Lokaludvalgets 6 temaer for 2024

Bydelsplan 2023 – 2026Udkast til Høringssvar

Visionen for Christianshavns Torv

Torvet skal være mere funktionelt, mere grønt, bedre belyst, og afskærmet fra trafik. Torvet skal udstyres med et nyt toilet i en mindre model end den nuværende. Derfor bør Torvets pissoir ved kanalen genetableres.

Visionen for Torvegade

Et mere varieret detailhandel, og mindre turisme. ( Men er det muligt i en tid hvor bybilledet er på Christianshavn er præget af take-away?).

Holdning til M5 metro til Lynetteholm

Lokaludvalget støtter den lilla M5 linjeføring, og ønsker, den omfatter Metrostation på Holmen f.eks. ved Operaen og, at linjen mellem Nordøstamager og Lynetteholm lægges i tunnel, så man begrænser støjbelastning af Margretheholm og øvrige omgivelser. Ingen letbane er på tale.

Vision for bydelens fremtidige Boliger

Lokaludvalget ønsker at der bygges plejehjem til de mange ældre. Herunder på Nyholm, som mod forventning alligevel ikke skal sælges.

Fremtiden for christianshavnernes Bil parkering

I 2022 opgjorde Københavns Kommune antallet af offentlige parkeringspladser på Christianshavn til 1.594 pladser. 3.084 biler med beboerlicens er indregistreret i bydelen.

Skal vi have flere husbåde i Havnen

En balanceret forøgelse af husbåde, men friholdelse af Erdkehlgraven

Udviklingen af Refshaleøen og Lynetteholm vil få indflydelse på livet på Christianshavn i de kommende årtier. Derfor har Lokalrådet fulgt på på Refshaleøens indspark i debatten.

Indspark til :

Refshaleøens oplæg Lokalrådets doLokalrådets arbejdsgruppe, og bilag 4 fra mødet i Lokaludvalget den 29. marts 2023 Miljøgruppen

Hele planen – se ændringsforslag – – Planen i 2017https://kp19.kk.dk

Bedre busbetjening på Christianshavn ønskes.

BR satser på at bygge 100.000 ny boliger på kun 40 m2,. I dag er byen er for lille til flere indbyggere. Kommuneplanen forudsiger udviklingen i 2019.

Byens trængselsproblemer

Kommunen skriver: I København arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik, der skal sikre byens passagerer en hurtig og effektiv rejse.

København vokser. I 2031 forventes der at være omkring 100.000 flere københavnere end i 2019. Det øger trængslen på vejene, og det sætter kapaciteten i den kollektive trafik under pres. 

Derfor arbejder vi på at forbedre den kollektive trafik og gøre den attraktiv for flere. Det gør vi ved at højne serviceniveauet, reducere rejsetiden og sikre bedre tilgængelighed og gode sammenhænge mellem de forskellige transportformer både til, fra og i København. 

Over de kommende år vil du derfor kunne opleve en række tiltag og forbedringer i den kollektive trafik og i bybilledet. De skal sikre, at trafikken kan afvikles mere glidende. 

Nye tiltag i den kollektive trafik

Den 29. september 2019 åbnede byens nye metrolinje, Cityringen, med 17 nye metrostationer. Den har givet københavnere i de tætteste bydele mindre end 10 minutters gang til nærmeste metro- eller togstation.

Gåafstande i parisermetroen

Flere steder er gåafstande i metroen på mere end 500 meter, og på Christianshavn, som ikke er for gangbesværede, har f.eks. Aladdins 2.500 beboere omkring 20 minutter i gåafstand. Den lokale busbetjening i området er i dag indstillet. Red.

Metroen har bundet byen sammen på en helt ny måde. Derudover åbnede metroen til Nordhavn den 28. marts 2020 med to nye stationer. Det bragte det samlede antal metrostationer op på 39. I 2024 åbner udvidelsen af metroen til Sydhavn og Ny Ellebjerg med fem nye stationer. 

Fremkommeligheden for busserne forbedres på en række særligt udsatte strækninger i byen. (Men er blevet forringet på Christianshavn) Og mulighederne for at etablere en letbaneforbindelse eller BRT (bus rapid transit, red.) på Frederikssundsvej skal undersøges. Samtidig er undersøgelsen af metrobetjening af Lynetteholmen i gang. (Omtale, brug #metro)

Målet er at gøre den kollektive trafik attraktiv for flere og sikre en effektiv infrastruktur, så vi hver især kan transportere os nemt og hurtigt, hvorhen vi gerne vil. Det er nemlig et mål i Kommuneplan 2019, at 75 procent af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv trafik. 

Her kan du læse om en række af de projekter, vi arbejder på, eller for nyligt har afsluttet. Projekterne skal forbedre den kollektive transport og infrastrukturen i København.

 • Igangværende projekter
 • Sydhavnsmetro på vej
 • Nordhavnstunnelen
 • Letbane eller BRT fra Gladsaxe til Nørrebro Station via Frederikssundsvej
 • Mål for gang til Kommuneplan 2019
 • Forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholmen
 • Tilpasning af metro i Ydre Nordhavn
 • Trafikanalyse af bypark ved Vesterbro Passage
 • Gennemførte projekter
 • Cityringen
 • Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2)
 • Den Kvikke Vej
 • Busprojekt på Frederikssundsvej
 • Flintholm Station
 • Busældrepakken
 • Busfremkommelighed på Enghavevej/Blegdamsvej 3A
 • +Way på 5C
 • Tilpasning af busnet til Cityringen
 • Nørrebro St. busgade
 • Evaluering af Nyt Bynet
 • Mangler (red.)
 • Bedre busbetjening af Christianshavn med mange ældre borgere.