Ballade i guds filosofiske væresteder

Tilslutningen fortsætter nedad. I København er kun 51% af borgerne medlem af folkekirken efter 3.000 udmeldelser i 2022.

På landsplan er tallet 72%.

Kirkernes menighedsråd mopper kirkernes ansatte

Inge Kjær, landsforeningen for menighedsråd, i Deadline på DR den 18. august udtalte, at problemerne eksisterer, men de skal ikke løses i det offentlige rum. Det til trods for foreningen i flere år ingenting har gjort, men det skyldes, at foreningen mener, at skylden primært skyldes de ansatte selv.

Hun udtalte til P1 Morgen den 15.08.22, at landforeningen også ønsker forhandlingsretten for løn og arbejdsforhold,, hvilket de ansatte absolut ikke er interesserede i. Bliv klogere på kirkerne og deres organisation med mere : Otte fagforeninger kræver handling. DR

Folkekirken prædiker næstekærlighed, men i flere kirker landet over er moralen kørt af sporet, da der findes et psykisk arbejdsmiljø præget af mobning, psykisk vold og chikane.

Det klarlægger en undersøgelse, som DR har lavet blandt godt 6.000 ansatte i folkekirken. Det er blandt andet præster, organister, gartnere og kordegne, som er spurgt. Mere end 3.000 har deltaget, og hver tredje af dem svarer, at de er blevet nedgjort på deres arbejde inden for de seneste fem år.

Menighedsråd er på valg hvert fjerde år, og på Christianshavn har de ofte givet anledning til uro og interne konflikter. Om der fortsat er uro i menighedsrådene vides ikke.

Landsforeningen afviser, at problemer i kirkerne er menighedsrådets skyld, og fastholder, at menighedsrådene skal beholde arbejdsgiveransvaret.  “Du skal sammenligne det med en borgmester eller en regionsrådsformand, fordi vi er demokratisk valgte”, (demokrati som heller ikke fungerer, red.) udtaler næstformanden for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen.

Flemming Pless

Frihedsbrevet skriver på Twitter den 25. april 2023, at Flemming Pless sagen har kostet skatteyderne 1 ,3 million kroner i advokat salærer, og Kirkeministeriet var 50 dage om at sagsbehandle, og åbenlyst afventede han gik frivilligt.

Christianshavneren Flemming Pless, kendispræst i Christianskirken, er udover at være en kendt præst i bydelen, også kendt for at være en aktiv socialdemokrat & regionspolitiker. Efter flere sager om krænkelser har han efter 34 års præstegerning opsagt sin stilling den 17. september 2022, og præste-karrieren synes at være slut.

BT skriver efter omtale i sladderprogrammet “Det vi taler om”, at han vil fortsætte som en slags freelancepræst. Frihedsbrevets Sofie Frøkjær har i slutningen af november taget sagen op med Flemming Pless, hvor han løfter sløret for sine fremtidsplaner.

Flemming Pless understreger, at hans opsigelse skyldes længere tids overvejelser om at ville beskæftige sig med andre ting, så der ikke er sammenfald mellem hans opsigelse, og de fem kvinders anklager om krænkelser.

De fem kvinder har til den københavnske biskop i marts 2021 beskyldt ham for at have udnyttet sit embede til at opføre sig seksuelt grænseoverskridende, og sagen stod foran en offentliggørels af Kirkeministeriets afgørelse,

Krænkelserne af de 5 kvinder ( som Frihedsbrevet den 3.2.2023 kan oplyse er 14 kvinder) skulle have fundet sted under sjælesorgssamtaler, som han har haft med kvinderne som præst, og som jf. Frihedsbrevet synes at være er den selvsamme aktivitet som Flemming Pless vil fortsætte med, men nu som coach i privat regi.

På Face Book annoncerer han således med, at fra januar tilbydes en samtalegruppe om “skilsmisser og tab”, og han understreger, at det kommer ikke til at ske i kirkens lokaler.

Tjenestemandssagen, som har stået på i halvandet år, bortfalder, og med opsigelsen bliver Kirkeministeriets afgørelse ikke blive offentliggjort.