Almene boliger opprioriteres i Nordhavn

40% alment boligbyggeri i Københavns Nordhavn. By & Havns bestyrelse har i November 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i den kommende udvidelse af Nordhavn. Det er blevet muligt efter Københavns Kommune og regeringen tidligere på året indgik en ny boligaftale, som giver mulighed for at arbejde for 40 procent alment boligbyggeri.

Nordhavn skal udvikles som en bæredygtig bydel, men By & Havn finder, at der er mangel p-pladser til de mange ny boliger, hvilket så vidt vides er afvist af kommunen.

Flere almene boliger I København var tilbage i kommunalvalgkampen 2021 et varmt tema

EL foreslog i valgkampen, at 75% af fremtidens nybyggeri i København skal være billige. Et spørgsmål er imidlertid om der kan sættes = mellem almene boliger og billige boliger?

Samtidig forlyder det, at dyre byggeomkostninger gør det svært at skabe en økonomi i det almene byggeri.

Papirøen

Christiansholm har tidligere være anvendt af Forsvaret, som brugte Papirøen som oplagringsplads. Læs herom på Christianshavernet.dk.

Dagbladene tog over og brugte den til avispapir. Efter dagbladene var flyttet, husede Papirøen Copenhagen Street Food, som nu er placeret på Refshaleøen. Men inden længe står de 85 planlagte almene boliger i det eksklusive nybyggeri med milliondyre boliger klar til at blive taget i brug.

”København må aldrig blive en VIP-by. Derfor er det fuldstændigt afgørende, at vi får bygget flere almene boliger, som københavnere med helt almindelige indkomster har råd til. Papirøen bliver et attraktivt sted at bo, og der skal selvfølgelig også være plads til byens børnefamilier og studerende. Jeg er rigtig glad for, at vi har sikret, at hver fjerde bolig i det nye kvarter bliver almen – og jeg glæder mig til at se den lille bydel blomstre op i hjertet af København,” sagt af forhenværende overborgmester Frank Jensen (S).

De nye almene boliger skal bidrage til at sikre flere og billigere boliger i København. De nye boliger består af tre bygninger i syv etager med en blanding af ungdomsboliger og fami­lieboliger, og en stor del af boligerne indgår i et bofællesskab. De er opført med respekt for fortiden af Cobe, som har søgt inspiration i de gamle lagerhaller, og de historiske pakhuse på Holmen og Christianshavn.

Fakta om byggeriet

  • Ungdomsboligerne får en gennemsnitlig størrelse på 42 kvadratmeter og en gennemsnitlig husleje på cirka 4.000 kroner om måneden. Familieboligerne bliver gennemsnitlig 93 kvadratmeter store og får en gennemsnitlig husleje på cirka 10.000 kroner om måneden.
  • Af de i alt 63 familieboliger indgår 53 i bofællesskaber, seks er små familieboliger til boligsocial anvisning og fire er almindelige familieboliger. 
  • Alle de almene boliger har adgang til en stor fælles taghave, og derudover etableres der fællesrum på alle etager.
  • De 85 almene boliger blandes med private boliger i et samlet byggeri på Papirøen, så byggeriet lever op til kommunens krav om, at 25 procent af alle nye boliger ui byen skal være almene.
  • Det er Cobe Arkitekter, der står for projektet med AKB/KAB som bygherre.

Fakta om almene boliger i København

  • 20 pct. af Københavns boliger er i dag almene. Målet er, at hver fjerde nybyggede bolig skal være almen. Nyere almene boliger har husleje, der gennemsnitligt er ca. 24 pct. billigere end tilsvarende privat lejebyggeri.
  • I perioden 2011-2019 er der opført 3.675 nye almene boliger i København – og der er mange på vej de kommende år. Samlet har kommunen siden 2011 sat over 1,4 milliarder kroner af til grundkapital til almene boliger.

Fakta om ungdomsboliger i København

  • En nybygget almen ungdomsbolig på 35 m2 koster i gennemsnit 4.000 kr. pr. måned, mens en nybygget privat ungdomsbolig koster ca. 5.000 kr. I gennemsnit koster en almen ungdomsbolig på 35 m2 i København ca. 3.000 kr. pr. måned (ældre almene boliger er typisk billigere end nyopførte).
  • De sidste fire år er der bygget cirka 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år.

Strammere regler for udlejning af ens bolig

Christianshavn rummer mange små 2 værelses boliger, som i dag ofte anvendes af ejerne til korttidsudlejning. I sær udlejning via Airbnb portalen er populært. E/F Aladdin er en af byens største ejerforeninger med overvægt af 2 værelses boliger.

Et nyt regelsæt for korttidsudlejning, forslået af EU, synes nu at være på vej. EU forslår, at selskaber, som driver korttidsudlejning, fremover skal dele flere data med de nationale myndigheder. Det gælder blandt andet oplysninger om antallet af brugere, og om antallet af brugernes antal overnatninger.

Hvem kan stå for dette

Apropos snakken om hjælp til husleje i 2022, så er de 342 m2 til leje for 45.000 kroner om måneden på Galionsvej udlejet, men udlejer har flere boliger af samme slags.

Saugværkets oversigtskort ses beliggenheden.

Bolignyt

Indre Bys lokaludvalgs Høringssvar

Boligsiden skriver:

I Københavns absolutte topliga af eftertragtede beliggenheder finder vi Holmen. Landets førende arkitekter har til alle tider stået bag Holmens byggerier, og mange af dem er i dag fredede nationalskatte. Langs med Takkeloftsgraven, der ligger øst for Operaen er de gamle ikoniske magasinbygninger påhver 140 meter beliggende, midt imellem Frederiksholm og Dokøen. Dette mesterlige bygningsværk blev tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-66). De oprindelige bygninger fra 1772 blev opført i to etager, men i 1860 blev der bygget til, og i dag er de endeligt ombyggede til mondæne rækkehuse i fire plan. Alt udført i eksklusive materialer og i inderlig respekt for Philip de Langes oprindelige arkitektoniske udtryk. Dette rækkehus indeholder 427 m2 fuldendt liebhaveri, der uden modstykke placerer sig blandt Hovedstadens mest attraktive boliger. Moderne funktionalitet er smukt integreret i de formfuldendte historiske rammer, og der hersker ingen tvivl om, at man i enhver bevægelse har æret stedets unikke karakter. Boligen er sublimt beliggende med vestvendt have, en tilknyttet bådplads og udsigt over den foranliggende havnekaj, Københavns Kanal med dens skønne liv af forbipasserende både og Frederiksstaden, som bagvedliggende kulisse. Der medfølger én privat parkeringsplads. Cykel-/gang-bro til Nyhavn forventes færdig ultimo 2013. Bådplads kan lejes for kr. 1.200 pr. måned.

Hashsalg og almene lejeboliger i symbiose?

Hashsælgerne i Pusher Street sælger selvfølgelig hash, men de sælger også joints, og har sikkert mere på hylderne, men på flere parametre end hash adskiller Fristadens beboere sig fra det øvrige Christianshavn, og kan kaldes for et filosofisk eksperiment. Christianshavns beboere kan derfor betragtes som en broget flok mere end de er udtryk for diversitet, da eksistensvilkår og værdier i bydelen er vidt forskellige.

I et fællesskab har alle fælles værdier, men er det tilfældet med Christiania, som i har 2022 cirka 1.000 fastboende i alle aldersklasser, som alle går ind for Fri Hash, men har en vidt forskellig livsstil. Et fællesskab er rodfæstet i ritualer og traditioner, og man sige konsensus er en form for ritual, men de er ikke enige. Til gengæld er de enige om ikke at betale husleje, men betaler en brugsleje til fælles aktiviteter.

Bydelens øvrige kvadranter tæller omkring 12.000 beboere, og de 4 kvadranter er indbyrdes præget af vidt forskelllige boligformer. Der findes flere almene boligselskaber, der findes andelsboliger, og der er ejerboliger i mange udgaver og prisklasser. Fra mio. dyre 2 vær. på 44m2 i Aladdin, til de mest eksklusive boliger på landsplan.

Den almene bebyggelse “Det hvide snit” som har anket en sag om adgangsforhold til kajen.

Hovedparten af de 12.000 borgere er bosat i den samme kvadrant som Christiania, samt på Christiansbro, en sydlig kvadrant, hvor Ørkenfortet, Christianskirken og Skat holder til. Denne kvadrant i Syd er primært beboet af et mere velhavende klientel, sammen med en del erhverv i Langebrogade, end det er tilfældet i hovedparten af de ældre arbejderboliger i Aladdinkvarteret. Boligerne ud til kanalen undtaget. De 2 resterende kvadranter har mere sparsomme indbyggertal.

Det skal derfor blive spændende at se, hvordan denne brogede sammensætning af diversitet kommer til udtryk i den ny Bydelsplan 2023, som er under udarbejdelse.

Gammel Dok i dag

Strandgade ligger på den pæne side af kanalen og er præget af Købmandsgårde. Den huser Udenrigsministeriet og tidligere DAC, som i 2018 er flyttet til BLOX på Christians Brygge. Miljøministeriet har uændret lokaler i Strandgade med mange erhverv.

Den oprindelige beboersammensætning på Christianshavn er tilført nyt blod efter Holmen er gjort tilgængelig og renoveret, primært med meget dyre andels- og ejerboliger samt en del kulturelle instutioner. Se hvilke på #Events

AirBnb, den stigende inflation og udlejning.

Kan udlejning afbøde de stigende inflationsudgifter. Det synes at være tilfældet i Frankrig. Men hvordan ser det ud i Danmark? Det ved vi ikke, og vi ved heller ikke hvilken den om sig gribende AirBnb udlejning på Christianshavn har indvirkning på bydelens liv.

På boligmarkedet har forældrekøb været udbredt gennem mange år, og efter endt studietid er boligen ofte brugt til udlejning gennem AirBnb. Det har haft den konsekvens, at mange af Københavns og ikke mindst Christianshavns billige boliger er forsvundet, som følge af forældrenes friværdier.

I perioden fra 2000 til 2018 steg antallet forældrekøb fra 4.000 til 8.300 i Københavns Kommune og fra 630 til 1.340 i Frederiksberg Kommune, men efter 2020 er salget gået tilbage.  Salget er faldet med henholdsvis 16% og 35 % i de to kommuner.

Faldet skyldes flere ting. Generelle prisstigninger, en forringelse af skattefordelene indført primo 2021 og samtidig er udbuddet er lavt, da der er færre egnede boliger. Det forringer mulighederne for at finde en bolig til en pris, forældrene kan betale,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Men med Covid er der også her sket et fald, og de privatejede boliger udlejes med store rabatter, men dog stadig til høje priser. Og der kan være mange penge at tjene via AirBnb. AirBnb lejer ud på dags- / uge- eller månedsbasis, og de har de første 15 sider i deres katalog på internettet med boliger på Christianshavn, i Middelalderbyen og først på Amager på plakaten.

De udlejes på denne måde :

Indre By er det gamle bydels hjerte i København. Det er her hvor turister tager hen første gang de er i København, for at tage billeder af de ikoniske bygninger og royale paladser. Men det er mere end bare et stykke museum. Her finder du nemlig også en del livlige barer og pubs og indbydende cafeer i midten af Indre By, sammen med de farverige facader ved Nyhavns havn, hvor de små jazzklubber er i perfekt symmetri med de udendørs ølsteder i sommerperioden. Hvis man skal shoppe, er Strøget stedet du skal tage hen, med dens mange populære butikker. Hvis du/i er skal afsted på familieferie, skal i overveje at finde et sted tæt på den store forlystelsespark Tivoli.

Søger du som ung studerende en billig studiebolig, så ser det derfor ved årets studiestart i 2022 mere sort ud end nogensinde før, hvis ellers boligen skal ligge på Christianshavn, hvor der ellers er rigtig mange små lejligheder, og i Indre by men de er optagne til andre formål. 

Vi har skrevet om problemet med AirBnb og priser på Christianshavn før.

I 2022 koster det at leje en lille AirBnb 2 værelses på 44 m2 42.000 krpå månedsbasis på Christianshavn med tillæg af et servicegebyr på 2.508 kroner. Rabatten oplyses til at være 18.900 kr. Prisen synes at være yderligere nedsat i februar til 18.000 kr. for 7 dage.

En AirBnb indtægt i denne størrelsesorden kan modvirke eller afhjælpe de ekstra udgifter den voldsomme inflation pålægger husholdingerne.

Fristaden Christiania får ny tidsfrist

De omkring 9000 beboere på Christiania har fået frem til 29. august til at beslutte sig for, om de vil tage imod statens tilbud om arealkøb.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

– Det er vigtigt for mig at sige, at der er tale om et take it or leave it-tilbud. Christianitterne har haft sommeren til at kigge på aftalen, som de har haft nogle opklarende spørgsmål til, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.

– Dem har vi nu besvaret, og Christiania har fået til den 29. august til at forholde sig til de svar og den samlede aftaletekst af 1. juni. Det vil sige, at det er nu, Christiania må gøre deres endelige stilling op.

Det drejer sig om Christianshavns Vold på Christiania, som staten har tilbudt at købe for 67 millioner kroner i statsgaranterede lån. (Som ikke kan udbygges på grund af fredning, red.)

Til gengæld vil der skulle bygges 15.000 m2 almene boliger på det gamle kaserneområde. Læs mere nedenfor.

/ritzau/

Almene boliger, tiltrækker de samfundets kriminelle?

Spørgsmålet blev aktuelt, da Hulda Mader fra Christiania som gæst i Deadline på DR 2 afviste den almene boligmodel som en brugbar løsning på Christiania med netop den formulering.

Hun argumenterede, at almene boliger indebærer en risiko for flere kriminelle på Christiania, men efterfølgende måtte hun dog erkende, at der ikke er en direkte sammenhæng. De to ting kan ikke kædes sammen, det er selve den almene model som ikke passer ind i Christianias struktur med boliger uden husleje.

Christiania tilbydes 67 mio. kr., hvis de tillader almene boliger

I forbindelse med valgkampen 2002 har regeringen spillet ud med, at bygge billige almene boliger til blandt andet sygeplejersker på Fristaden.

Dette indebærer, at Christiania vil få adgang til 67 mio. kr. i statsgaranterede lån, så det bliver muligt at købe det ellers besatte kaserne og voldområde af staten. Et opkøb, som Christiania siden 2011 har forsøgt at skaffe penge til. og

Christiania får refunderet udgifter til bygningsvedligeholdelse, en udvidet mulighed for låneoptag og de slipper for at efterkomme påbud om at nedrive flere ulovligt udførte huse.

Hvorvidt forslaget bliver til virkelighed vides ikke i skrivende stund, men håbet er vist, at hashhandelen så vil forsvinde bommelom.

Ikonisk byhus i Overgaden n/Vande til 48 mio.

Ikonisk Christianshavner byhus, fantastisk beliggende direkte til og med udsigt over Christianshavns Kanal til Vor Frelser Kirkes tårn midt i det idylliske Christianshavner miljø, inderhavnsbroen med hurtig forbindelse til City og med et utal af spisesteder, cafeer og barer i gå afstand. Ejendommen er opført i 1908, med facaden som et integreret led i gadens husrækker. Ejendommen fremstår yderst velholdt med pudset vinrød facade, hvidmalede sprodsede vinduer og manzardtag med røde tegl. 

Hvis man ankommer til ejendommen ad søvejen kan man lægge båden til ved ejendommens ca. 10 meter lange private bolværk og blot krydse den charmerende karakteristiske brostensbelagte Overgaden Neden Vandet.

Se den hos mægler Jan Fog.