Christianshavn er ikke kun NOMA.

De mere specielle spisesteder på Holmen, på Refshalevej & på Refshaleøen

Restaurant Noma & restaurationen 56° ligger begge på Refshalevej. Adressen på 56° er i dag Krudtløsbvek 8- Charlotte Amalies Bastion. 56° afholder musikaftener.

Refshalevej fra Prinsessegade til Refshaleøen langs indersiden af Christianshavns Vold ligger ud til Laboratoriegraven og Erdkehlgraven, og de kunstigt anlagde øer på Holmen. Her ligger Noma i svinget ved Krudstlønsvej mens 56° er flyttet fra Frederiks Bastion på Refshalevej til Krudtsløbsvej på Charlotte Amalies Bastion.

Men Noma lukker sin restaurant, for indehaveren har ny vilde planer.

Arsenaløen.

Hotel Kuglegården – Mogens de Lindes projektet er udsat eller måske annulleret. Nedenfor er et nyt projekt som skal supplere den tidligere Forsvarskommandos bygning aftegnet.

Nyt projekt omkranser Kuglegården

Base Camp, nabo til Netto på Arsenaløen er lukket ned som spisested forever. I dag Fitness Center

Holmen

Langebrogade ved kajen op til Langebro