Københavns vision for Københavns Havn

Omtale og henvisninger til Kommuneplan, Christianshavns bydelsplan og projekter i Københavns Havn.

Ny Operapark på Holmen.

Dokøen på Holmen har fået en park. Den er indviet i oktober 2023, og kan ses her.

De midlertidige p-pladser under de fredede kraner på Nordøen har måttet lade livet. I stedet er der etableret en permanent parkering under terræn på Sydøen.

P-pladserne skal give plads til en offentlig tilgængelig park som supplement til havnens øvrige rekreative rum. Projektet indeholder desuden en udvidelse af Sydøen ned mod havneløbet, et væksthus med café i midten af parken. Fra væksthuset er der nedgang til parkeringsanlægget.

Præcis som tidligere vil en broforbindelse give parkens gæster adgang til Operaområdet. 

Postterminalen

som vi kendte den i Bernstorffsgade tæt på banegraven er fortid. Selve postterminalen er ved at blive erstattet af boliger og kontorlokaler med kig til Havnen. Det ny byrum kommer til at bestå af 7 tårne, erhverv og boliger men også hoteller, får plads her, og det ny byrum skulle være på størrelse med Torvehallerne. Efter planen skal byggeriet stå helt færdigt senest i 2027, men de første erhverv forventes at flytte ind i 2023.

Projekter omtales også i kategorien projekter

Det gælder Danske Bank, som fraflytter flere adresser på Kongens Nytorv. Postgrunden er det sidste i en række af ny byrum i Indre By og langs Havnefronten.

Kalvebod Brygge med Nykredit, banker og hoteller til. Christians Brygge med Blox og Diamanten. En ny promenade langs Havnegade og Kongens Nytorv får nyt udseende..

Illustrationen viser byrummet mod banegraven

Tidligere indlæg om Postgrunden og Kalvebod Brygge

IKEA City åbnede i august 2023

Næste stop på indfaldsvejen sydfra til Københavns City bliver et nytænkt Ikea koncept, et projekt ved Fisketorvet, som vist har undergået forandringer siden det blev præsenteret. Byudviklingsprojekter i 00’ernes Byggeprojekter.

Siden projektet blev præsenteret er det ændret. Det skulle stå færdigt i 2023.

Fredens Havn

Mere lokalt er der også sket forandring. Langs Refshalevej har Fredens Havn i en længere årerække “besat” Erdkehlgraven med dens faldefærdige både, men efter års tovtrækkeri er de nu væk. Fredens Havn.

Amager Bakke nabo til Margretheholm dominerer bybilledet i baggrunden

Forsiden på 2004 om Fredens Havn, citat :

Kystdirektoratet har beordret skibe og broer fjernet fra Refshalevej. “Fredens Havn” har installeret sig som nabo til Christiania, men den 25. september 2015 skal det være slut. Kystdirektoratet og Miljøministeriet har truffet en endelig afgørelse på den selvtægt ca 15 borgere har udøvet ved at besætte en kyststrækning langs Refshalevej. Ikke fordi Refshalevej længere kan opfattes som rekreativ, men Københavns Kommune slutter op da de synes det flydende kvarter skæmmer. Det ligner rigtig nok en losseplads, men det gør alle randområderne til Christiania. Området synes at være reserveret til et nyt NOMA koncept.

Skriv et svar