NOMA på Refshalevej ignorer påbud

SES, i dag Slots & Kulturstyrelsen har nedlagt påbud mod NOMA’s privatisering af offentlig sti på Bastionen foran restauranten. Kommunen oplyser de ligger i forhandling med begge parter.

Se Kommunens svar den 24. januar 2023. Vejen i billedet Refshalevej (Krudtløbsvej og Kongebrovej).
56° er flyttet fra Frederiks Bastion til Charlotte Amalies Bastion

Skriv et svar