Udvidet liste fremsendt til BR

Vores ønsker (Lokaludvalgets) til 2024:

Cykelsti på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen

Refshalevej er den mest sikre vej mellem Margretheholm og skolerne samt børneinstitutionerne i det centrale Christianshavn.

Bydelsplanen 2023 – 2026

Da Margretheholm er et område med 2-3.000 indbyggere, hvoraf mange er børnefamilier, og da man nu bør prioritere projekter, som i hovedsagen kommer de lokale i vores bydele til gode, foreslår vi, at Borgerrepræsentationen afsætter penge til dette forbedringsprojekt.

Ny indretning af Christianshavns Torv

Det er afgørende for os, at indretningen af Christianshavns Torv tager udgangspunkt i, at torvet skal være for alle. Derfor har vi sendt et oplæg om en ny indretning af torvet, der bl.a. inkluderer:

  • ny belysning
  • udskiftning af den eksisterende offentlige toiletbygning

Derudover ser vi projektet for Christianshavns Torv i sammenhæng med Torvegade-projektet, som der blev sat penge af til i Overførselssagen 2022-23.

Debatten i 2017

Resultatet af den sidste renovering af Torvet.

Trafikregulering ved Lille Langebro ved Langebrogade

Vi ønsker, at der bliver bedre regulering af trafikken nedenfor Lille Langebro ved Langebrogade og trafikken på Promenaden mellem Lille Langebro og Knippelsbro.

Genopretning af Bådsmandsstræde

Vi foreslår, at strækningen mellem Prinsessegade og Christianshavns Voldgade genoprettes hurtigst muligt. Den nuværende tilstand medfør mangelfuld tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed, ligesom der ved regn er problemer med store vandpytter.

Etablering af elevatorer i Christianshavns Beboerhus i Dronningensgade

Vi ønsker bedre og sikre adgangsforhold til 1. sal for gangbesværede og kørestolsbrugere. Caféen ligger i stuen, Salen i gadeplan og Spisehuset, toiletter & mødelokaler på 1st sal red.

Børnefamilierne fravælger at bo i København Stem på Lommefilosoffens Poll. Hvilken mening har du om de unge familiers flugt fra byen?

KAB’s almene boliger på Christianshavn

Papirøen (se luftfotos) bygger KAB almene boliger, et projekt med udfordringer for de ny beboere, og skriver, her kommer du til at bo i små i boliger med skrå vægge – men, husk de ligger på det eftertragtede Christianshavn, hvor du får Operaen til nærmeste nabo, red. Informationsvideo om boligstørrelser og priser tilgænglig den 04.10.2023 på KAB’s hjemmeside – se nedenfor.

Danmarks dyreste ejerlejlighed ligger også på Papirøen og er solgt for 70,9 mio. kroner. Lejligheden er 400 kvadratmeter og ligger på 10. etage. Køberen er en udlandsdansker, skriver Ekstra Bladet.

Arkitektur der udfordrer
Bygningernes og boligernes skråvægge skaber et karakteristisk og arkitektonisk udtryk, men du skal være opmærksom på, at de skrå vægge optager en stor del af boligen. Du skal derfor være kreativ i forhold til indretning, hvis du får en bolig på Papirøen.

I forhold til boligstørrelsen skal du også være opmærksom på, at den største bolig måler 115 m2, men målene er BBR mål, og hertil kommer at omkring 20 af boligens kvadratmeter er placeret i fællesarealer.

Familieboligerne i bofællesskabet
De mange fælles kvadratmeter indgår i familieboligernes bofællesskab, hvor alle skal deltage aktivt i at skabe fælles aktiviteter der fremmer det gode naboskab. For at bofællesskabet kommer godt fra start sker udlejning kun til ansøgere, som deltager i en række fokusgruppemøder frem mod indflytning.

Fokusgruppemøderne har til formål at skabe en fællesskabsproces, hvor der arbejdes med værdier, naboskab, forventninger og aktiviteter. Der er mødepligt til alle fokusgruppemøderne. 

Du kan læse mere om udlejningsprocessen på Papirøens hjemmeside.

Det svært at se hvem målgruppen for KAB er, for boligerne er små, kan kun bruge et fællesvaskeri, og der er ikke plads til biler. Ikke desto mindre bliver de almene boliger revet væk, skal man tro Magasinet København, mens det fortsat er mere end svært at sælge de mange lejligheder i millionklassen.

Blachmann og kæreste flytter ind i bolig på 42m2

Bydelsplan for Christianshavn

Den vedtagne bydelsplan 2023

Hvor langt er processen

Udkast til Bydelsplan 2023 – 2026 til vedtagelse den 29. marts. Den omtaler en befolkningstilvæskt på Christianshavn i Faktaboksen.

Fakta. Siden 2000 er Christianshavn blevet til Distrikt 1, som er inklusive husstandene i Indre By.

Tilvæksten på ca. 4000 borgere på Christianshavn kan tilskrives de ny boliger på Holmen og Margretheholmen, som er kommet til siden 2000.

Tag #Bydelsplan