Chr. lokaludvalgs høringssvar til TRM

Transportministeriet har sendt den strategiske miljøvurdering af udvikling af Østhavnen i høring med en frist den 9. januar 2023. Christianshavns Lokaludvalg takker for muligheden for at give sine synspunkter til kende og fremsender hermed sit høringssvar.

 • Indledende bemærkninger – side 1
 • Planen.
 • Den strategiske miljøvurderings hovedresultater.
 • Lokaludvalgets bemærkninger.
 1. Der bør snarest rådes bod på fraværet af en analyse af en stormflodsport
 2. Tiltag til at reducere trafikken i centrum og på Christianshavn må besluttes.
 3. Sivetrafik via ØRs lynetteholmtilslutning til og fra centrum må undgås.
 4. Beboerne i Østhavnen må have bedre alternativer til bilen.
 5. Østhavnen skal være åben, blå og med plads til rekreative arealer
 6. Almene boliger må prioriteres højt i udviklingen af Østhavnen
 7. Ulemperne for byens beboere burde have været værdisat
 8. Nulscenariet kunne være formuleret mere positivt
 9. Jordtransporten gennem byen skal nedbringes.
 10. Staten må bidrage til østhavnsudbygningens finansiering

Lokaludvalgets konklusioner ……. side 9