Sidste nyt fra Indre By

Sankt Annæ Plads ligger i hjertet af København for enden af Lille Strandstræde tæt på Nyhavn, og tæt på Amaliehaven og Toldboden. Pladsen huskes for det legendariske DFDS hovedsæde, den tunge lastbiltrafik til og fra Oslofærgen, og i de senere år for det nyopførte Skuespilhus.

Se udsigten fra Christiansholm – Papirøens arkitektur med fotos.

Oslobåden blev i 2002 af DFDS flyttet til Søndre Frihavn., og det navnkundige DFDS hovedsæde har i dag udsigt til Ofelia Beach, til Christiansholm & Operaen. DFDS palæet overgik i 2015 til et selskab ejet af udlandsdansker Bo Ladegaard Bendtsen, og siden har ejendommen været udlejet til IT virksomheder. I 2023 får ejendommen igen en ny lejer.

Toldbodgade

Teknik & Miljøudvalget er samtidig klar med et forslag om at ensrette Toldbodgade som følge af overbelastning :

 • Toldbodgade påtænkes ensrettet i sydgående retning fra Amaliegade til Nyhavnsbroen. I den forbindelse anlægges cykelstier med kantsten i begge sider af gaden for at indskrænke kørebanen.
 • Almindelig bilparkering nedlægges. Ambassadepladser og handicappladser flyttes og der oprettes nye båse til varelevering og erhvervsparkering.
 • Turistbusser henvises til tidsbegrænset parkering i sommerhalvåret på Esplanaden og Grønningen.
 • Det nuværende stoppested for ’Hop-af/hop-på’-busser udfor Admiral Hotel nedlægges.
 • Movias buslinje 26 opretholder sin rute i sydgående retning. I nordgående retning omlægges ruten, og de to stoppesteder ”Tordenskjoldsgade” og ”Nyhavnsbroen” nedlægges. I nordgående retning anbefaler Movia, at bussen fremover vil køre ad Holmens Kanal via Kongens Nytorv, Bredgade og Sankt Annæ Plads frem til Kvæsthusbroen. Der vil blive mulighed for at stige af og på bussen ved Kongens Nytorv Station

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, som har afsat 23 mio. i budget 2022.

Lokaludvalget gør indsigelse: Det foreslås, at lokaludvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen indeholder følgende pointer:

 1. Toldbodgade-projektet bør ikke gennemføres, fordi det ikke tilgodeser beboerne i området.
 2. Kommunen bør undersøge, hvordan man med andre mindre gennemgribende tiltag kan opnå det samme, som man vil opnå med Toldbodgade-projektet.
 3. Der bør udarbejdes en samlet trafik- og parkeringsplan for Indre By. Den fragmenterede trafikplanlægning, som Indre By er udsat for i øjeblikket, betyder, at trafikken og parkeringen flyttes ikke-planlagt rundt i bydelen til ulempe for beboerne og det lokale erhvervsliv.
 4. Ensretning af Toldbodgade og nedlæggelse af parkeringspladser vil belaste Frederiksstaden og Nyboder yderligere.
 5. Inddragelsen af parkeringspladser på Esplanaden, der bl.a. benyttes af beboere i området, så der kan være turistbusparkering, er ikke acceptabelt. Parkeringspladser for beboere bør prioriteres over turistbusparkering.
 6. Der bør ikke ændres på antallet af parkeringspladser i nærområdet, som er til rådighed for beboere med beboerlicens. Inden anlægsarbejderne måtte gå i gang, bør kommunen derfor købe parkeringspladser i parkeringsanlægget under Ofelia Plads, som stilles til rådighed for beboere i området, der har beboerlicens.
 7. Der mangler en begrundelse for, hvorfor forvaltningen vil udvide det i forvejen brede fortov i Toldbodgade ved Amaliehaven.
 8. Hop-af/hop-på-busserne der kommer fra syd ad Holbergsgade, vil, hvis ensretningen af Toldbodgade mod syd gennemføres, skulle køre til venstre ad gaden Nyhavn til Kongens Nytorv. Dette er en dårlig løsning og derfor et argument for at nedlægge stoppestedet for ’Hop-af/hop-på’-busser i Holbergsgade. Stoppestedet bør nedlægges under alle omstændigheder, da ’Hop-af/hop-på’-bussernes kørsel i og ophold ved stoppestedet er en unødvendig gene for beboerne i kvarteret.
 9. Lokaludvalget og borgerne burde have været hørt om “Handlingsplan for Transport af Turister”, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i 2021. Handlingsplanen udgør grundlaget for anlægsprojektet for Toldbodgade.

Punkterne skulle alle være godkendt, og et Høringssvar udarbejdes. Sidste nyt fra Mærsk’s ny plads Amaliegade er, tilladelsen skulle være givet, så pladsen bliver til virkelighed.

Indre Bys Høringssvar i 2022

Det fordums Hovedbibliotek i City på Kultorvet står i dag færdigrenoveret, og er stort set udlejet som kontorhus. Samtidig forlyder det, at Prøvestenen på Amager er nervøs for byggeriet på Lynetteholm.

Her nogle historiske billeder fra Havnefronten. Fra Kvæsthusbroen og Amaliehaven – det tidligere Larsens Plads til A.P Møllers hovedsæde, som løber parallelt med Toldbodgade

Turismen i København i 2022

Der meldes om stor fremgang for turismen i Danmark, men hvordan er det gået med turismen i København. Mange beboere i Indre By og på Christianshavn har fået nok.

Fremgangen i København skyldes flere danskere afsætter tid til besøg i Hovedstaden, og ikke mindst Tivoli synes at få flere besøg, men tilbagegangen af besøg fra udlandet er mærkbar og viser et fald fra 2019 på 9,7 mio. besøg til 2022 med 4,3 mio besøg, så hvilken fremtid har turismen

Krydstogtskibene

Hvilken fremtid for Axeltorv

Overfor Tivoli ligger Axel Towers. Fem runde tårne i forskellige størrelser med en lille byhave i midten har afløst stormagasinet ANVA.

Cirkusbygningen er nabo til Axel Towers. Tidligere brugt til cirkus af bl.a. Cirkus Benneweis.

Ret overfor ligger Palads med ryggen op ti jernbanen & Vesterport St.. Den har haft en omskiftelig tilværelse som musiksted, bowling hal og biograf.

Det er Nordisk Film, som ejer Palads, men biograferne løber ikke længere rundt økonomisk, kun nedrivning er en option, og nybyggeri en nødvendighed.

Har København mistet sin turistappel

En fald i antallet af hovedstadens turistbesøg på 4.3 mio. eller med 43% fra 2019 til 2002 kan mærkes, og rammer ikke kun byens hoteller. Faldet kan mærkes i flere sektorer. Lufthavnen selvfølgelig men også restauranter, museer, forlystelser, taxa branchen, byens sight-seeing aktører som busser, cykeludlejning m.m., og de eksklusive butikker i City.

En beregning fra Horesta viser. at Region Hovedstaden i 2022 har mistet mere end 1 mia. kroner i indtægter på tab af turister fra Asien og Nordamerika. Sammenlignes med 2019 gav denne gruppe en indtægt på 2,4 mia. kroner, og opbremsningen synes ikke at være slut.

Prisniveauet i Danmark kan være en medvirkende årsag, og den danske inflation er rekord høj sammenlignet med lande sydpå, hvor fx Frankrig har rekordbelægning. Så det kan have lange udsigter at få vendt udviklingen. Du kan læse mere på TV 2 Lorry.

Ny sexklub i Palads på Axeltorv

Planer om modernisering af Vesterport & Palads biografen blev skrinlagt, men andre er på vej.

Og vupti den 10. november er fremlagt 3 skiseforslag. De 3 forslags ses bedre på TV2 her.

Ny og anderledes natklub åbner den 4. november. Et frirum, hvor man møder andre mennesker i mørke, og måske er de nøgne.

Et koncept, som vist endnu ikke er helt på plads, som skal ersatte et nu lukket koncept “Ved siden af”, her beskrevet af BT.

Inderhavnsbroen udsat for kritik

Inderhavnsbroen på Københavns Havnefront lander på Gammel Holm, hvor Nyhavns skyggeside skal laves til cykelsti. Men hvorfor er de fælles byrum indrettet ulogisk og dårligt? Det spørger Klaus Bondam om i denne video på TV2:

TV 2 videoindslag med Klaus Bodam.

Han kalder broen for ulykkernes bro i et indslag på 12 minutter, hvor de mange fejl og mangler illustreret visuelt.

For at rydde op i roderiet som nogle siger, så skal Nyhavns sydside omdannes til cykelgade, og 27 parkeringspladser forsvinder nok engang fra den Indre By.

Der afholdes et borgermøde den 26. april, hvor KK præsenterer forslaget

Inderhavnsbroen.

 • Broen har 15.000 cyklister
 • 7.000 fodgængere og 400 biler som runder Nyhavn dagligt.
 • Broen er farlig for fodgængere.
 • Broen har mange sving, hvor den burde være lige.
 • Broen har derfor mange advarselsskilte.
 • Broen er stejl og vanskelig for mange, ikke mindst ladcykler
 • Broens asfalt sprækker, og broens motor er beskadiget af regnvand, men skjult af asfalt.
 • Broens trapper uden cykelramper.

Sidste nyt fra Indre by

Palads på Axeltorv skal bevares

Den 18. august 2022 oplyser Nordisk Film de vil bevare Palads som et biograf kompleks. Skitseforslagene

Den ikoniske bygning Palads, mellem Vesterport station og Axeltorv, skal integreres i et nyt miljø som opererer med underjordiske anlæg, men projektet blev afvist i 2017.

Palads har gennem årene tjent mange formål udover at være biograf. Arne Worsøe’s Palmehaven et mødested for det modne publikum prægede Palads sammen med biografer i 1960 og 1970’erne. Musik og dans samt bowling på 1st salen blev i 1980 og 1990’erne efterfulgt af Daddys Dance Hall, for at nævne et par eksempler. Vi har søgt på Palads her.

Avisen BT har netop offentligtgjort skitserne med forslaget til en ny plads. Vinderens forslag i en afsluttet ide konkurrence for området er offenliggjort, men bliver altså ikke til noget.