Alment boligbyggeri på Staden aflyst

Jf. teksten på billedet, så har Christiania siden købt området, men Christiania siger, at de vil sælge. Politiken skriver, at Christiania nu overvejer at frasælge de områder som er udpeget til det almene boligbyggeri. Så konklusionen må være, at byggerierne aflyses.

Røde Sols Plads & Bådsmandsstræde er udset til de områder som skal bebygges de med 15.000 m2 almene boliger, hvor mindst 7.500 m2 skal stå færdigt i 2027. Yderligere 3.500 m2 skal stå færdigt i 2029., og de resterende 4.000 m2 senest i 2031. Aftalen med Stat & Kommune er beskrevet i Berlingske.

Røde Sols Plads kan ikke uden videre frasælges, da området ifølge aftale kun er en del af Christiania, hvis Christiania integrerer Palmehaven. I aftalen med SES indgået i 2007står, at Christiania får råderetten på den betingelse, at området integreres. Så ved frasalg falder aftalen til jorden.

Palmehaven

Palmehaven

Området ud til Prinsessegade er kendt som Palmehaven, og Palmehaven havde Vej & Park planer om (senere Bygge- og Teknikforvaltningen, i dag Teknik & Miljø i Kbhs. Kommune), at omdanne til en rundkørsel, en bus vendeplads, men tanken blev ved tanken. Palmehaven er først senere døbt Røde Sols Plads, som var og er forblevet et fristed for bydelens mere “skæve eksistenser”.

Røde Sols Plads

Christiania har jf. Politiken oplyst, at de vil isolere det almene byggeri fra det øvrige Christiania, og de ville heller ikke integrere de ny beboere, som aftalt. Derfor kom udmeldingen om at opføre plankeværk.

Røde Sols Plads er sammen med andre arealer forurenet, hvilket kunne spænde ben for planerne, og derved inddirekte bringe andre områder i spil til bebyggelse, Derfor ændredes beslutningen om plankeværk til frasalg. men christianitterne har hele vejen været lorne ved de almene boliger. Også lokaludvalget tog afstand på mødet 23. februar 2022.

Trekantsgrunden & Multihal

Oprindelig var området slet ikke en del af Christiania. Det henlå i 30 år som ingen mands land ret overfor Trekantsgrunden. Med tiden er det imidlertid blevet umuligt at skelne dem fra hinanden. Palmehaven er i dag smeltet sammen med det øvrige Christiania, men det er ikke den eneste grund som er forurenet,

På Trekantsgrunden på Refshalevej nedbrændte en ubrugt og tom magasin bygning til grunden, og Bodenhoff & Krudthuset opstod som midlertidige institutioner.. Grunden blev efterfølgende af SES konstateret forurenet, og i 2015 blev den bebygget med en futuristisk Børneby. Bebygget, men vist aldrig renset, og mon ikke det gælder for store dele af hele det gamle kaserne område!

Børnebyen & Trekantsgrunden med fotos

Overfor Trekantsgrunden er den ny Multihal bygget.

Vold og voldtægt i Hovedstaden

Siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal for vold i 1990, så slog 2022 alle tidligere rekorder.  I alt 31.374 anmeldte voldssager. I region Hovedstaden alene blev der anmeldt 10.440 voldsforbrydelser. Også det højeste antal nogensinde. Stalking er udbredt og langtfra alle sager fører til anmeldelse. Man regner med talle er omkring 100.000.

Fakta om voldtægt – Det Kriminal præventive råd skriver.

Politiet modtog i 2020 1.825 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg . Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Om antallet af domme i voldtægtssager skriver DR med udgangen af 2022, at 143 er blevet dømt.

Krænkelsessager & MeToo

En krænkelses sag har ramt den på Christianshavn gennem mange år både kendte og ansete præst og S regionspolitiker Flemming Pless ansat i Christianskirken i Strandsgade. Han harsom en konsekvens anmodet om sin afsked netop som Kirkeministeriets stod foran en offentliggørelse af Ministeriets afgørelse. Flemming Pless (S) har søgt sin afsked og fratræder som præst i Christianskirken efter anklager om seksuelle krænkelser.

Frihedsbrevet afslører Flemming Pless som seriekrænker.

Hvilke krænkelser. Han fratræder som en konsekvens af flere kvinder, mindst 5 kvinder, har anklaget ham for seksuelle krænkelser. Ifølge artikler i Kristlig Dagblad har Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen haft travlt med ikke at gøre noget ved sagen, men syltet den, og ofrene føler sig ladt i stikken.

Men sagen er ikke unik.

Men vi har også set krænkelser i kirkernes menighedsråd, hvor menighedsråd har moppet de ansatte, for ikke at nævne en række af Metoo sager som har været fremme i de sidste par år. Aktuelt har Berlingske en sag om en præst i den katolske kirke i København på privat besøg og til fest på Niels Steensens Gymnasie, og hvem husker ikke sagen med politikeren Jeppe Kofoeds og hans overgreb på en mindreårig, eller S-borgmester Franck Jensens, som i fuldskab slikkede kvindelige medarbejdere i øret, som medførte han måtte fratræde sin post som Overborgmester i København.

Landets gymnasier ranglister pigerne

På Christianshavns Gymnasium kan studiestart også være forbundet med krænkelser. De sker ofte i fuldskab, og i reglen under afholdelse af skolens ritualer under introfester ved studiestart. Vi har ofte hørt om Puttefester, så for fremtiden tilrådes det skoler & gymnasier, at alkoholindtagelse enten reduceres eller helt forbydes.

Video : Slam dræber havbundens liv

En fadæse til milliarder. Lynetteholmen klappes til med slam.

Klimabevægelse kræver nu, at der trykkes på pauseknappen og har rettet henvendelse til Østre Landsret herom. Foreningen stævnede i 2021 Transportministeriet og By & Havn for ikke at have lavet fyldestgørende undersøgelser.

Klimabevægelsen fik rettens ord for, at sagen er principiel, og sagen føres i Østre Landsret, men det kan tage år, så derfor anmodningen at pause.  Men kritikken preller af på den ny Transportminister, som afviser problemer.

Det er Havforsker Morten Holtegaard så ikke enig i. Hans artikel til Videnskab.dk.

Lynetteholm News. – På trods af de mange fejl og uforklarlige ting har tredjeparten i sin rapport overraskende konkluderet, at Øresunds-modellen er »realistisk«. Hvad der menes med »realistisk«, har tredjeparten dog ikke oplyst, skriver Morten Holtegaard Nielsen.

Ny boliger skal bag plankeværk

I dagens aviser kan man læse, at christianitterne på deres indledende fællesmøder om de almene boliger overvejer at lade dem afskærme af plankeværk, så beboerne ikke kan indgå eller deltage i Fristadens fællesaktiviteter.

Husker du dengang de sagde “Det er ikke vores problem”

Man kan sige, at det er ikke første gang plankeværk er på Christianias dagsordenen, for det har været i livlig brug gennem tiden. I 9 uger i 2020, og Cykelruten var udsat for blokeringer, så Fristaden har også været turen igennem før, og Christiania har også god erfaring med at afskærme sig selv bag plankeværk.

Christiania overvejer at placere almene boliger bag plankeværk”

Plankeværk ved en af indgangene i Prinsessegade.

Uddrag af artiklen i Berlingske.

Det 15.000 kvadratmeter store alment boligbyggeri, christianitterne sidste år gav grønt lys til måtte bygges på Christiania, kan nu komme til blive placeret bag et plankeværk. På et fællesmøde søndag skal de nemlig diskutere, om de vil oprette deres eget boligselskab til det nye byggeri, og dermed integrere de nye boliger fuldt i fristaden, eller om de vil gå den helt anden vej med en såkaldt plankeværksmodel og sælge det stykke jord, boligerne skal bygges på.

Læs artiklen bag betalingsmur i Politiken her.

Er sandheden bag hashsalget en anden

Den 4. maj 2023

Vold & kriminalitet har nået et uacceptabelt højt niveau, og Sophie Hæstrup Andersen er klar til at ændre lokalplanen, så Pusher Street kan lukkes.

Berlinske bringer i dag en artikel, desværre bag betalingsmur, hvor de skriver :

Hykleriet på Christiania er blevet for tykt, for det er langtfra hele sandheden, når de såkaldte fristads repræsentanter fortæller om, hvordan Pusher Street er blevet »inficeret« og overtaget af banderne.

Christianitterne påstår, at hashandelen i Pusher Street alene skyldes bander & rockerklubberne, men ifølge politiet, så står en del af Fristadens egne beboere bag, og de har alle betydelige økonomiske interesser i den organiserede handel.

Og det står ellers skrevet, sort på hvidt, i den aftale Christiania indgik i 2021, at Christiania skal understøtte kriminalitetsbekæmpelse i fristaden, og det kan ingen få til at harmonere med politiets udtalelser, som siger det stik modsatte. Talskvinden for Christiania Hulda Meier forholder sig tavs. Det kender hun vist ikke noget til, når hun bliver spurgt! Og Foldschack siger, vi kan vel nok acceptere, at de ryger en joint.

Så er aftalen nok engang ved at falde fra hinanden, da den åbenlyst og helt bevidst misligholdes?

Kriminalitet i Pusher Street vokser

Politiet har i weekenden den 25 og 26 marts igen anholdt personer for at sælge hash i Pusher Street. Søndag er 3 tre mænd blevet varetægtsfængslet, oplyser Københavns Politi. 875 personer blev i løbet af 11 måneder i 2022 anholdt i området, oplyser politiet ifølge Politiken søndag. Det er flere end i samme periode de foregående 4 år

Ny aktion på Staden onsdag den 29. marts. Opdateres

Pusher Street

Pusher Street på Christiania

Halvdelen eller flere af boderne i Pusher Street bestyres eller ejes ifølge Københavns Politi af beboere i fristaden. Boderne passes i det daglige af teenagere ned til 12 år, og sammen med de øvrige ulovlige forhold, som kokainhandel, så er udviklingen stærkt bekymrende.

I 2022 blev 34 personer under 18 år sigtet for at deltage i den organiserede hashhandel, 29 drenge og 5 piger. Tallene frem til 23. februar er 19 anholdelser. En markant stigning.

Nyholms fremtid, et maritimt center!

Sagen er sparket til hjørne af Forsvarsministeriet, så der bliver ikke plejehjem i denne omgang.

Søværnet bør ikke som aftalt skille sig af med Flådestationen på Nyholm, når det danske forsvar står foran en oprustning, udtaler tidligere Forsvarschef Admiral Tim Sloth Jørgensen, og rejser dermed tvivl om Nyholm forlades som planlagt.

Hvilket har fået Dansk Folkepart & De Konservative til at melde ud, at de alligevel ikke vil sælge som aftalt i 2018.

Batteriet Quintus. Sixtus og Nyholms historie. Se artiklen i Kbh.LIVOm Nyholms fredning.Fotos

København ærgrer sig. De ville have brugt nogle af bygningerne til plejehjem

Denne udmelding har vakt opmærksomhed i søfartens verden, som ønsker et maritimt center, som kan efteruddanne dem med en uddannelse fra Marstal Navigationsskole, mens kommunen havde andre planer.