Personaler i kirker moppes

Folkekirken er for mange forbundet med næstekærlighed. Men bag murene findes der i flere kirker landet over et psykisk arbejdsmiljø præget af mobning, psykisk vold og chikane.

Det viser en stor undersøgelse, som DR har lavet blandt godt 6.000 ansatte i folkekirken. Det er blandt andet præster, organister, gartnere og kordegne. Mere end 3.000 har deltaget og hver tredje af dem svarer, at de er blevet nedgjort på deres arbejde inden for de seneste fem år.

Menighedsrådet er på valg hvert fjerde år, og har gennem tiden på Christianshavn ofte givet anledning til foreskellige konflikter. Om der fortsat er uro i menighedsrådene vides ikke.

Landsforeningen afviser, at problemer i kirkerne er menighedsrådets skyld, og fastholder, at menighedsrådene skal beholde arbejdsgiveransvaret.  “Du skal sammenligne det med en borgmester eller en regionsrådsformand, fordi vi er demokratisk valgte”, (demokrati som heller ikke fungerer, red.) udtaler næstformanden for Landsforeningen for Menighedsråd, Inge Kjær Andersen.

Hun udtaler til P1 Morgen den 15.08.22, at landforeningen også ønsker forhandlingsretten for løn og arbejdsforhold,, hvilket de ansatte absolut ikke er interesserede i.

Kirkerne på Christianshavn: Menigsrådet i Vor Frelser og Christianskirken.

Fristaden Christiania får ny tidsfrist

De omkring 9000 beboere på Christiania har fået frem til 29. august til at beslutte sig for, om de vil tage imod statens tilbud om arealkøb.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

– Det er vigtigt for mig at sige, at der er tale om et take it or leave it-tilbud. Christianitterne har haft sommeren til at kigge på aftalen, som de har haft nogle opklarende spørgsmål til, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.

– Dem har vi nu besvaret, og Christiania har fået til den 29. august til at forholde sig til de svar og den samlede aftaletekst af 1. juni. Det vil sige, at det er nu, Christiania må gøre deres endelige stilling op.

Det drejer sig om Christianshavns Vold på Christiania, som staten har tilbudt at købe for 67 millioner kroner i statsgaranterede lån. (Som ikke kan udbygges på grund af fredning, red.)

Til gengæld vil der skulle bygges 15.000 m2 almene boliger på det gamle kaserneområde. Læs mere nedenfor.

/ritzau/

Tiltrækker almene boliger flere kriminelle end andre boligformer?

Spørgsmålet om almene boliger tiltrækker kriminelle blev aktuelt, da Hulda Mader fra Christiania afviste den almene boligmodel som brugbar på Christiania med netop den formulering.

Hun brugte argumentet, at almene boliger indebærer en risiko for flere kriminelle på Christiania, men efterfølgende måtte hun dog erkende, at der ikke er en direkte sammenhæng, at de to ting ikke kan kædes sammen, og det er selve modellen som ikke passer til Christiania. Læs mere nedenfor.

Almene boliger er ikke Christianias kop te

Hulda Mader fra Christiania oplyste i Dedadline den 11. august, at to forhold gør Fristaden ikke er varme på regeringens udspil. Det ene er den almene model, med en vicevært og eget beboerdemokrati ikke passer ind i Christianias model for fællesskab. Det andet, at byggeriet på 2 x Fredens Ark er alt for voldsomt.

Fristaden vil gerne have ny beboere, men ikke så mange og ikke på de tilbudte vilkår, hvis det står til Hulda Mader, men beslutningen er endnu ikke taget på et fællesmøde. Forslaget er apropos anbefalet af en eller flere fra Fondens bestyrelse.

Oven i dette skal lægges, at der er mange økonomiske spidsfindigheder i sagen, samt fredningsbestemmelser af Volden, som gør, at den umiddelbart billige pris på 67 mio. kroner fremstår mere fordelagtig end den måske i virkeligheden er, også taget den centrale beliggenhed i betragtning,

Det er en kendt sag, at i naboejendommene til Christiania og Pusher Street, i Aladdin og Hjerter Dame, koster en 2 eller en 3 værelses lejlighed nemt både 2, 3 eller 4 millioner kroner.

Der kan ikke herske tvivl om, at Volden er rekreativ for københavnere, og derfor er det et paradoks, at hvis det var op til Christiania at bestemme, så skulle den udbygges med endnu flere boliger end i dag.

Christiania tilbydes 67 mio. kr., hvis de tillader almene boliger

I forbindelse med valgkampen 2002 har regeringen spillet ud med, at bygge billige almene boliger til blandt andet sygeplejersker på Fristaden.

Dette indebærer, at Christiania vil få adgang til 67 mio. kr. i statsgaranterede lån, så det bliver muligt at købe det ellers besatte kaserne og voldområde af staten. Et opkøb, som Christiania siden 2011 har forsøgt at skaffe penge til. og

Christiania får refunderet udgifter til bygningsvedligeholdelse, en udvidet mulighed for låneoptag og de slipper for at efterkomme påbud om at nedrive flere ulovligt udførte huse.

Hvorvidt forslaget bliver til virkelighed vides ikke i skrivende stund, men håbet er vist, at hashhandelen så vil forsvinde bommelom.

Torvegade skal være mere cykelsti.

Det er besluttet at inddrage busbaner til mere cykelsti.

Det gælder blandt andet for Torvegade, og cykeltrafikken som passerer Chr. Torv, hvor Københavns Kommune har søgt om 27 mio. kroner til at forbedre forholdene, og det glæder Asbjørn Kaasgaard, formand for Christianshavns Lokaludvalg.

Men Christianshavns Lokaludvalg undrer sig samtidig, da kommunen har valgt det mindst ambitiøse af to forslag. Lokaludvalget ønsker et mere vidtgående forslag gennemført, et forslag som vil forbedre fremkommeligheden for cykler, men som vil begrænse biltrafikken markant.

Hver dag bruges Torvegade af 25.000 cyklister, og det på trods af Inderhavnsbroen, som på hverdage i gennemsnit har 18.500 fodgængere, og 11.000 cyklister.

Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet

Efter 30 år med forbehold valgte vi den 1. jun at afskaffe det danske forsvarsforbehold, og allerede i juli kan vi blive en del af det europæiske forsvarssamarbejde.

Emmanuel Macron har mistet sit absolutte flertal i den franske nationalforsamling, og i Tyskland har Olaf Scholz endnu ikke et stabilt ståsted , hvilket åbner mulighed for de mindre medlemslande kan præge dagsordenen mere end de plejer. Der er valg i efteråret 2022 valg i Sverige, i Danmark og situationen i Italien er anspændt..

Udviklingen i Europa er ikke den, som vi har kendt siden den 2. verdenskrig, og i 2022 står Europa med en krig i Ukraine overfor ny udfordringer. Vi følger slagets gang her.

Nyt drabsforsøg på Fristaden

Endnu ved vi ikke ret meget, men der har været knivstikkeri med flere personer involveret i området omkring Fredens Ark søndag tidligt på morgenen..

BT skriver den 10. marts

Da Københavns Politi onsdag valgte at sende hans fulde navn og billede ud i den brede offentlighed, gik der ikke længe, før den 26-årige mand troppede op på en politistation i den anden ende af landet. Og torsdag har en dommer ved Dommervagten i Københavns Byret så besluttet, at mistanken om hans involvering i et drabsforsøg på Christiania vejer tungt nok til en varetægtsfængsling. Manden er mistænkt for søndag morgen i forening med en 34-årig og flere ukendte gerningsmænd at have forsøgt at dræbe en 40-årig mand.