Nyholms fremtid, et maritimt center!

Sagen er sparket til hjørne af Forsvarsministeriet, så der bliver ikke plejehjem i denne omgang.

Søværnet bør ikke som aftalt skille sig af med Flådestationen på Nyholm, når det danske forsvar står foran en oprustning, udtaler tidligere Forsvarschef Admiral Tim Sloth Jørgensen, og rejser dermed tvivl om Nyholm forlades som planlagt.

Hvilket har fået Dansk Folkepart & De Konservative til at melde ud, at de alligevel ikke vil sælge som aftalt i 2018.

Batteriet Quintus. Sixtus og Nyholms historie. Se artiklen i Kbh.LIVOm Nyholms fredning.Fotos

København ærgrer sig. De ville have brugt nogle af bygningerne til plejehjem

Denne udmelding har vakt opmærksomhed i søfartens verden, som ønsker et maritimt center, som kan efteruddanne dem med en uddannelse fra Marstal Navigationsskole, mens kommunen havde andre planer.

Skriv et svar