Udvidet liste fremsendt til BR

Vores ønsker (Lokaludvalgets) til 2024:

Cykelsti på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen

Refshalevej er den mest sikre vej mellem Margretheholm og skolerne samt børneinstitutionerne i det centrale Christianshavn.

Bydelsplanen 2023 – 2026

Da Margretheholm er et område med 2-3.000 indbyggere, hvoraf mange er børnefamilier, og da man nu bør prioritere projekter, som i hovedsagen kommer de lokale i vores bydele til gode, foreslår vi, at Borgerrepræsentationen afsætter penge til dette forbedringsprojekt.

Ny indretning af Christianshavns Torv

Det er afgørende for os, at indretningen af Christianshavns Torv tager udgangspunkt i, at torvet skal være for alle. Derfor har vi sendt et oplæg om en ny indretning af torvet, der bl.a. inkluderer:

  • ny belysning
  • udskiftning af den eksisterende offentlige toiletbygning

Derudover ser vi projektet for Christianshavns Torv i sammenhæng med Torvegade-projektet, som der blev sat penge af til i Overførselssagen 2022-23.

Debatten i 2017

Resultatet af den sidste renovering af Torvet.

Trafikregulering ved Lille Langebro ved Langebrogade

Vi ønsker, at der bliver bedre regulering af trafikken nedenfor Lille Langebro ved Langebrogade og trafikken på Promenaden mellem Lille Langebro og Knippelsbro.

Genopretning af Bådsmandsstræde

Vi foreslår, at strækningen mellem Prinsessegade og Christianshavns Voldgade genoprettes hurtigst muligt. Den nuværende tilstand medfør mangelfuld tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed, ligesom der ved regn er problemer med store vandpytter.

Etablering af elevatorer i Christianshavns Beboerhus i Dronningensgade

Vi ønsker bedre og sikre adgangsforhold til 1. sal for gangbesværede og kørestolsbrugere. Caféen ligger i stuen, Salen i gadeplan og Spisehuset, toiletter & mødelokaler på 1st sal red.

Børnefamilierne fravælger at bo i København Stem på Lommefilosoffens Poll. Hvilken mening har du om de unge familiers flugt fra byen?