Metroens prognoser er ikke virkelighed

I 2021 forventede Metroselskabet 137 mio. passagerer, men fik faktuelt kun 73 mio.

Året endte med 73 mio. passagerer brugte metroen. Eller 64 mio. færre passagerer end forventet i prognosen.

Passagertallene var 63 mio. i 2020 og 78,8 mio. i 2019, begge års tal stadigvæk lysår væk fra prognosen, og det er absolut ikke første gang metroselskabet overestimerer passagertallene.

Det har de gjort helt tilbage fra starten i 2004. Se passagertallenes udvikling ved at bruge knappen nedenfor.

Den forkerte prognose sætter sit præg på driftregnskabet som, på trods af en statslig kompensation på grund af Covid, fortsat giver underskud, i 2021 på 11,7 milliarderkroner.

Problemstillingen for metroselskabet er, at byområderne i København ikke er tæt nok befolkede til at give økonomi i projekterne? TV Lorry. Kun bilfri bydele med højhuse er metrorentable områder.