Krænkelser og Metoo i hverdagslivet

Fakta om voldtægt – Det Kriminal præventive råd skriver.

Politiet modtog 1.825 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2020. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Om antallet af domme i voldtægtssager skriver DR med udgangen af 2022, at 143 er blevet dømt.

En krænkelses sag har ramt Christianskirken, hvor den gennem mange år kendte, ansete christianshavnerpræst og S regionspolitiker Flemming Pless har anmodet om sin afsked, op til Kirkeministeriets afgørelse.

Han er fratrådt sin stilling som præst i kirken, en konsekvens af flere kvinder, 5 kvinder, har anklaget ham for seksuelle krænkelser. Ifølge artikler i Kristlig Dagblad har Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen haft travlt med ikke at gøre noget, men syltet sagen, og ofrene føler sig ladt i stikken. http://rasmuss.dk/?p=7445

Frihedsbrevet kommer med ny afsløringer. Flemming Pless er seriekrænker.

Studiestart på Christianshavns Gymnasium kan være forbundet med krænkelse. De sker ofte i fuldskab i reglen under afholdelse af en skoles ritualer, som udfolder sig flittigt mange steder under introfesterne ved studiestart. Vi har ofte hørt om de afholdte Puttefester, så for fremtiden tilrådes det at alkohol indtagelse enten reduceres eller helt forbydes. På flere gymnasier er det konstateret, at pigerne ranglistes af drengene.

Men vi har også set det ske i Kirkerne, hvor menighedsråd har moppet de ansatte, for ikke at nævne den række af sager som har været fremme i de sidste par år. Fra Jeppe Kofoeds overgreb for flere år siden til til Franck Jensens slikken i øret, som medførte han måtte fratræde sin post som Overborgmester i København.

Skriv et svar