Ny boliger skal bag plankeværk

I dagens aviser kan man læse, at christianitterne på deres indledende fællesmøder om de almene boliger overvejer at lade dem afskærme af plankeværk, så beboerne ikke kan indgå eller deltage i Fristadens fællesaktiviteter.

Husker du dengang de sagde “Det er ikke vores problem”

Man kan sige, at det er ikke første gang plankeværk er på Christianias dagsordenen, for det har været i livlig brug gennem tiden. I 9 uger i 2020, og Cykelruten var udsat for blokeringer, så Fristaden har også været turen igennem før, og Christiania har også god erfaring med at afskærme sig selv bag plankeværk.

Christiania overvejer at placere almene boliger bag plankeværk”

Plankeværk ved en af indgangene i Prinsessegade.

Uddrag af artiklen i Berlingske.

Det 15.000 kvadratmeter store alment boligbyggeri, christianitterne sidste år gav grønt lys til måtte bygges på Christiania, kan nu komme til blive placeret bag et plankeværk. På et fællesmøde søndag skal de nemlig diskutere, om de vil oprette deres eget boligselskab til det nye byggeri, og dermed integrere de nye boliger fuldt i fristaden, eller om de vil gå den helt anden vej med en såkaldt plankeværksmodel og sælge det stykke jord, boligerne skal bygges på.

Læs artiklen bag betalingsmur i Politiken her.

Nyholms fremtid, et maritimt center!

Søværnet bør ikke som aftalt skille sig af med Flådestationen på Nyholm, når det danske forsvar står foran en oprustning, udtaler tidligere Forsvarschef Admiral Tim Sloth Jørgensen, og rejser dermed tvivl om Nyholm forlades som planlagt.

Hvilket har fået Dansk Folkepart & De Konservative til at melde ud, at de alligevel ikke vil sælge som aftalt i 2018.

Batteriet Quintus. Sixtus og Nyholms historie. Se artiklen i Kbh.LIVOm Nyholms fredning.Fotos

København ærgrer sig. De ville have brugt nogle af bygningerne til plejehjem

Denne udmelding har vakt opmærksomhed i søfartens verden, som ønsker et maritimt center, som kan efteruddanne dem med en uddannelse fra Marstal Navigationsskole, mens kommunen havde andre planer.

Lokaludvalgets visioner i 6 temaer

Bydelsplan 2023-2026

Et par udpluk fra planens temaer.

 1. Christianshavns Torv Torvet skal være mere funktionelt og grønt, bedre belyst, afskærmet fra trafik og udstyret med et nyt toilet i en mindre model end den nuværende toiletbygning. Der har været et pissoir ved kanalen nedenfor Børnehusbroen. Det bør genetableres.
 2. Torvegade Mere varieret detailhandel, og mindre turisme.
 3. Metro. Lokaludvalget støtter den lilla M5 linjeføring, og ønsker, den omfatter Metrostation på Holmen f.eks. ved Operaen og, at linjen mellem Nordøstamager og Lynetteholm lægges i tunnel, så man begrænser støjbelastning af Margretheholm og øvrige omgivelser.
 4. Boliger. Lokaludvalget ønsker at der bygges plejehjem til de mange ældre.
 5. Bil parkering. I 2022 opgjorde Københavns Kommune antallet af offentlige parkeringspladser på Christianshavn til 1.594 pladser, mens 3.084 biler er indregistreret i bydelen.
 6. Havnen. En balanceret forøgelse af husbåde, men frihold Erdkehlgraven
 7. Udviklingen af Refshaleøen og Lynetteholm vil få indflydelse på livet på Christianshavn i de kommende årtier.

Læs hele planen

Skal Refshaleøen være nyt boligområde

Refshaleøen huser for tiden Ukrainske flygtninge, og er i Københavns kommuneplan et perspektivområde, hvilket betyder, at der ikke er aktuelle planer om en bydel. Men med Lynetteholm og projekterne M5 og en Østlig Ringvej indikeres, at en ny bydel er på vej.  (Billedet er et bud på fremtidens M5)

Hvordan kan Refshaleøen udvikles?

Det kan man høre mere om den 2. marts på en konference “Nordhavn – udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen“.

Byens ejendomme skriver :

 I dag er Refshaleøen med sine mange midlertidige aktiviteter en af landets mest populære destinationer (Reffen & Lynetten lystbådehavn) . Men hvad skal der ske med kreativiteten og med værftets kulturhistorie, hvis Refshaleøen snart skal udvikles til blivende by?

Hør mere på konferencen :

Nordhavn – udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen som afholdes den 2. marts 2022, hvor Jes Transbøl, administrerende direktør for Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, er blandt oplægsholderne.

Byrummet i Aladdin i 2023

Københavns kommune har på budgettet afsat 10 mio. skattekroner til forskønnelse af byens gader og stræder, som på papir tager sig indbydende ud. Men den teoretiske skrivebordsforskønnelse på Rådhuset har i virkelighedens verden mange ansigter.

I Benenden på Christianshavn, som har brostensbelagte gader, består forskønnelsen i at smøre asfalt ud over historien. I dag er Brobergsgade og Andreas Bjørns Gade begge asfalt belagt, eller rettere delvis asfaltbelagte.

Københavns kommune har overtaget vedligeholdelsen af fællesvejene i Aladdin.

Forstå hvorfor:

Vejgenopretningsprojekt i Københavns Kommune

Chr. lokaludvalgs høringssvar til TRM

Transportministeriet har sendt den strategiske miljøvurdering af udvikling af Østhavnen i høring med en frist den 9. januar 2023. Christianshavns Lokaludvalg takker for muligheden for at give sine synspunkter til kende og fremsender hermed sit høringssvar.

 • Indledende bemærkninger – side 1
 • Planen.
 • Den strategiske miljøvurderings hovedresultater.
 • Lokaludvalgets bemærkninger.
 1. Der bør snarest rådes bod på fraværet af en analyse af en stormflodsport
 2. Tiltag til at reducere trafikken i centrum og på Christianshavn må besluttes.
 3. Sivetrafik via ØRs lynetteholmtilslutning til og fra centrum må undgås.
 4. Beboerne i Østhavnen må have bedre alternativer til bilen.
 5. Østhavnen skal være åben, blå og med plads til rekreative arealer
 6. Almene boliger må prioriteres højt i udviklingen af Østhavnen
 7. Ulemperne for byens beboere burde have været værdisat
 8. Nulscenariet kunne være formuleret mere positivt
 9. Jordtransporten gennem byen skal nedbringes.
 10. Staten må bidrage til østhavnsudbygningens finansiering

Lokaludvalgets konklusioner ……. side 9