Lynetteholm. En fadæse til milliarder!

Slam betyder, at Østersøen i fremtiden bliver en sø uden liv.

Billedet : Lynetteholm 1 etape.

Den svenske stat har før ytrer bange anelser for havmiljøet, og har fremsat en ny kritik, men Transportministeren siger, at løbet er kørt, alle regler er overholdt.

By & Havns nye slamdepot på Refhaleøen.

Bemærk det stærkt udvidede modtageanlæg for pramme med havneslam. Molen er 4 gange længere end det oprindelige modtageanlæg, som kan ses i midten af billedet.

Anne Skovbro, By & Havn, er glad for slamdepotet, og viser det gerne frem. Hun kalder det så en “Fase 1 perimeter”, for at skjule det egentlige formål, som er oplæg af forurenet havneslam.

Miljøstyrelsen fraråder, at offentligheden har adgang til slamdepoter. Ingen af depoterne er bygget til permanent opbevaring af forurenet havneslam, og ingen af depoterne er tætte. Kilde Stop Lynetteholm på Face Book.

Havforsker Morten Holtegaard’s artikel til Videnskab.dk.

Lynetteholm News. – På trods af de mange fejl og uforklarlige ting har tredjeparten i sin rapport overraskende konkluderet, at Øresundsmodellen er »realistisk«. Hvad der menes med »realistisk«, har tredjeparten dog ikke oplyst, skriver Morten Holtegaard Nielsen.

Ingeniørens artikler om Lynetteholm siden 2021. Flere er bag betalingsmur.

Efter vedtagelsen, at opgravet slam skal genbruges på stedet, nedsatte politikerne en uafhængig ekspertgruppe. Resultatet af gruppens arbejde er et forslag som indebærer, at den yderste tredjedel af Lynetteholm skrottes, da den blokerer for gennemstrømning, af den for miljøet livsvigtige saltvand, som kommer fra Nordsøen. Kosmopol den 9. marts 2023. – Høringssvar Østre Ringvej