 • Havnebadet Havnebadet Islands Brygge. I alt197.116
 • Sluseholmen . I alt 40.902
 • Havnebadene er uden toiletforhold. På Islans Brygge henvises til Kulturhuset.

Havnebadene I Københavns Havn i Badezoneoversigten

Forslag om at ophæve badezonerne i Københavns Havn

Den kommunale parodi Bliv Hørt

Voldsom borgerkritik af kystsikringsprojektet Lynetteholm har fået den kunstige Ø’s bygherre, By & Havn, til at oprette en følgegruppe på 66 særlig udvalgte borgere, og gruppen var sat i stævne for første gang onsdag aften.

By & Havn, ejet 95% af København kommune, forsikrer, at de lytter til følgegruppens kritik, og indsigelser bringes videre til politikerne. Selskabet adlyder kun, så den må formodes at blive en gentagelse af den kommunale parodi Portalen Bliv Hørt.

Vi ved fra Bliv Hørt i Københavns kommune, at indsigelser læses, men de bliver sjældent hørt. Reelt er de spild af tid. Kun hvis det fremlagte projekt kan forbedres, så høres efter. Bliv Hørt processen er sagt med andre ord en form for skindemokrati.

By & Havn har travlt med at præcisere, at det endnu ikke er besluttet, om der på Ø’en skal være boliger og erhverv med infrastruktur og metro, som der er lagt op til. Det sker – måske – i en senere fase..

Planer for udbygning af Kuglegården

Kuglegården fra 1748 på Arsenaløen blev solgt af Forsvaret i 2016 til Mogens de Linde. Tanken var at indrette et hotel i bygningerne. Kuglegården i dag Beslutningen ses her.

I 2020er hotelplanerne annulleret.EB

Nu er der fremsat ny planer for området som ligger op til Papirøen.

Kuglegården skal udbygges med 5 Proviantskure med saddeltag, som skal ligge ud mod Trangraven (se foto), og modsat Trangravshuse, som skal opføres i samme byggestil som Masteskurene på den modsatte side af Proviantmagasingraven. Planerne er offentliggjort i en Pressemeddelelse. Det er fortsat uklart hvad Kuglegården skal rumme.

Vil du vide mere