Alment boligbyggeri på Staden aflyst

Jf. teksten på billedet, så har Christiania siden købt området, men Christiania siger, at de vil sælge. Politiken skriver, at Christiania nu overvejer at frasælge de områder som er udpeget til det almene boligbyggeri. Så konklusionen må være, at byggerierne aflyses.

Røde Sols Plads & Bådsmandsstræde er udset til de områder som skal bebygges de med 15.000 m2 almene boliger, hvor mindst 7.500 m2 skal stå færdigt i 2027. Yderligere 3.500 m2 skal stå færdigt i 2029., og de resterende 4.000 m2 senest i 2031. Aftalen med Stat & Kommune er beskrevet i Berlingske.

Røde Sols Plads kan ikke uden videre frasælges, da området ifølge aftale kun er en del af Christiania, hvis Christiania integrerer Palmehaven. I aftalen med SES indgået i 2007står, at Christiania får råderetten på den betingelse, at området integreres. Så ved frasalg falder aftalen til jorden.

Palmehaven

Palmehaven

Området ud til Prinsessegade er kendt som Palmehaven, og Palmehaven havde Vej & Park planer om (senere Bygge- og Teknikforvaltningen, i dag Teknik & Miljø i Kbhs. Kommune), at omdanne til en rundkørsel, en bus vendeplads, men tanken blev ved tanken. Palmehaven er først senere døbt Røde Sols Plads, som var og er forblevet et fristed for bydelens mere “skæve eksistenser”.

Røde Sols Plads

Christiania har jf. Politiken oplyst, at de vil isolere det almene byggeri fra det øvrige Christiania, og de ville heller ikke integrere de ny beboere, som aftalt. Derfor kom udmeldingen om at opføre plankeværk.

Røde Sols Plads er sammen med andre arealer forurenet, hvilket kunne spænde ben for planerne, og derved inddirekte bringe andre områder i spil til bebyggelse, Derfor ændredes beslutningen om plankeværk til frasalg. men christianitterne har hele vejen været lorne ved de almene boliger. Også lokaludvalget tog afstand på mødet 23. februar 2022.

Trekantsgrunden & Multihal

Oprindelig var området slet ikke en del af Christiania. Det henlå i 30 år som ingen mands land ret overfor Trekantsgrunden. Med tiden er det imidlertid blevet umuligt at skelne dem fra hinanden. Palmehaven er i dag smeltet sammen med det øvrige Christiania, men det er ikke den eneste grund som er forurenet,

På Trekantsgrunden på Refshalevej nedbrændte en ubrugt og tom magasin bygning til grunden, og Bodenhoff & Krudthuset opstod som midlertidige institutioner.. Grunden blev efterfølgende af SES konstateret forurenet, og i 2015 blev den bebygget med en futuristisk Børneby. Bebygget, men vist aldrig renset, og mon ikke det gælder for store dele af hele det gamle kaserne område!

Børnebyen & Trekantsgrunden med fotos

Overfor Trekantsgrunden er den ny Multihal bygget.

Video : Slam dræber havbundens liv

En fadæse til milliarder. Lynetteholmen klappes til med slam.

Klimabevægelse kræver nu, at der trykkes på pauseknappen og har rettet henvendelse til Østre Landsret herom. Foreningen stævnede i 2021 Transportministeriet og By & Havn for ikke at have lavet fyldestgørende undersøgelser.

Klimabevægelsen fik rettens ord for, at sagen er principiel, og sagen føres i Østre Landsret, men det kan tage år, så derfor anmodningen at pause.  Men kritikken preller af på den ny Transportminister, som afviser problemer.

Det er Havforsker Morten Holtegaard så ikke enig i. Hans artikel til Videnskab.dk.

Lynetteholm News. – På trods af de mange fejl og uforklarlige ting har tredjeparten i sin rapport overraskende konkluderet, at Øresunds-modellen er »realistisk«. Hvad der menes med »realistisk«, har tredjeparten dog ikke oplyst, skriver Morten Holtegaard Nielsen.

Lynetteholm. En fadæse til milliarder!

Slam betyder, at Østersøen i fremtiden bliver en sø uden liv.

Billedet : Lynetteholm 1 etape.

Den svenske stat har før ytrer bange anelser for havmiljøet, og har fremsat en ny kritik, men Transportministeren siger, at løbet er kørt, alle regler er overholdt.

By & Havns nye slamdepot på Refhaleøen.

Bemærk det stærkt udvidede modtageanlæg for pramme med havneslam. Molen er 4 gange længere end det oprindelige modtageanlæg, som kan ses i midten af billedet.

Anne Skovbro, By & Havn, er glad for slamdepotet, og viser det gerne frem. Hun kalder det så en “Fase 1 perimeter”, for at skjule det egentlige formål, som er oplæg af forurenet havneslam.

Miljøstyrelsen fraråder, at offentligheden har adgang til slamdepoter. Ingen af depoterne er bygget til permanent opbevaring af forurenet havneslam, og ingen af depoterne er tætte. Kilde Stop Lynetteholm på Face Book.

Havforsker Morten Holtegaard’s artikel til Videnskab.dk.

Lynetteholm News. – På trods af de mange fejl og uforklarlige ting har tredjeparten i sin rapport overraskende konkluderet, at Øresundsmodellen er »realistisk«. Hvad der menes med »realistisk«, har tredjeparten dog ikke oplyst, skriver Morten Holtegaard Nielsen.

Ingeniørens artikler om Lynetteholm siden 2021. Flere er bag betalingsmur.

Efter vedtagelsen, at opgravet slam skal genbruges på stedet, nedsatte politikerne en uafhængig ekspertgruppe. Resultatet af gruppens arbejde er et forslag som indebærer, at den yderste tredjedel af Lynetteholm skrottes, da den blokerer for gennemstrømning, af den for miljøet livsvigtige saltvand, som kommer fra Nordsøen. Kosmopol den 9. marts 2023. – Høringssvar Østre Ringvej