Københavns vision for Naturpark Amager

Link til visionen fra Fælled til Strand nederst.

Fra naturpark til national naturpark. Hvad er forskellen? Ulve i parken har været oppe at vende som en mulighed, da tanken bag overgangen til nationalpark er mere biodiversitet og mere vild natur.

Sagen er nu sat på dagsordenen i Københavns kommune. Kun partiet Venstre er imod.

Hvilke områder omfattes af Naturpark Amager

Kalvebod Fælled er en vigtig del af parken. Den har været oven vande siden 1943, men siden er det 20 km2 store område blevet inddæmmet og naturen – ikke mindst fuglelivet – indtog hurtigt området I 40 år var det militært øvelsesterræn, skydeplads, men nu er det en fælled, hvor alle kan færdes frit, og Kalvebod Fælled er i dag en del af Naturpark Amager.

Dele af Amager Fælleds fremtid er for tiden en sag for retssystemet

Naturpark Amager omfatter også Amager Fælled, Fasanskoven & engene langs med kysten fra Kongelunden til Dragør. Naturstyrelsen skriver:

Naturen og landskabet i Naturpark Amager består af delområderne Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kyst- landskab. Naturparken rummer naturtyper som strandenge, strandover- drev, rørskov, søer, mose, skovområder, strande og dynamiske kystland- skaber ud mod lavbundede havområder. Og videre,

eller læs Natyrstyrelsen pdf med foto som viser hele området

Naturparkplanen for Naturpark Amager er en del af grundlaget for at udvikle Naturpark Amager de næste 5 år. En realisering af planens indsatser vil styrke området som én sammenhængende Naturpark, med et højt og varieret naturindhold, og rig mulighed for rekreative aktiviteter og oplevelser på tværs af hele Naturpark Amager.

Naturparkplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn, der er gået sammen i et partnerskab omkring udvikling af Naturpark Amager.

Naturpark Amager er en naturpark med fokus på natur og friluftsliv af international klasse under udvikling, skriver Naturstyrelsen. Kulturhistorisk rummer Naturparken mange spændende kulturspor, som fx områdets mange kanaler, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse, og om friluftsliv som kulturhistorie.

Men nu går Københavns Kommune et skridt videre, og har anmodet Miljøministeriet om at gøre området til en af Hovedstadens nationalparker på linje med Gribskov.

Skriv et svar