Lokaludvalg som et lokalt demokrati

I Internettets barndom foretrak lokalvisens redaktion en papiravis fremfor en avis på nettet. Det blev starten på Christianshavnernet. Den første udgave blev søsat på nettet i marts 2004, og var dengang et supplement til CH1, som desværre har forladt os for tidligt.

Link til Lokalavisens redaktion, som har til huse i Beboerhuset. De har siden Kofoeds Skole blev til beboerhus et tæt samarbejde og personsammenfald med lokalrådet samme sted. Det gælder stadig for Christianshavns lokaludvalg. I dag bydelens officielle repræsentant.

Et repræsentativt foreningsdemokrati styret af Københavns kommune har i dag erstattet lokalrådet, som i sin levetid henvendte sig mere bredt til bydelens foreninger herunder bydelens mange boligforeninger, som har udspillet sin rolle. Christianshavnerne er i denne model sat udenfor indflydelse og medbestemmelse på bydelens fremtid

I 2022 har lokaludvalget 25 repræsenter, heraf 15 repræsenter fra foreninger med aktivitet på Christianshavn, og 10 er politisk udpegede medlemmer af BR. Lokaludvalget er på valg hvert 4 år.

I udvalget drøftes udviklingen på Christianshavn, Holmen, Refshaleøen og Margretheholm, som i dag hører under Distrikt 1 i Københavns kommune. Oprindelig var Christianshavn et selvstændigt distrikt. Faktablad. Se også Bydelsplan.

De 15 deltagere fra de lokale foreninger behøver ikke at være christianshavnere, så længe foreningens formål er i overenstemmelse med vedtægterne for deltagelse.

De 25 medlemmer mødes 1 gang om måneden. Du kan læse mere om demokratiet i 2016 udgaven, og borgerindragelse er lagt i hænderne på de de valgte lokaludvalgsmedlemmer.

Lokaludvalgets nyhedsbrev den 30.08.2022 :
Hvordan skal Christianshavn udvikle sig de kommende år?

Vi sender med jævne mellemrum spørgeskemaundersøgelser ud og lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse, som skal ligge til grund for Christianshavns Bydelsplan.

Bydelsplanen er vores arbejdsredskab og visionspapir, som vi de næste 3-4 år vil tage afsæt i, når vi samarbejder med forvaltninger i kommunen og politikerne i Borgerrepræsentationen.  Alle christianshavnere kan melde sig ind i vores borgerpanel, så snart man er fyldt 16 år. 

Tilmelding til borgerpanelet sker via linket på denne side. Læs mere om bydelsplanen her.

Bydelens demokrati

Skriv et svar