Chr. lokaludvalgs høringssvar til TRM

Transportministeriet har sendt den strategiske miljøvurdering af udvikling af Østhavnen i høring med en frist den 9. januar 2023. Christianshavns Lokaludvalg takker for muligheden for at give sine synspunkter til kende og fremsender hermed sit høringssvar. Lokaludvalgets konklusioner ……. side 9

Nordhale Ø’en i dag Lynetteholm

DR 8. februar 2023. Første del af stormflodssikringen står færdigt København vil efter kommuneplanen få 100.000 ny borgere frem mod 2031. Primært flere unge flytter til byen, flere singler og flere af fremmed herkomst. Derfor skal byen udbygges med boliger & erhverv, en ringvej samt metro på en kunstig halvø døbt Lynetteholm. Valgkampen i oktober …

Salamiplanlægning skal for retten

Klimabevægelsen stævner Transportministeriet for deres salamimetode, også kaldt for pølseplanlægning, af Lynetteholm. Byggeriet bliver forsinket og fordyret. Læs mere om tidsplanen på TV 2 Lorry Salamiplanlægning skal forstås som en planlægning der sker hen af vejen, eller som det er at skære skiver af en pølse, hvilket betyder godkendelse i etaper. Stort set al planlægning …

EU har sat By & Havn under pres

Lynetteholmens tilblivelse er en konsekvens af Københavns brug af salami-slicing i byplanlægningen. En metode, hvis lovlighed nu skal undersøges i EU. Vi har set, hvilke konsekvenser de værste oversvømmelser i nyere tid har haft i områderne omkring Bonn, Køln og Düsseldorf, med hundredevis af døde, samtidig med TRM’s illustrationer for kystsikringen af Lynetteholmen fremstilles som …