Almene boliger opprioriteres i Nordhavn

40% alment boligbyggeri i Københavns Nordhavn. By & Havns bestyrelse har i November 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i den kommende udvidelse af Nordhavn. Det er blevet muligt efter Københavns Kommune og regeringen tidligere på året indgik en ny boligaftale, som giver mulighed for at arbejde for 40 procent alment boligbyggeri.

Nordhavn skal udvikles som en bæredygtig bydel, men By & Havn finder, at der er mangel p-pladser til de mange ny boliger, hvilket så vidt vides er afvist af kommunen.

Flere almene boliger I København var tilbage i kommunalvalgkampen 2021 et varmt tema

EL foreslog i valgkampen, at 75% af fremtidens nybyggeri i København skal være billige. Et spørgsmål er imidlertid om der kan sættes = mellem almene boliger og billige boliger?

Samtidig forlyder det, at dyre byggeomkostninger gør det svært at skabe en økonomi i det almene byggeri.

Papirøen

Christiansholm har tidligere være anvendt af Forsvaret, som brugte Papirøen som oplagringsplads. Læs herom på Christianshavernet.dk.

Dagbladene tog over og brugte den til avispapir. Efter dagbladene var flyttet, husede Papirøen Copenhagen Street Food, som nu er placeret på Refshaleøen. Men inden længe står de 85 planlagte almene boliger i det eksklusive nybyggeri med milliondyre boliger klar til at blive taget i brug.

”København må aldrig blive en VIP-by. Derfor er det fuldstændigt afgørende, at vi får bygget flere almene boliger, som københavnere med helt almindelige indkomster har råd til. Papirøen bliver et attraktivt sted at bo, og der skal selvfølgelig også være plads til byens børnefamilier og studerende. Jeg er rigtig glad for, at vi har sikret, at hver fjerde bolig i det nye kvarter bliver almen – og jeg glæder mig til at se den lille bydel blomstre op i hjertet af København,” sagt af forhenværende overborgmester Frank Jensen (S).

De nye almene boliger skal bidrage til at sikre flere og billigere boliger i København. De nye boliger består af tre bygninger i syv etager med en blanding af ungdomsboliger og fami­lieboliger, og en stor del af boligerne indgår i et bofællesskab. De er opført med respekt for fortiden af Cobe, som har søgt inspiration i de gamle lagerhaller, og de historiske pakhuse på Holmen og Christianshavn.

Fakta om byggeriet

  • Ungdomsboligerne får en gennemsnitlig størrelse på 42 kvadratmeter og en gennemsnitlig husleje på cirka 4.000 kroner om måneden. Familieboligerne bliver gennemsnitlig 93 kvadratmeter store og får en gennemsnitlig husleje på cirka 10.000 kroner om måneden.
  • Af de i alt 63 familieboliger indgår 53 i bofællesskaber, seks er små familieboliger til boligsocial anvisning og fire er almindelige familieboliger. 
  • Alle de almene boliger har adgang til en stor fælles taghave, og derudover etableres der fællesrum på alle etager.
  • De 85 almene boliger blandes med private boliger i et samlet byggeri på Papirøen, så byggeriet lever op til kommunens krav om, at 25 procent af alle nye boliger ui byen skal være almene.
  • Det er Cobe Arkitekter, der står for projektet med AKB/KAB som bygherre.

Fakta om almene boliger i København

  • 20 pct. af Københavns boliger er i dag almene. Målet er, at hver fjerde nybyggede bolig skal være almen. Nyere almene boliger har husleje, der gennemsnitligt er ca. 24 pct. billigere end tilsvarende privat lejebyggeri.
  • I perioden 2011-2019 er der opført 3.675 nye almene boliger i København – og der er mange på vej de kommende år. Samlet har kommunen siden 2011 sat over 1,4 milliarder kroner af til grundkapital til almene boliger.

Fakta om ungdomsboliger i København

  • En nybygget almen ungdomsbolig på 35 m2 koster i gennemsnit 4.000 kr. pr. måned, mens en nybygget privat ungdomsbolig koster ca. 5.000 kr. I gennemsnit koster en almen ungdomsbolig på 35 m2 i København ca. 3.000 kr. pr. måned (ældre almene boliger er typisk billigere end nyopførte).
  • De sidste fire år er der bygget cirka 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år.

Valget er slut, og hvad sker der nu!

Valgresultatet blev mudret med risiko for 4 år mere med de sidste 3 års løgne og bedrag. Fremtiden er lagt i hænderne på 3 røde mandater valgt på Grønland og Færøerne..

Rød 87 inkl. de Radikale, som blev halveret- Moderaterne fik mandater 16, mens de blå fik 72 mandater. DF og Alternativet begge over spærregrænsen, og 14 partier kom i Folketinget.

Resultatet i nat, og forhandlinger vil blive kommenteret på temasiden : Det repræsentative demokrati og Folketingsvalget.

Kan vi stole på Anne Sophie Hæstrup Andersen?

Overborgmesteren for København har netop svigtet et af hendes helt centrale valgløfter i valgkampen 2021, og måske til glæde for christianshavnere med bil, for der er i forvejen udstedt flere beboerlicenser til bydelens biler end der er plads til.

Hendes glasklare udmelding, at hun ville skrotte 42.000 p-pladser i gadeplan, for at gøre de københavnske gader mere rummelige, er pludselig blevet et urealistisk forslag, og det er derfor nu trukket tilbage.

Apropos så har det Bilfri Christiania brugt Refshalevej som et gratis P-hus, og vejen har i årevis været klistret til med biler.

De 42.000 pladser, eller 1/3 af de eksisterende pladser i byen, skulle placeres i P-huse, en meget kostbar og nu pludselig en åbenlys urealistisk løsning. Så spørgsmålet er, om hendes løfte til Christiania også er urealistisk. Er det kun er varm luft og image pleje eller skal de have medbestemmelse på Boligselskabernes disponeringsret?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/s-kovending-faar-kritik-fra-alle-kanter-falliterklaering/9406925

Og det er ikke første gang hun løber fra et valgløfte. Også et løfte som skulle gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad er sat på pause. Et prestigeprojekt som har fået overskrifter i aviser kloden rundt, som er præsenteret af Sophie Hæstorp Andersen sammen med Line Barfod fra EL, et projekt brugt som et politisk slagnummer siden 2009.

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/overborgmester-dropper-sit-helt-store-valgloefte-det-faar-kritik-fra-baade-hoejre-og-venstre

Forbrændingsanstalten Amager Bakke kan mod de to borgmestres forventning ikke få statsstøtte, og dermed må projektet udskydes., skulle være forklaringen.

Trykker Mette Frederiksen på valgknappen?

Valget som tema på siden Folketingsvalg & Demokrati

Venstres medlem af Europaparlamentet, stemmeslugeren Søren Gade, oplyser, at han stiller op til Folketinget, og det fundamentalistiske stærkt højreorienterede nationalkonservative parti har annonceret Søren Pape som statsministerkandidat. Lars Løkke Rasmussen har anmeldt Moderaterne, og Inger Stjøberg, tidligere Venstre, har uden et partiprogram anmeldt Danmarksdemokraterne. Hun skal duellere mod Mette Frederiksen i det nordjyske. De Radikales manglende tillid til Socialdemokratiets håndtering af magten vil nemlig vælte regeringen den 4. oktober, hvis ikke den af sig selv har udskrevet valg forinden, en udmelding som tages seriøst af de politiske kommentatorer. Det har en radikal et skriv om, som kan ses på siden Folketingsvalg & Demokrati. Folketinget tæller i øjeblikket 9 løsgængere, men S-regeringen er under pres på grund af mange møgsager, Lars Findsen, mink og nu også den tilfældige udbetaling af en varmecheck på 6.000 kroner. DF er er delvis opslugt af Danmarksdemoraterne og på vippen til genvalg. Dette indlæg fastgøres i perioden, revideres løbende, mens de øvrige nyheder bringes nedenfor.

Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet

Efter 30 år med forbehold valgte vi den 1. jun at afskaffe det danske forsvarsforbehold, og allerede i juli kan vi blive en del af det europæiske forsvarssamarbejde.

Emmanuel Macron har mistet sit absolutte flertal i den franske nationalforsamling, og i Tyskland har Olaf Scholz endnu ikke et stabilt ståsted , hvilket åbner mulighed for de mindre medlemslande kan præge dagsordenen mere end de plejer. Der er valg i efteråret 2022 valg i Sverige, i Danmark og situationen i Italien er anspændt..

Udviklingen i Europa er ikke den, som vi har kendt siden den 2. verdenskrig, og i 2022 står Europa med en krig i Ukraine overfor ny udfordringer. Vi følger slagets gang her.

Socialdemokratiets eklatante nedtur ved kommunalvalget 2021

Sophie Hæstrup fik en vælgerlussing med en tilbagegang på 10%, så S tilslutning blandt københavnerne nu ligger på omkring 17%. Tilbage står at mindre end 60% af de stemmeberettigede stemmer.

EL blev valgets vinder og det største parti i Borgerrepræsentationen. Sophie Hæstrup blev med de blå stemmer overborgmester. Hvis du følger dette link, så kan du se hvilke partier og personer som fik valg til de øvrige borgmesterposter.

Line Barfoed vil afskaffe krydstogtskibenes anløb i Københavns havn

I august 2022 kan det konstateres, at anløb af krydstogtskibe i København er faldet som en direkte følge af krigen i Ukraine. De kan ikke længere kan anløbe Sankt Petersborg, som har været den primære destination for de fleste. Et par dage før kommunalvalget blev afholdt fremsatte Enhedslisten et forslag om at helt forbyde anløb af krydstogtskibe i København.

Vi mener, at det er nødvendigt helt at omlægge turismen til at blive mere bæredygtig. Derfor skal vi forsøge at tiltrække turister, der er i byen i længere tid ad gangen, og som ikke bare skal forbi Den Lille Havfrue, fortalte hun til debatten i TV 2 Lorry, og uddybede:

– Vi står i en klimakrise, som Christiansborg ikke ser ud til at kunne læse, og derfor er vi nødt til selv at gøre noget i København.

I forbindelse med kommunalvalget har Enhedslisten offentliggjort en klimaplan med forslag om, at byens borgere enten tilbydes 3 års gratis offentlig transport, eller de skal tildeles en elcykel såfremt de dropper bilen. Dertil kommer flere fartbegrænsninger for biler rundt om i byen.

Kan Sophie Hæstrup S genvinde magten i København

Dårlige meningsmålinger for Socialdemokratiet indikerer, at de vil gå bemærkelsesværdigt tilbage med Sophie Hæstrup som kandidat.

Sophie Hæstrup har som forkvinde i region Hovedstaden kostet skatteborgerne milliarder af kroner på sundhedsplatformen, og forsøger åbenbart at gentage succesen i København.

Det skaber spændinger om udfaldet, men da de borgerlige partier på forhånd synes at have opgivet at kunne danne et blåt flertal, så kan det ende med at København alligevel vil få en Sophie Hæstrup fra S som borgmester.

En socialdemokratisk overborgmester på borgerlige stemmer, som gennemfører sin politik med venstrefløjen må siges at være et paradoks.

Kan EL vinde Overborgmesterposten i Kbh.

Bliver EL det største parti, så vil EL nok ikke få overborgmesterposten, da de øvrige partier har tilkendegivet , at de vil pege på en S kandidat, hvis udfaldet bliver som skitseret.

Enhedslisten med Line Barfoed som topkandidat kan for første gang nogensinde være på vej til at blive større end Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Det viser en Epinion måling.

I målingen fortaget for Altinget få uger før afstemningsdatoen svarer 22,4 % af i alt 1024 adspurgte, at de vil stemme på Enhedslisten, hvis der var valg i morgen. Omvendt står Socialdemokratiet til 20,6 %.. TV 2 Lorry