Metrobenet M5 en kostbar affære

Prognosen for passagertal i Amager metroen, M1 + M2 samt M3 Cityringen (sundhedsfarlig), som blev lagt til grund for metrobyggeriet. Den er udbygget med ben til Nordhavnen og Sydhavnen, og en ny linje M5 med 4 eller 9 stationer er i forslag. Se nedenfor.

Mærsk vil hæftes på M5 benet med stop i Tolbodgade & turistattraktionen Operaen. Det indikerer et høringssvar. Metroselskabet  holder sit fokus på Lynetteholm, og forslaget indeholder ikke en station, hverken på Esplanaden eller Operaen. Hverken Rigshospitalet, hvor den nærmeste station er Trianglen. Frederikseberg- ell. Bisbebjerg hospital fik metro (ekstra 30 mia Ing.) 750 m er lang gå-afstand, hvilket er afstanden fra Marmorkirken til Mærsk, og red. er enig i synspunktet, da det nemt tager 20 min. at gå 500 meter fra Aladdin til Christianshavns Torv. Forslaget giver derfor god mening. Mere om M5 og li nedenfor.

Aftalen indgået i 2005 om Metro Cityringen er beskrevet her.

Forhistorien med link til sider om metro

Iflg. M.dk trafik var passagertallet i 2021 75,4 mio. passagerer, så der er stadig et stykke op til de 80 mio. som skulle være nået i 2015. Samtidig opstod der i allerede tilbage i 2017 de første kapacitetsproblemer i myldretiderne.

Det skete samtidig med at optællingsmetoden blev ændret, som efter 2017 medtager passagerskift i statistikken. M4 til Nordhavn tæller også med i opgørelsen fra 2021, mens M4 til Sydhavnen først åbner i 2024, hvilket uden tvivl vil få passagertallet i vejret.

I 2016 havde metroen 60,9 mio. passagerer mod forventet 78 mio. i 2011, men selskabet oplyste de havde tilstrækkeligt med indtægter til den daglige drift. Men de nævnte ikke noget om hensættelser til den vedligeholdelse, og en udskiftning af materiel, som ligger venter i løbet af få år.

De kraftige stigninger i passagertallet i 2015 & 2016 skyldtes primært øget trafik til og fra Lufthavnen. I 2017 blev passagerertallet for første gang opgjort efter den ny metode til 63,5  mio., en stigning, men er nu inklusive påstigninger ved passagerskift.

M5 forslag

M5 er et ben på M3 Cityringen., som starter på Østerport Station. Flere uafklarede spørgsmål melder sig i kølvandet på de fremsatte forslag.

Det ene forslag opererer med 4 stationer, og en linjeføring fra Østerport til Refshaleøen og videre til 2 stationer, syd & nord på Lynetteholm, Denne løsning skal efter planen åbne i takt med udviklingen. De to første kan stå klare i 2035, de to sidste i 2045. Anslået pris 5,5 mia.

Det andet forslag er estimeret til 13,7 mia. kroner. Linjeføringen er fra Østerport station til Hovedbanen og videre via Amagerbrogade til Refshaleøen & Lynetteholm. Skift på Lergravsparken og DR byen. Denne linje skal aflaste de øvrige linjer, og forventes at kunne stå klar i 2035. De 9 stationer vil være København H, Bernstoffsgade, Bryggebroen, DR Byen, Amagerbrogade Nord, Lergravsparken, Prags Boulevard, Refshaleøen, Lynetteholm S og Lynetteholm N.

Metroen M5 anlægges i etaper, den første fra Hovedbanen til Refshaleøen, og de følgende i takt med byudviklingen. Metroen kører i tunnel mellem København H og Prags Boulevard, hvor den fortsætter som en højbane over Margretheholm og Lynetten til Refshaleøen og Lynetteholm. En boret tunnel løsning overvejes. Rejsetider fra Refshaleøen til Hovedbanen er beregnet til 10 minutter, til Østerport (med skift til M3) til 19 minutter, og til Københavns Lufthavn (med skift til M2) til 15 minutter.

Dyr løsning for teknikcenter
M5 kræver et teknik- og vedligeholdelsescenter, et CMC anlæg. Den lilla linieføring kan få direkte adgang på Prøvestenen. Den orange linieføring på Lynetteholm eller Prøvestenen. Det afhænger af planlægningen af Lynetteholm, og indtægter fra grundsalg. Det kan måske blive billigere med et CMC centeret på Prøvestenen, som frigør arealer på Lynetteholm til boligbyggeri. Men det kræver, at der bygges et ‘teknikspor’ mellem Lynetteholm og Prøvestenen, og økonomien i de to løsninger er ukendt.

Skriv et svar