Gammel gæld medfører øget gæld

Inflation og højere renter på By & Havns gæld har forværret selskabets økonomi. Betydelige ekstraudgifter medfører, at gammel gæld betales af ny gældsætning, da indtægterne fra den daglige drift ikke rækker. Kvartalsrapporten.

Altinget skrev den 11. november, at det i et notat udarbejdet af Københavns kommune fremgår, at By & Havns renteudgifter allerede i 2021 oversteg selskabets driftaindtægter, og nu forventes det, at gælden øges yderligere med op mod 500 mio. kroner om året.

By & Havn skal finansiere metro og infrastruktur ved indtægter fra salg af byggegrunde i Københavns havn. Drift & vedligeholdelsesfri er en metro ikke, og Amagermetroen står snart for tur. Brug #metro