Lokaludvalgets 6 temaer for 2024

Bydelsplan 2023 – 2026Udkast til Høringssvar

Visionen for Christianshavns Torv

Torvet skal være mere funktionelt, mere grønt, bedre belyst, og afskærmet fra trafik. Torvet skal udstyres med et nyt toilet i en mindre model end den nuværende. Derfor bør Torvets pissoir ved kanalen genetableres.

Visionen for Torvegade

Et mere varieret detailhandel, og mindre turisme. ( Men er det muligt i en tid hvor bybilledet er på Christianshavn er præget af take-away?).

Holdning til M5 metro til Lynetteholm

Lokaludvalget støtter den lilla M5 linjeføring, og ønsker, den omfatter Metrostation på Holmen f.eks. ved Operaen og, at linjen mellem Nordøstamager og Lynetteholm lægges i tunnel, så man begrænser støjbelastning af Margretheholm og øvrige omgivelser. Ingen letbane er på tale.

Vision for bydelens fremtidige Boliger

Lokaludvalget ønsker at der bygges plejehjem til de mange ældre. Herunder på Nyholm, som mod forventning alligevel ikke skal sælges.

Fremtiden for christianshavnernes Bil parkering

I 2022 opgjorde Københavns Kommune antallet af offentlige parkeringspladser på Christianshavn til 1.594 pladser. 3.084 biler med beboerlicens er indregistreret i bydelen.

Skal vi have flere husbåde i Havnen

En balanceret forøgelse af husbåde, men friholdelse af Erdkehlgraven

Udviklingen af Refshaleøen og Lynetteholm vil få indflydelse på livet på Christianshavn i de kommende årtier. Derfor har Lokalrådet fulgt på på Refshaleøens indspark i debatten.

Indspark til :

Refshaleøens oplæg Lokalrådets doLokalrådets arbejdsgruppe, og bilag 4 fra mødet i Lokaludvalget den 29. marts 2023 Miljøgruppen

Hele planen – se ændringsforslag – – Planen i 2017https://kp19.kk.dk