Hovedbygningen er indrettet med lejligheder, sidefløjen med et hotel i kælderen, og Havehuset med boliger.

Søkvæsthusets hovedbygning langs med kanalen blev opført i 1754. Bygningen blev først brugt som opfostringshus for drenge, men i 1776, blev navnet ændret til Søkvæsthuset. I en lang periode har Søkvæsthuset været anvendt som hospital for flåden, og senest tjent som domicilejendom for Farvandsvæsenet. Sidefløjen fra 1780 blev i 1984 overdraget til Orlogsmuseet.

Søkvæsthuet består af i alt fem ejendomme. Det har et samlet areal på 8826 m2, hvor de 6241 m2 er til erhverv. Hovedbygningen mod kanalen er opført i 1754, tegnet af arkitekt Johan Christian Conradi, er på 3528 m2. Sidefløjen som rummede Orlogsmuseet, er på 2.339 m2 Herudover består Søkvæsthuset af Havehuset, som blev genopbygget i 1832 efter en brand, en portnerbolig på 98 kvm, en gartnerbolig på 196 m2 samt nogle mindre garagebygninger.

Baggrund for kommuneplantillægget er et ønske fra grundejer om at indrette hotel, boliger og serviceerhverv i bygningerne. Søkvæsthuset ønskes anvendt til hotel.. Orlogsmuseet ønskes anvendt til serviceerhverv, og Havehuset til boliger,

Kanalhuset

Søkvæsthuset er i 2021 indrettet med en Bar & Restaurant samt 14 hotellejligheder, mens sidefløjen er indrettet med 12 hotelværelser i kælderen. Havehuset genopbygget i 1838 og beboet af Heiberg formodes at være et privat domicil, mens den resterende plads er til serviceerhverv.

I 1984 blev fløjen i Bådsmandstræde stillet til rådighed for Orlogsmuseet, som efter en gennemgribende istandsættelse åbnede den 4. oktober 1989. I 2004 blev museet lagt sammen med Tøjhusmuseet, men de to museer opererede uændret på deres respektive adresser. Statens Forsvarshistoriske Museum, som det nu blev kaldt, blev nedlagt i 2014. og de to museer blev lagt ind under Nationalmuseet. Orlogsmuseet i Søkvæsthuset lukkede den 1. januar 2016, og samlingerne blev i første omgang flyttet til Tøjhusmuseet Det hele skulle nu være samlet på Søfartsmuseet i Helsingør-

Søkvæsthuset
Historisk beretning af Orlogskaptajn Anker Nissen ved Uni-Safe’s julefrokost 1999 i Søofficers-Foreningen

Læs mere på Christianshavnernet. Søkvæsthuset

Kuglegården

Kuglegården på Arsenaløen blev i 2016 solgt af Forsvaret til Mogens de Linde for 253 mio. kr. Ejendommen er på 25.640 m2, og blev opført i 1742 for Søarsenalet til opbevaring af flådens artilleri.

I februar 2020 har byggeselskabet Mogens de Linde indgået en aftale med den svenske hotelkæde, Nobis Hospitality Group, som i København driver Nobis Hotel Copenhagen i Niels Brocks Gade på Vesterbro, om, at hotelgruppen skal åbne et 15.000 kvm stort femstjernet hotel, som forventes at åbne i vinteren 2023.

Kuglegården blev tegnet af arkitekten Philip de Lange, og har været i Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste eje siden 1742, hvor Forsvaret i 2014 som led i udflytningen fra Holmen satte området til salg. Ejendommen blev solgt i 2016..