Lokalnyheder under økonomisk pres

Ørestad Avis er i dag bag betalingsmur og Nordhavns avis går på Face Book. København Liv Weekend lukker.

Amagerbladet & Cityavisen er opslugt af København LIV, og lagt bag betalingsmur. Den 1. april stopper Jysk Fynske Medier udgivelsen af yderligere en række af koncernens lokalaviser, for at samle dem KøbenhavnLIV. Bryggebladet har valgt at indsamle penge blandt læserne.

De aviser om stopper, er KøbenhavnLiv weekend, NordvestLIV, NørrebroLIV, SydhavnenLIV og VesterbroLIV, mens aviserne FrederiksbergLIV, AmagerLIV og ValbyLIV fortsætter. ØsterbroLIV og VanløseLIV fortsætter også, men med den lille ændring, at de fremover kommer til at hedde henholdsvis KøbenhavnLIV Østerbro og KøbenhavnLIV Vanløse.

Det forlyder Kulturministeren vil give en hjælpende hånd på 43. mio. kroner til de trængte ugeaviser. Hvilke kendes endnu ikke.

Sidste nyt fra Indre By

Sankt Annæ Plads ligger i hjertet af København for enden af Lille Strandstræde tæt på Nyhavn, og tæt på Amaliehaven og Toldboden. Pladsen huskes for det legendariske DFDS hovedsæde, den tunge lastbiltrafik til og fra Oslofærgen, og i de senere år for det nyopførte Skuespilhus.

Se udsigten fra Christiansholm – Papirøens arkitektur med fotos.

Oslobåden blev i 2002 af DFDS flyttet til Søndre Frihavn., og det navnkundige DFDS hovedsæde har i dag udsigt til Ofelia Beach, til Christiansholm & Operaen. DFDS palæet overgik i 2015 til et selskab ejet af udlandsdansker Bo Ladegaard Bendtsen, og siden har ejendommen været udlejet til IT virksomheder. I 2023 får ejendommen igen en ny lejer.

Toldbodgade

Teknik & Miljøudvalget er samtidig klar med et forslag om at ensrette Toldbodgade som følge af overbelastning :

 • Toldbodgade påtænkes ensrettet i sydgående retning fra Amaliegade til Nyhavnsbroen. I den forbindelse anlægges cykelstier med kantsten i begge sider af gaden for at indskrænke kørebanen.
 • Almindelig bilparkering nedlægges. Ambassadepladser og handicappladser flyttes og der oprettes nye båse til varelevering og erhvervsparkering.
 • Turistbusser henvises til tidsbegrænset parkering i sommerhalvåret på Esplanaden og Grønningen.
 • Det nuværende stoppested for ’Hop-af/hop-på’-busser udfor Admiral Hotel nedlægges.
 • Movias buslinje 26 opretholder sin rute i sydgående retning. I nordgående retning omlægges ruten, og de to stoppesteder ”Tordenskjoldsgade” og ”Nyhavnsbroen” nedlægges. I nordgående retning anbefaler Movia, at bussen fremover vil køre ad Holmens Kanal via Kongens Nytorv, Bredgade og Sankt Annæ Plads frem til Kvæsthusbroen. Der vil blive mulighed for at stige af og på bussen ved Kongens Nytorv Station

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, som har afsat 23 mio. i budget 2022.

Lokaludvalget gør indsigelse: Det foreslås, at lokaludvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen indeholder følgende pointer:

 1. Toldbodgade-projektet bør ikke gennemføres, fordi det ikke tilgodeser beboerne i området.
 2. Kommunen bør undersøge, hvordan man med andre mindre gennemgribende tiltag kan opnå det samme, som man vil opnå med Toldbodgade-projektet.
 3. Der bør udarbejdes en samlet trafik- og parkeringsplan for Indre By. Den fragmenterede trafikplanlægning, som Indre By er udsat for i øjeblikket, betyder, at trafikken og parkeringen flyttes ikke-planlagt rundt i bydelen til ulempe for beboerne og det lokale erhvervsliv.
 4. Ensretning af Toldbodgade og nedlæggelse af parkeringspladser vil belaste Frederiksstaden og Nyboder yderligere.
 5. Inddragelsen af parkeringspladser på Esplanaden, der bl.a. benyttes af beboere i området, så der kan være turistbusparkering, er ikke acceptabelt. Parkeringspladser for beboere bør prioriteres over turistbusparkering.
 6. Der bør ikke ændres på antallet af parkeringspladser i nærområdet, som er til rådighed for beboere med beboerlicens. Inden anlægsarbejderne måtte gå i gang, bør kommunen derfor købe parkeringspladser i parkeringsanlægget under Ofelia Plads, som stilles til rådighed for beboere i området, der har beboerlicens.
 7. Der mangler en begrundelse for, hvorfor forvaltningen vil udvide det i forvejen brede fortov i Toldbodgade ved Amaliehaven.
 8. Hop-af/hop-på-busserne der kommer fra syd ad Holbergsgade, vil, hvis ensretningen af Toldbodgade mod syd gennemføres, skulle køre til venstre ad gaden Nyhavn til Kongens Nytorv. Dette er en dårlig løsning og derfor et argument for at nedlægge stoppestedet for ’Hop-af/hop-på’-busser i Holbergsgade. Stoppestedet bør nedlægges under alle omstændigheder, da ’Hop-af/hop-på’-bussernes kørsel i og ophold ved stoppestedet er en unødvendig gene for beboerne i kvarteret.
 9. Lokaludvalget og borgerne burde have været hørt om “Handlingsplan for Transport af Turister”, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i 2021. Handlingsplanen udgør grundlaget for anlægsprojektet for Toldbodgade.

Punkterne skulle alle være godkendt, og et Høringssvar udarbejdes. Sidste nyt fra Mærsk’s ny plads Amaliegade er, tilladelsen skulle være givet, så pladsen bliver til virkelighed.

Indre Bys Høringssvar i 2022

Det fordums Hovedbibliotek i City på Kultorvet står i dag færdigrenoveret, og er stort set udlejet som kontorhus. Samtidig forlyder det, at Prøvestenen på Amager er nervøs for byggeriet på Lynetteholm.

Her nogle historiske billeder fra Havnefronten. Fra Kvæsthusbroen og Amaliehaven – det tidligere Larsens Plads til A.P Møllers hovedsæde, som løber parallelt med Toldbodgade